Delaktighet : som rättighet fenomen och vardagspraktik i hälso- och välfärdsarbete

Delaktighet : som rättighet fenomen och vardagspraktik i hälso- och välfärdsarbete

Har barn rätt till delaktighet? Vilka utmaningar finns i ­arbetet med att främja barns delaktighet? Hur kan ­vuxna skapa möjlig­heter för delaktighet? Detta är några av de aspekter som diskuteras i boken. Boken utgår från ett människorättsperspektiv på barn och unga och inspirerar till kritiska reflektioner kring rättigheter kompetens och delaktighet. Delaktighet – som rättighet fenomen och vardagspraktik i hälso- och välfärdsarbete är skriven för studenter beslutsfattare och personer som arbetar med barn och unga inom hälso- och välfärdsområdet.

Läs mer om Delaktighet : som rättighet fenomen och vardagspraktik i hälso- och välfärdsarbete

Delaktighet : som rättighet fenomen och vardagspraktik i hälso- och välfärdsarbete

Medicin

Hitta Delaktighet : som rättighet fenomen och vardagspraktik i hälso- och välfärdsarbete även hos:
Rulla till toppen