Europeana : kortfattad historia om nittonhundratalet

Europeana : kortfattad historia om nittonhundratalet

Europeana är en annorlunda krönika över 1900-talet som tar sin början i första världskrigets skyttegravar och avrundas med utropandet av historiens slut. Stort och smått kontrasteras i ett enda långt associativt flöde som ställer seklets motsägelser och grandiosa illusioner på sin spets.Ouredníks prosa böljar fram på ett exakt vanvördigt och suggestivt sätt. Kalla fakta blandas med idiosynkratiska iakttagelser på ett sätt som lyfter fram 1900-talets ohygglighet och absurditet – liksom det absurda i att försöka berätta dess historia.

Läs mer om Europeana : kortfattad historia om nittonhundratalet

Europeana : kortfattad historia om nittonhundratalet

Historia & Arkeologi

Hitta Europeana : kortfattad historia om nittonhundratalet även hos:
Rulla till toppen