Hälso- och sjukvård ombord En handbok för sjukvårdande befäl

Hälso- och sjukvård ombord En handbok för sjukvårdande befäl

Hälso- och sjukvård ombord är en hand- och kursbok särskilt framtagen med utgångspunkt från de speciella förhållanden som råder ombord på fartyg. I det operativa arbetet begär sjukvården ombord rådgivning från en legitimerad läkare i land (Tele Medical) som ska ställa en preliminär diagnos och ordinera olika typer av åtgärder och eventuell medicinering. Boken skildrar vanligt förekommande sjukdomar och de praktiska moment som läkaren kan komma att ordinera efter kontakt. Dessutom behandlas reglerna kring bl.a. skeppsapotek journalföring och dödsfall ombord. Boken är anpassad för att fungera som kursbok på utbildningar till certifikatet Medical Care. Dan Edman är sjuksköterska utbildad vårdlärare och verksam som konsult inom sjukvårdsutbildning. Ingegerd Snöberg är utbildad distriktssköterska filosofie magister i omvårdnad samt verksam som universitetsadjunkt och ämnesansvarig för hälso- och sjukvårdsutbildningen vid Sjöfartshögskolan i Kalmar.

Läs mer om Hälso- och sjukvård ombord En handbok för sjukvårdande befäl

Hälso- och sjukvård ombord En handbok för sjukvårdande befäl

Medicin

Hitta Hälso- och sjukvård ombord En handbok för sjukvårdande befäl även hos:
Rulla till toppen