Nu kommer Lönn : Värmlands regementes historia

Nu kommer Lönn : Värmlands regementes historia

”Nu kommer Lönn och ska ha sin lön” var ord som den nyantagne indelte soldaten för Lönnskogs rote Andreas Andersson inte ville höra när han kom gående över roteböndernas gårdstun. Den muntliga traditionen berättar att han var föga road av att man gjorde sig lustig på hans bekostnad. Han bad därför om att få byta ut knektnamnet Lönn och han föreslog själv Lund.Fast var han egentligen så snarstucken? Hans namnval var nog snarare ett uttryck av beundran av sergeant Johan Lund boende just på andra sidan sockengränsen och hans hjältemodiga insats vintern 1850 året före Andreas tillträdde sin tjänst under Värmlands regementes kommendering till Sveriges första i manskap räknat hittills största men mest okända fredsbevarande insats – den under Slesvig-Holsteinska kriget 1849-50 en nationellt etniskt färgad gränskonflikt mellan Danmark och Tyskland där sergeant Lund under ett uppdrag att driva in skatt från tyskt sinnad allmoge till den danska kronan räddade ett tjugotal soldater undan en uppretad beväpnad folkmassa.Det idag nästan okända Slesvig-Holsteinska kriget som hårt prövade den gryende skandinavismen är bara en av flera historiska händelser under 1800-talet som skildras med stor närhet och detaljrikedom.Indelningsverkets upphörande emigrationen till Amerika unionsupplösningen med Norge och ett hemskt barnamord djupt präglat av det sena 1800-talets moralsyn är andra ämnen som förutom det verkliga livet som indelt soldat är närgånget skildrat i boken. En sann historielektion. Verkligen utöver det vanliga.

Läs mer om Nu kommer Lönn : Värmlands regementes historia

Nu kommer Lönn : Värmlands regementes historia

Historia & Arkeologi

Hitta Nu kommer Lönn : Värmlands regementes historia även hos:
Rulla till toppen