Om betydelsen av böckers utseende

Om betydelsen av böckers utseende

När vi köper en tryckt bok tar vi för givet att boken har ett band som förlaget har försett den med. Lika självklart är det att alla exemplar i en upplaga ser likadana ut. Så har det inte alltid varit och med den digitala teknikens genomslag är det inte längre givet att innehållet har sin egen materialitet en bok speciellt formgiven för texten ifråga.I Om betydelsen av böckers utseende analyseras boken ur en mängd skilda perspektiv. Studien handlar om framväxten av förlagsband det slags bokband vi är vana vid. Kristina Lundblad ger en inträngande bild av böckernas formgivning och teknik deras historiska kontext och kulturella betydelse. I fokus står det dekorerade klotbandet den bandtyp som framför andra kom att förmedla modernitetens nya bildvärld och som bidrog till att bokbandet blev en självklar del av boken.Kristina Lundblad forskar och undervisar i bokhistoria vid Lunds universitet. Hon har också varit verksam som litteraturkritiker. Den materiella kulturen och formens betydelse och samspel med det vi kallar innehåll hör till ett av hennes främsta intresseområden.

Läs mer om Om betydelsen av böckers utseende

Om betydelsen av böckers utseende

Historia & Arkeologi

Hitta Om betydelsen av böckers utseende även hos:
Rulla till toppen