Makadam förlag

Skulptriserna : Alice Nordin och hennes samtida 1890-1940

Skulptriserna : Alice Nordin och hennes samtida 1890-1940

Årtiondena kring sekelskiftet 1900 var en glansperiod för skulpturen i Sverige.Även många kvinnor arbetade med skulptur. De var uppskattade av sin samtidmen är bortglömda i dag någon kanske känner till Alice Nordin men inte många vet att Ruth Milles en gång var mer berömd än sin bror Carl.Boken handlar om 22 kvinnliga skulptörer deras utbildningsvägar …

Skulptriserna : Alice Nordin och hennes samtida 1890-1940 Läs mer »

Skulptriserna : Alice Nordin och hennes samtida 1890-1940


Locus Celebris : Dalby kyrka kloster och gård

Locus Celebris : Dalby kyrka kloster och gård

Locus celebris den berömda platsen så kallas Dalby tidigt på 1100-talet av den engelske benediktinen Ælnoth och Dalby är fortfarande berömt: för Heligkorskyrkan i Dalby den äldsta stående kyrkan i Skandinavien en treskeppig basilika från ca 1060 uppförd på initiativ av kung Sven Estridsson; som biskopssäte för tyske biskopen Egino på 1060-talet innan denne övertog …

Locus Celebris : Dalby kyrka kloster och gård Läs mer »

Locus Celebris : Dalby kyrka kloster och gård


Norrland som koloni och utopi : Olof Högbergs Den stora vreden Ludvig Nord

Norrland som koloni och utopi : Olof Högbergs Den stora vreden Ludvig Nord

Olof Högbergs ’Den stora vreden’ (1906) och Ludvig Nordströms ’Petter Svensks historia’ (fyra delar 1923–27) är historiska romaner skrivna med den uttalade ambitionen att lyfta fram en ny bild av Norrlands historia och kultur. Författarna riktar sig båda mot en rad historiska förhållanden som de menar är resultat av att Norrland länge varit en okänd …

Norrland som koloni och utopi : Olof Högbergs Den stora vreden Ludvig Nord Läs mer »

Norrland som koloni och utopi : Olof Högbergs Den stora vreden Ludvig Nord


Barbro Östlihn och New York : konstens rum och möjligheter

Barbro Östlihn och New York : konstens rum och möjligheter

Barbro Östlihns måleri var uppmärksammat i de inre kretsarna av Manhattans konstliv under tidigt 1960-tal. Ändå har hon ingen självklar plats i den svenska berättelsen om det öppna 60-talet i konsten. Hur kan man förstå det?Annika Öhrners konstvetenskapliga avhandling för in oss i Östlihns måleri och låter oss följa henne i de vandringar hon utförde …

Barbro Östlihn och New York : konstens rum och möjligheter Läs mer »

Barbro Östlihn och New York : konstens rum och möjligheter


Liv lust och litteratur : festskrift till Lisbeth Larsson

Liv lust och litteratur : festskrift till Lisbeth Larsson

Kan man äta litteratur? Hur betraktas unga kvinnors läsning 2014? Vilken roll spelar feminism i tecknade serier? Vad handlar barnboksklassikern Madicken egentligen om?Det är några av de frågor som diskuteras i de tjugo­nio texterna i Liv lust och litteratur. ­Bidragen spänner över mångahanda ämnen från Signe Björnbergs cirkusberättelser receptionen av Sapfo fenomenet Nordic Noir och …

Liv lust och litteratur : festskrift till Lisbeth Larsson Läs mer »

Liv lust och litteratur : festskrift till Lisbeth Larsson


Att se och synas : filmutbud kön och modernitet

Att se och synas : filmutbud kön och modernitet

Kvinnor i film har de blivit fler bakom och framför kameran? Vilka är stereotyperna? Hur diskuteras kvinnobilder i filmkritiken? Är hjärtegoda Bess i Breaking the Waves ett meningslöst kvinnooffer eller är von Triers film ett unikt konstverk som står över alla moraliska diskussioner? Kulturvetaren Ingrid Lindell resonerar kring kvinnor och film bl.a. med utgångspunkt från …

Att se och synas : filmutbud kön och modernitet Läs mer »

Att se och synas : filmutbud kön och modernitet


Varför ska man spela de här gamla pjäserna? : Romateaterns Shakespearesymposium 2019

Varför ska man spela de här gamla pjäserna? : Romateaterns Shakespearesymposium 2019

Romateatern på Gotland har i tre decennier sedan starten 1989 spelat William Shakespeares pjäser för en bred publik i den natursköna klosterruinen i Roma känd som en av Sveriges vackraste utomhusscener. Sommaren 2019 arrangerades teaterns femte symposium med syftet att skapa en plattform för levande och berikande interdisciplinära samtal för alla som intresserar sig för …

Varför ska man spela de här gamla pjäserna? : Romateaterns Shakespearesymposium 2019 Läs mer »

Varför ska man spela de här gamla pjäserna? : Romateaterns Shakespearesymposium 2019


Almqvistvariationer : receptionsstudier och omläsningar

Almqvistvariationer : receptionsstudier och omläsningar

Carl Jonas Love Almqvists omfattande författarskap rymmer inte bara klassiska romaner som  Drottningens juvelsmycke   Amorina och  Det går an utan också lärda avhandlingar religiösa traktater pedagogiska småskrifter och politiska pamfletter. Reflektioner över den svenska fattigdomens betydelse och demokratins obönhörliga makt finns här sida vid sida med melodramatiska förväxlingsberättelser och dikter om jungfru Maria och …

Almqvistvariationer : receptionsstudier och omläsningar Läs mer »

Almqvistvariationer : receptionsstudier och omläsningar


Kreativa liv : Konstnärligt arbete och kosmopolitisk vardag i Williamsburg

Kreativa liv : Konstnärligt arbete och kosmopolitisk vardag i Williamsburg

Hikaru hade studerat på ett av Tokyos prestigeuniversitet och förväntades ta anställning i ett stort japanskt företag efter examen. Istället flyttade han till New York och började i hemlighet arbeta som fotograf. Emi kände siginstängd i Japan där hon inte fi ck något kreativt utrymme. Sedan hon flyttat till Williamsburg har hon fått frihet att …

Kreativa liv : Konstnärligt arbete och kosmopolitisk vardag i Williamsburg Läs mer »

Kreativa liv : Konstnärligt arbete och kosmopolitisk vardag i Williamsburg


Ett nordiskt rum : historiska och framtida gemenskaper från Baltikum till Barents hav

Ett nordiskt rum : historiska och framtida gemenskaper från Baltikum till Barents hav

Norden fem självständiga länder i Europas nordvästra hörn. Det är det hårda Norden. Men det finns också ett mjukt Norden som är en ideologisk och medial konstruktion inte sällan med kommersiella förtecken. Det handlar om jämlikhet tillit kort distans till makten inklusivitet flexibilitet kärlek till naturen luthersk arbetsetik samt sparsmakad och ljus estetik. Vi häruppe …

Ett nordiskt rum : historiska och framtida gemenskaper från Baltikum till Barents hav Läs mer »

Ett nordiskt rum : historiska och framtida gemenskaper från Baltikum till Barents hav


À la mode : Mode mellan konst kultur och kommers

À la mode : Mode mellan konst kultur och kommers

Konsten att gestalta individualitet samtid och sammanhang genom olika estetiska uttryck är idag en växande praktik som balanserar mellan olika former av kommersiella och konstnärliga fält. Sådana gestaltningspraktiker bildar tillsammans det fenomen som brukar kallas mode. På senare år har mode även blivit ett forum för vetande av olika slag. Inom akademin har mode etablerat …

À la mode : Mode mellan konst kultur och kommers Läs mer »

À la mode : Mode mellan konst kultur och kommers


Katolsk manlighet : det antimoderna alternativet – katolska missionärer och lekmän i Skandinavien

Katolsk manlighet : det antimoderna alternativet – katolska missionärer och lekmän i Skandinavien

Arvet från reformationen var långt in på 1900-talet en viktig del av den nordiska nationella identiteten vilket präglade synen på man­lighet och genus. Hur var det då att vara man och katolik i Skandinavien? Hur förhöll sig de katolska manlighetsidealen till de idéer om manlighet som fram­trädde i den skandinaviska folkkyrkokristendomen? Werner gör en analys …

Katolsk manlighet : det antimoderna alternativet – katolska missionärer och lekmän i Skandinavien Läs mer »

Katolsk manlighet : det antimoderna alternativet – katolska missionärer och lekmän i Skandinavien


Angöringar : berättelser och kunskap från havet

Angöringar : berättelser och kunskap från havet

Med sina stora vidder och okända djup har havet under århundraden gett upphov till otaliga skrönor om vidunder och fantastiska upplevelser. Men lika länge har det varit förutsättningen för viktiga upptäckter långväga handel och militära konflikter. Samtidigt är det något märkligt med Sveriges relation till havet. Å ena sidan finns det där som en integrerad …

Angöringar : berättelser och kunskap från havet Läs mer »

Angöringar : berättelser och kunskap från havet


Mind the risk : den genetiska riskinformationens etik för individ och samhälle

Mind the risk : den genetiska riskinformationens etik för individ och samhälle

Forskningsprogrammet Mind the risk: Den genetiska riskinformationens etik för individ och samhälle tilldelades anslag av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 2013. Målet var att analysera etiska aspekter av genetisk riskinformation inom vården: ett fält som på senare år utvecklats i rasande takt. I dag kan både enskilda och sjukvården ta reda på genetiska risker och förutsättningar. Forskare …

Mind the risk : den genetiska riskinformationens etik för individ och samhälle Läs mer »

Mind the risk : den genetiska riskinformationens etik för individ och samhälle


Den våldsamma staden (RJ:s årsbox 2020. Staden)

Den våldsamma staden (RJ:s årsbox 2020. Staden)

På senare år har vi i Sverige kunnat läsa om återkommande uppgörelser med skjutningar och sprängningar mellan olika kriminella gäng i svenska städer. Men olika former av våld uppgörelser upplopp terrorattentat tycks vara en ständig gäst i världens städer. Det verkar till och med som om städer har en särskild sårbarhet för våld och fungerar …

Den våldsamma staden (RJ:s årsbox 2020. Staden) Läs mer »

Den våldsamma staden (RJ:s årsbox 2020. Staden)


Nyktra kvinnor : folkbildare företagare och politiska aktörer. Vita bandet 1900-1930

Nyktra kvinnor : folkbildare företagare och politiska aktörer. Vita bandet 1900-1930

Trots att kvinnor genom tiderna har varit politiskt engagerade syns de sällan i den politiska historieskrivningen. I Nyktra kvinnor synliggörs hur kvinnor medverkade till att bygga upp välfärdssamhället och demokratin i en tid då de varken betraktades som politiska medborgare eller var välkomna i beslutsfattandet. När de inte kunde göra sina röster hörda i traditionellt …

Nyktra kvinnor : folkbildare företagare och politiska aktörer. Vita bandet 1900-1930 Läs mer »

Nyktra kvinnor : folkbildare företagare och politiska aktörer. Vita bandet 1900-1930


Det sublimas politik : emancipatorisk estetik i 1800-talets konstnärsromaner

Det sublimas politik : emancipatorisk estetik i 1800-talets konstnärsromaner

Det sublimas drabbande storslagenhet hade enligt 1700-talets filosofer en förädlande inverkan på den manlige nationsmedborgaren. Baksidan av denna upphöjda sublimitet det »dåligt« sublima beskrevs däremot i kvinnliga termer och avfärdades som något alltför politiskt utmanande närmast revolutionärt.Hos tre kvinnliga 1800-talsförfattare omstöps dessa två sidor av det sublima till en konstruktiv kraft när de i sina …

Det sublimas politik : emancipatorisk estetik i 1800-talets konstnärsromaner Läs mer »

Det sublimas politik : emancipatorisk estetik i 1800-talets konstnärsromaner


Fabelbruk i svensk tidigmodernitet : en genrehistorisk studie

Fabelbruk i svensk tidigmodernitet : en genrehistorisk studie

Fablerna om vargen och tranan om hunden med köttstycket och om åsnan i lejonhuden var för många svenskar under äldre tid lika välbekanta som de bibliska berättelserna.   Med  Fabelbruk i svensk tidigmodernitet  öppnar Erik Zillén docent i litteratur­vetenskap vid Lunds universitet portarna till en rik och idag till stora delar bortglömd genrehistoria. Utgångspunkt för …

Fabelbruk i svensk tidigmodernitet : en genrehistorisk studie Läs mer »

Fabelbruk i svensk tidigmodernitet : en genrehistorisk studie


Rolldiktningens poetik : Olof von Dalins experimentella tillfällesdiktning

Rolldiktningens poetik : Olof von Dalins experimentella tillfällesdiktning

Olof von Dalin (1708–1763) är en skepnadsskiftande person och diktare. I sina texter anlägger han gärna masker talar genom främmande uppdiktade munnar. Dalin är inte bara en författare utan många. Han anteciperade Bellman som i likhet med sin förebild Dalin gav liv åt olika karaktärer och talade och sjöng med olika poetiska tonfall.  Dalin är …

Rolldiktningens poetik : Olof von Dalins experimentella tillfällesdiktning Läs mer »

Rolldiktningens poetik : Olof von Dalins experimentella tillfällesdiktning


Bromance och riskpareringsstrategier : maskulina praktiker och föreställningar i svensk räddningstjänst

Bromance och riskpareringsstrategier : maskulina praktiker och föreställningar i svensk räddningstjänst

Brandmän. Är de machomän med tvättbräda och muskler av stål eller är de mjukisar och vardagshjältar? Vilka är de om man frågar dem och vilka tror de att medborgarna tycker att de är? I den här boken studeras brandmäns uppfattningar om vad det innebär att vara brandman och om vilket sätt man måste vara brandman …

Bromance och riskpareringsstrategier : maskulina praktiker och föreställningar i svensk räddningstjänst Läs mer »

Bromance och riskpareringsstrategier : maskulina praktiker och föreställningar i svensk räddningstjänst


I objektivitetens sken: En kritisk granskning av objektivitetsideal objekt

I objektivitetens sken: En kritisk granskning av objektivitetsideal objekt

Den dömande verksamheten är en av samhällets mest ingripande former av maktutövning. För att allmänheten ska ha förtroende för denna verksamhet krävs att den framstår som objektiv och därmed legitim. Med utgångspunkt i olika typer av kritik som förts fram inom såväl den massmediala debatten som den mer rättsinterna aktualiseras frågor om objektivitet och rättstillämpningens …

I objektivitetens sken: En kritisk granskning av objektivitetsideal objekt Läs mer »

I objektivitetens sken: En kritisk granskning av objektivitetsideal objekt


Varianter på demokrati (V-Dem) och förklaringar av demokratisering

Varianter på demokrati (V-Dem) och förklaringar av demokratisering

Forskningsprogrammet ’Varianter på demokrati och förklaringar av demokratisering (V-Dem)’ tilldelades anslag av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 2013. Huvudmålen var att råda bot på de otillräckliga demokratimått som då fanns genom att skapa en unik databas med många nyanserade mått och därmed kunna ge svar på frågorna om vad som leder till demokrati och vad som hotar …

Varianter på demokrati (V-Dem) och förklaringar av demokratisering Läs mer »

Varianter på demokrati (V-Dem) och förklaringar av demokratisering


Visan som gåva : Olle Adolphsons litterära konstnärskap

Visan som gåva : Olle Adolphsons litterära konstnärskap

Olle Adolphson gick hastigt ur tiden våren 2004. Efter sig lämnar han en skatt av visor och dikter fyllda av glädje och värme men också ett djupt vemod – en diktkonst som är en estetisk och etisk gåva till läsare och lyssnare. I Visan som gåva. Olle Adolphsons litterära konstnärskap undersöker litteraturvetaren Charlotte Ulmert dikternas …

Visan som gåva : Olle Adolphsons litterära konstnärskap Läs mer »

Visan som gåva : Olle Adolphsons litterära konstnärskap


Resor i tid och rum

Resor i tid och rum

Den som sätter sig att läsa Resor i tid och rum får förbereda sig på hisnande färder över vidsträckta fält: från finstämda parisiska bilddikter till en monty pythonsk spänningsroman från Fridegårds trälar till rollspelet Warhammer Fantasy Role Play från den sömniga småstaden Nässjö till igbo-byar i östra Nigeria. Vi möter resande konst barn och språk. …

Resor i tid och rum Läs mer »

Resor i tid och rum


Det städade folkhemmet: Tyskfödda hembiträden i efterkrigstidens Sverige

Det städade folkhemmet: Tyskfödda hembiträden i efterkrigstidens Sverige

Efter andra världskriget kom ett stort antal tyska kvinnor till Sverige för att arbeta. Arbetskraftsinvandringens historia i Sverige brukar främst handla om mäns invandring till industrin men i själva verket var det kvinnor som stod för ungefär 60% av arbetskraftsinvandringen från Tyskland fram till mitten av 1950-talet. Enligt en tillfällig lag anvisades kvinnorna till hembiträdesarbete …

Det städade folkhemmet: Tyskfödda hembiträden i efterkrigstidens Sverige Läs mer »

Det städade folkhemmet: Tyskfödda hembiträden i efterkrigstidens Sverige


Gångarter och gångstilar: Rum rytm och rörelse till fots

Gångarter och gångstilar: Rum rytm och rörelse till fots

Att gå är en vardaglig och ofta oreflekterad aktivitet men kan även vara en betydelsebärande handling. Hur var när och varför vi går säger mycket om vilka vi är. Vad det betyder att gå kan variera avsevärt beroende på tid och plats. Samtidigt är våra rörelsemönster ett av våra främsta sätt att uppleva och få …

Gångarter och gångstilar: Rum rytm och rörelse till fots Läs mer »

Gångarter och gångstilar: Rum rytm och rörelse till fots


Fika hygge and hospitality : the cultural complexity of service organisation in the Öresund region

Fika hygge and hospitality : the cultural complexity of service organisation in the Öresund region

Forskarantologi på engelska i serien Centrum för Öresundsstudier (nr 39).     Gästfrihet. Ordet pekar mot god mat utmärkt service och kanske en trevlig plats att vila på. Ibland tycks det handla om ett särskilt DNA eller en speciell anda som kännetecknar dem som arbetar med att ta hand om gäster och besökande exempelvis inom turism. …

Fika hygge and hospitality : the cultural complexity of service organisation in the Öresund region Läs mer »

Fika hygge and hospitality : the cultural complexity of service organisation in the Öresund region


Konsumtionskultur : innebörder och praktiker – en vänbok till Helene Brembeck

Konsumtionskultur : innebörder och praktiker – en vänbok till Helene Brembeck

Konsumtionens roll i en accelererande konsumtionskultur berör både människor och samhällets organisering men har inte alltid fått den uppmärksamhet den förtjänar. En person som verkat för att utveckla forskning om konsumtionskultur i Sverige är professor em. Helene Brembeck vars forskning spänner över många områden: barndom fredagsmys vardagsliv praktiker relaterade till mat och ätande kommersiella kulturer …

Konsumtionskultur : innebörder och praktiker – en vänbok till Helene Brembeck Läs mer »

Konsumtionskultur : innebörder och praktiker – en vänbok till Helene Brembeck


Norrlandslitteratur : ekokritiska perspektiv

Norrlandslitteratur : ekokritiska perspektiv

Norrland är natur energi modernitet naturtillgångar vildmark exploatering ursprung avfolkning turism kolonialism utveckling glesbygd periferi tystnad fantasi nationalparker rå verklighet kamp… Norrlandslitteratur är vildmarksromantik realism utopi modernism motstånd lokal solidarisk politisk sär ursprunglig folklig arbetarskildring… Alla dessa föreställningar om Norrland och dess litteratur. Alla går de att problematisera vända och vrida på analysera. Och det …

Norrlandslitteratur : ekokritiska perspektiv Läs mer »

Norrlandslitteratur : ekokritiska perspektiv


Jag gör med dig vad jag vill : perspektiv på våld och våldsskildringar

Jag gör med dig vad jag vill : perspektiv på våld och våldsskildringar

Våldet är en del av vår vardag. För somliga dessvärre i verkligheten för samtliga i nyhetsflödet och fiktionsupplevelserna. Men i det offentliga samtalet kommer diskussionen sällan längre än till enkla föreställningar som att alla folk borde leva i fred och ungdomar borde sluta spela våldsamma datorspel.  I Jag gör med dig vad jag vill bidrar …

Jag gör med dig vad jag vill : perspektiv på våld och våldsskildringar Läs mer »

Jag gör med dig vad jag vill : perspektiv på våld och våldsskildringar


Tid minne representation : om historiemedvetandets förvandlingar – Slutrapport från ett forskningsprogram

Tid minne representation : om historiemedvetandets förvandlingar – Slutrapport från ett forskningsprogram

Frågor om hur samhällen ska förhålla sig till ett våldsamt och traumatiskt förflutet tar allt större plats i offentlig debatt. Ändå saknas en djupare reflektion över det historiska i sig. För vad är historisk kunskap? Hur förhåller den sig till minne och framtid? Av vem om vem och för vem görs historia? Detta är teman …

Tid minne representation : om historiemedvetandets förvandlingar – Slutrapport från ett forskningsprogram Läs mer »

Tid minne representation : om historiemedvetandets förvandlingar – Slutrapport från ett forskningsprogram


Partierna : det nya landskapet (RJ:s årsbox 2019. Det nya Sverige)

Partierna : det nya landskapet (RJ:s årsbox 2019. Det nya Sverige)

Länge kunde man i Sverige vara tryggt förvissad om att statsministern var en socialdemokrat. Den eran tog slut. Kvar fanns emellertid två tydliga block ett rött och ett blått. I dag ser det inte längre ut så. Som väljare har vi fått vänja oss vid nya termer som GAL-TAN nya skalor och fler partier. Regeringsbildningen …

Partierna : det nya landskapet (RJ:s årsbox 2019. Det nya Sverige) Läs mer »

Partierna : det nya landskapet (RJ:s årsbox 2019. Det nya Sverige)


Till arbetet! Yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920-65

Till arbetet! Yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920-65

Vad gjorde de egentligen hjältinnorna i forna tiders flickböcker? Satt de passivt och väntade på att bli gifta? Nej de arbetade. Många skaffade sig ett yrke och försörjde sig själva. Litteraturvetaren Birgitta Theander har undersökt alla flickböcker som gavs ut i Sverige åren 1920-65 och visar här upp ett brett spektrum av yrkesdrömmar och arbetslivserfarenheter. …

Till arbetet! Yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920-65 Läs mer »

Till arbetet! Yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920-65


Kulturarv landskap och identitetsprocesser i norra Fennoskandien 500-1500

Kulturarv landskap och identitetsprocesser i norra Fennoskandien 500-1500

Forskningsprogrammet ’Kulturarv landskap och identitetsprocesser i norra Fennoskandien 5001500 e.Kr.’ tilldelades anslag av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 2012. Målsättningen var att belysa landskapsbruk och samhällsförändringar med fokus på norra Norrlands kustområden under en tidsperiod då landskapen formades av jägare fiskare renskötare och bönder. Vilka var de samhällen som så småningom kom att inordnas i den svenska …

Kulturarv landskap och identitetsprocesser i norra Fennoskandien 500-1500 Läs mer »

Kulturarv landskap och identitetsprocesser i norra Fennoskandien 500-1500


Älskad och förnekad – Flickboken i Sverige 1945-65

Älskad och förnekad – Flickboken i Sverige 1945-65

’Älskad och förnekad’ är en doktorsavhandling som blivit mycket omtalad för sitt återupprättande av flickboken som genre. Litteraturvetaren Birgitta Theander har läst de ca 1000 flickböcker som utkom i Sverige 194565. Hon visar övertygande att många av dem tvärtemot vad schablonbilden och den tidigare forskningen säger var välskrivna humoristiska och spännande böcker med kraftfulla huvudpersoner …

Älskad och förnekad – Flickboken i Sverige 1945-65 Läs mer »

Älskad och förnekad – Flickboken i Sverige 1945-65


Att ge plats : kulturarvssektorn och de nationella minoriteternas historisk

Att ge plats : kulturarvssektorn och de nationella minoriteternas historisk

Den kunskap och kännedom om kulturlandskapets historia som kulturarvssektorns medarbetare besitter kan betraktas som ett nyckelverktyg för reflektioner kring vilken historia och vilket platsrelaterat kulturarv som tillåts framträda. I denna publikation presenteras en undersökning av hur den svenska kulturarvssektorns medarbetare förhåller sig till de historiska platser som kan relateras till sverigefinnar tornedalingar samer och judar det vill säga till …

Att ge plats : kulturarvssektorn och de nationella minoriteternas historisk Läs mer »

Att ge plats : kulturarvssektorn och de nationella minoriteternas historisk


Min allrabästa och ömmaste vän! : kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal

Min allrabästa och ömmaste vän! : kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal

Kvinnornas egen genre skulle man kunna kalla brevskrivningen i synnerhet under 1700-talet. Brevidealet för vilket kvinnorna ansågs passa bäst framhåller brevet som direkt privat anti-retoriskt. I tidens kvinnliga brevskrivningskultur kunde damer ur adel och borgerlighet utöva sina litterära talanger och föra ett samtal på tu man hand med mottagaren. Man ville roa (att tråka ut …

Min allrabästa och ömmaste vän! : kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal Läs mer »

Min allrabästa och ömmaste vän! : kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal


Litterära värdepraktiker: Aktörer rum platser

Litterära värdepraktiker: Aktörer rum platser

Litteraturen intar en central plats i kulturen och samhället. Den är ständigt föremål för värdering och bedömning av olika individer institutioner och andra aktörer på det litterära fältet. I ’Litterära värdepraktiker. Aktörer rum platser’ tar sig fem litteraturforskare an den utmanande uppgiften att beskriva och förstå den komplexa värderingsprocess som omger litteraturen. Genom konkreta fallstudier …

Litterära värdepraktiker: Aktörer rum platser Läs mer »

Litterära värdepraktiker: Aktörer rum platser


Den föränderliga staden (RJ:s årsbox 2020. Staden)

Den föränderliga staden (RJ:s årsbox 2020. Staden)

Det byggs och byggs på. Det rivs och byggs nytt igen. Stadens kanske mest utmärkande drag är förändring. En del är planerad annat uppstår som en konsekvens av tekniken kommersen och det ständiga inflödet av nya människor. Det är omöjligt att inte fascineras av denna oavbrutna omvandling i dag och under historien. Frågan är om …

Den föränderliga staden (RJ:s årsbox 2020. Staden) Läs mer »

Den föränderliga staden (RJ:s årsbox 2020. Staden)


Feminism familj och medborgarskap : debatter på internationella kongresser om nattarbetsförbud för kvinnor 1889-1919

Feminism familj och medborgarskap : debatter på internationella kongresser om nattarbetsförbud för kvinnor 1889-1919

Den första vågens feminism kvinnokampen kring sekelskiftet 1900 handlade inte bara om rösträtt. Minst lika viktig var den ekonomiska jämlikheten. När det föreslogs att nattarbete för kvinnor skulle förbjudas i en internationell konvention uppstod en debatt inom kvinnorörelsen om huruvida en sådan särlagstiftning skulle skada jämlikhetskampen.Kvinnors oenighet fördes fram på internationella kongresser bland annat i …

Feminism familj och medborgarskap : debatter på internationella kongresser om nattarbetsförbud för kvinnor 1889-1919 Läs mer »

Feminism familj och medborgarskap : debatter på internationella kongresser om nattarbetsförbud för kvinnor 1889-1919


Musik och politik

Musik och politik

Samhörigheten mellan musik och politik har alltid varit stor. Musiken har brukats för att försvara det bestående och i lika hög grad varit ett medel för opposition och omvandling. Inom kyrkan förstod man tidigt vikten av att använda musik i liturgin. Europas furste- och kungahov understödde tidens kompositörer och musiker och musiken gav så sin …

Musik och politik Läs mer »

Musik och politik


Det ostyrda universitetet? : perspektiv på styrning autonomi och reform av svenska lärosäten

Det ostyrda universitetet? : perspektiv på styrning autonomi och reform av svenska lärosäten

Universitet och högskolor liksom andra organisationer förväntas vara både styrbara och rationella för att möta samhällets och näringslivets krav på kunskap tillväxt och innovation. Senare års reformer inom den högre utbildningen främst den så kallade autonomireformen har formaliserat denna bild av universiteten som självstyrande organisatoriska enheter. I den pågående styrningsdiskussionen är det makten över universitetens …

Det ostyrda universitetet? : perspektiv på styrning autonomi och reform av svenska lärosäten Läs mer »

Det ostyrda universitetet? : perspektiv på styrning autonomi och reform av svenska lärosäten


Poesi över Alger

Poesi över Alger

Le Corbusier besökte Alger första gången 1931 och mötet med staden särskilt läget och den ursprungliga kasbahn ledde till att han engagerade sig i dess utveckling och arkitektur. Den lilla skriften ’Poesi över Alger’ är blygsam både till omfång och format men den intar ändå en viktig plats i Le Corbusiers skrivande. Den är dessutom …

Poesi över Alger Läs mer »

Poesi över Alger


Järn i elden : kön makt och relationer 1600-2020

Järn i elden : kön makt och relationer 1600-2020

För att förstå vår samtid måste vi studera hur förändring och seghet samverkat genom historien. Antologin Järn i elden innehåller texter som på olika sätt tar upp denna tematik särskilt vad gäller kön makt och olika typer av relationer. Artiklarna är indelade i tre sektioner — civilt och militärt genus och resurser samt hushåll och …

Järn i elden : kön makt och relationer 1600-2020 Läs mer »

Järn i elden : kön makt och relationer 1600-2020


Att ge sig själv makt : Grupp 8 och 1970-talets feminism

Att ge sig själv makt : Grupp 8 och 1970-talets feminism

1970-talets feministiska grupperingar har gått till historien – för vissa som extremister och manshatare för andra som förebilder. Här analyseras den största av dem Grupp 8 i Stockholm. Elisabeth Elgán har undersökt kampanjer interna aktiviteter och ideologiska diskussioner i organisationens omfattande arkiv och skildrar inte minst den svåra balansgången mellan kvinnokamp och klasskamp. Visa pris

Att ge sig själv makt : Grupp 8 och 1970-talets feminism


I Pallas Athenas huvud : hundra år av humaniora

I Pallas Athenas huvud : hundra år av humaniora

Vilka tankar har Pallas Athena? Vishetens gudinna som föddes ur Zeus huvud åkallades av dem som strävade efter kultur lärdom och förnuft. Hennes hjälmförsedda huvud blev också emblem för Vetenskapssocieteten i Lund när den bildades 1920. Societeten som har till uppgift att främja humanistisk forskning firar 2020 sitt hundraårsjubileum. Bidragen i denna jubileumsbok visar på …

I Pallas Athenas huvud : hundra år av humaniora Läs mer »

I Pallas Athenas huvud : hundra år av humaniora


Reformation i två riken

Reformation i två riken

I 1500-talets Danmark och Sverige realiserades reformationen genom skapandet av två lutherska statskyrkor.  Reformation i två riken som är resultatet av ett samarbete mellan svenska och danska historiker skildrar orsakerna till och konsekvenserna av denna utveckling.     I bokens första del analyseras svensk och dansk reformationsforskning inom historia och kyrkohistoria. Genom bidragen visas vilka problemställningar …

Reformation i två riken Läs mer »

Reformation i två riken


Rösträttens århundrade : kampen utvecklingen och framtiden för demokratin

Rösträttens århundrade : kampen utvecklingen och framtiden för demokratin

Mellan 1918 och 1922 infördes allmän och lika rösträtt i Sverige. När riksdagen inleder sitt hundraårsfirande av rösträtten i december 2018 utkommer denna populärvetenskapliga forskarantologi med texter av statsvetare historiker ekonomhistoriker medieforskare genusvetare och konstvetare. I tre delar om bakgrunden utvecklingen under 1900-talet och framtiden berättar författarna om processerna som ledde fram till riksdagsbesluten om …

Rösträttens århundrade : kampen utvecklingen och framtiden för demokratin Läs mer »

Rösträttens århundrade : kampen utvecklingen och framtiden för demokratin


Skulptur i folkhemmet : den offentliga skulpturens institutionalisering referentialitet och rumsliga situationer 19401975

Skulptur i folkhemmet : den offentliga skulpturens institutionalisering referentialitet och rumsliga situationer 19401975

Den som promenerar genom parker öppna platser och bostadsområden i Sveriges städer träffar förr eller senare på skulpterad offentlig konst. I Stockholm hedras en av arbetarrörelsens hjältar med Norra Bantorgets Brantingmonument i Gävle vilar Eric Grates ’Gudinna vid hyperboreiskt hav’ framför Rådhuset Kristinehamn stoltserar med en Picassoskulptur och på skolgårdar i hela landet finns skulpturer …

Skulptur i folkhemmet : den offentliga skulpturens institutionalisering referentialitet och rumsliga situationer 19401975 Läs mer »

Skulptur i folkhemmet : den offentliga skulpturens institutionalisering referentialitet och rumsliga situationer 19401975


Giftets värde : Apotekares förståelse av opium i Sverige 1870-1925

Giftets värde : Apotekares förståelse av opium i Sverige 1870-1925

Under årtiondena kring förra sekelskiftet innan Sverige fick sin första särlagstiftning om narkotika 1923 såldes opiumpreparat receptfritt på apotek. Här undersöks hur denna fria tillgänglighet på narkotika förstods av droghandlarna själva apotekarna. Opium sågs både som en säker husmedicin vars tillgänglighet var avgörande för folkhälsan och som en rusgivande drog – samtidigt. Men de problem …

Giftets värde : Apotekares förståelse av opium i Sverige 1870-1925 Läs mer »

Giftets värde : Apotekares förståelse av opium i Sverige 1870-1925


Checkpoint 2020 : människor gränser och visioner i Öresundsbrons tid

Checkpoint 2020 : människor gränser och visioner i Öresundsbrons tid

Öresundsbron fyller 20 år! Vad har hänt under dessa år? Och vart är vi på väg?   Danska och svenska forskare analytiker och journalister ger i denna antologi en aktuell bild av brons betydelse och utvecklingen i regionen. Gräns- och id-kontroller pendling och ett förändrat politiskt samarbete har präglat bilden under de senaste åren men vad …

Checkpoint 2020 : människor gränser och visioner i Öresundsbrons tid Läs mer »

Checkpoint 2020 : människor gränser och visioner i Öresundsbrons tid


Kulturell hållbarhet – vad är det? : om begreppets innehåll användning och vetenskapliga relevans

Kulturell hållbarhet – vad är det? : om begreppets innehåll användning och vetenskapliga relevans

Kultur är ett värdeladdat begrepp både gränslöst och begränsande fint och fult. Det kan uppfattas som oklart och hotfullt och samtidigt erbjuder det utrymme för nya ordningar. Likt ett mellanrum kan det vara svårt att beskriva och bestämma. Vad händer med kulturen om vi sätter den samman med hållbarhet vad händer med hållbarheten om vi …

Kulturell hållbarhet – vad är det? : om begreppets innehåll användning och vetenskapliga relevans Läs mer »

Kulturell hållbarhet – vad är det? : om begreppets innehåll användning och vetenskapliga relevans


Blott Sverige svenska kvinnor har? : Birgit Th. Sparre Margit Söderholm och det nationella projektet

Blott Sverige svenska kvinnor har? : Birgit Th. Sparre Margit Söderholm och det nationella projektet

Birgit Th. Sparre och Margit Söderholm är två av Sveriges allra mest lästa författare. Sparres och Söderholms romaner var oerhört populära under 1930- 40- och 50-talen och har under de senaste åren blivit tillgängliga igen som e-böcker. Deras verk som gärna utspelade sig i historiska miljöer har ofta setts som romantiska och melodramatiska men dessa …

Blott Sverige svenska kvinnor har? : Birgit Th. Sparre Margit Söderholm och det nationella projektet Läs mer »

Blott Sverige svenska kvinnor har? : Birgit Th. Sparre Margit Söderholm och det nationella projektet


Ingmar Bergman och den lekfulla skriften : studier av anteckningar utkast och filmidéer i arkivets samlingar

Ingmar Bergman och den lekfulla skriften : studier av anteckningar utkast och filmidéer i arkivets samlingar

Ingmar Bergmans arkiv på Filmhuset i Stockholm innehåller utkast anteckningar brev och manuskript från 1930-tal till 2000-tal. Ur detta rika material har filmvetaren Anna Sofia Rossholm lyft fram arbetsböcker och manus som visar både spänningen mellan skrift och bild i Bergmans filmskapande och betydelsen av handskriften som medium och materialitet. Skrivprocessen är lekfull i flera …

Ingmar Bergman och den lekfulla skriften : studier av anteckningar utkast och filmidéer i arkivets samlingar Läs mer »

Ingmar Bergman och den lekfulla skriften : studier av anteckningar utkast och filmidéer i arkivets samlingar


Åkdon blick och landskap : Om relationer mellan kommunikationer…

Åkdon blick och landskap : Om relationer mellan kommunikationer…

Hur förändrades synen på landskapet under industrialismen?  Vilken roll spelade de nya åkdonen tåget cykeln motorcykeln mopeden bilen och bussen för vårt sätt att betrakta landskapet? Hur formade åkdonen vår tids landskapsbild och hur påverkade de användningen av kulturlandskapet?  Vilka av åkdonens kulturella rötter kom från tidigare epokers vagnskulturer in i vår egen?  Vilka miljöer …

Åkdon blick och landskap : Om relationer mellan kommunikationer… Läs mer »

Åkdon blick och landskap : Om relationer mellan kommunikationer…


Vit melankoli : En analys av en nation i kris

Vit melankoli : En analys av en nation i kris

Begreppet vit melankoli är ett sätt att på djupet förstå den konfliktfyllda paradoxala och nostalgiska situation som råder i vår tid. Detta melankoliska tillstånd har uppstått som en följd av förlusten av både det vita homogena Sverige och det färgblinda solidariska Sverige.  Forskarna Catrin Lundström och Tobias Hübinette menar i denna bok att sorgen över …

Vit melankoli : En analys av en nation i kris Läs mer »

Vit melankoli : En analys av en nation i kris


Humrarna och evigheten : Kulturhistoriska essäer om konsumtion begär och död

Humrarna och evigheten : Kulturhistoriska essäer om konsumtion begär och död

Hummern är en gammal symbol för lyx och överdåd lika självklar på praktmålningar från 1600-talet som på Lady Gagas hatt. Hummerspåren kan följas genom konsten och historien i skämtteckningar och herrskapsmenyer samt förstås bland olika former av snuskhumrar . Men var slutar en hummer? Och var börjar en människa? I ett antal vindlande essäer om …

Humrarna och evigheten : Kulturhistoriska essäer om konsumtion begär och död Läs mer »

Humrarna och evigheten : Kulturhistoriska essäer om konsumtion begär och död


Rulla till toppen