Feminism familj och medborgarskap : debatter på internationella kongresser om nattarbetsförbud för kvinnor 1889-1919

Feminism familj och medborgarskap : debatter på internationella kongresser om nattarbetsförbud för kvinnor 1889-1919

Den första vågens feminism kvinnokampen kring sekelskiftet 1900 handlade inte bara om rösträtt. Minst lika viktig var den ekonomiska jämlikheten. När det föreslogs att nattarbete för kvinnor skulle förbjudas i en internationell konvention uppstod en debatt inom kvinnorörelsen om huruvida en sådan särlagstiftning skulle skada jämlikhetskampen.Kvinnors oenighet fördes fram på internationella kongresser bland annat i samband med de stora världsutställningarna. Män på sina kongresser var däremot förkrossande eniga om att kvinnor borde skyddas. Deras åsikter segrade. I Feminism familj och medborgarskap görs för första gången en samlad analys av europeiska debatter kring denna för samtiden brännande kvinnofråga.Ulla Wikander är professor i ekonomisk historia Sveriges första kvinnliga professor i ämnet vid Stockholms universitet. Hon har bland annat skrivit Kvinnoarbete i Europa 17891950 (1999) samt varit en av redaktörerna för Det evigt kvinnliga. En historia om förändring (2001) och Kvinnor mot kvinnor. Om systerskapets svårigheter (2004).

Läs mer om Feminism familj och medborgarskap : debatter på internationella kongresser om nattarbetsförbud för kvinnor 1889-1919

Feminism familj och medborgarskap : debatter på internationella kongresser om nattarbetsförbud för kvinnor 1889-1919

Historia & Arkeologi

Hitta Feminism familj och medborgarskap : debatter på internationella kongresser om nattarbetsförbud för kvinnor 1889-1919 även hos:
Rulla till toppen