Litteraturvetenskap

En diktares dagbok

En diktares dagbok

Alfred de Vigny föddes 1797 i Loches i Loiredalen men kom att leva största delen av sitt liv i Paris. Efter att ha tjänstgjort som officer i ett drygt tiotal år verkade han som poet dramatiker och romanförfattare. Han var en av förgrundsgestalterna i den franska litterära romantiken. År 1845 blev han ledamot av Franska …

En diktares dagbok Läs mer »

En diktares dagbok

Jag bor i en annan värld men du bor ju i samma : Gunnar Ekelöf betraktad av Olof Lagercrantz

Jag bor i en annan värld men du bor ju i samma : Gunnar Ekelöf betraktad av Olof Lagercrantz

Olof Lagercrantz lärde känna Gunnar Ekelöf redan i mitten av 30-talet innan någon av dem hunnit etablera sig litterärt. Det blev inledningen till en livslång nära vänskap. Olof Lagercrantz följde Gunnar Ekelöfs väg från idylliskt torparliv till den uppsträckta frackklädda våndan i Svenska Akademien från spritmissbrukets ruelse till den sista gripande plågan inför döden. Hans …

Jag bor i en annan värld men du bor ju i samma : Gunnar Ekelöf betraktad av Olof Lagercrantz Läs mer »

Jag bor i en annan värld men du bor ju i samma : Gunnar Ekelöf betraktad av Olof Lagercrantz

Kulturella ikoner : i text musik och bild

Kulturella ikoner : i text musik och bild

Den kulturella ikonens artefakter är tecken som etablerat sig centralt i framför allt massmediavärlden och därmed i den breda allmänhetens medvetande. Den kulturella ikonen uppstår ju egentligen i betraktarens läsning när parafraser och originalbilder interagerar mot en fond av tidigare parafraser som betraktaren associerar till. En kulturell ikon är med andra ord ingen konkret medial …

Kulturella ikoner : i text musik och bild Läs mer »

Kulturella ikoner : i text musik och bild

Kritikens ordning : svenska bokrecensioner 1906 1956 2006

Kritikens ordning : svenska bokrecensioner 1906 1956 2006

Den svenska dagskritiken engagerar och upprör. Åsikterna om ämnet är – och har alltid varit – många. I Kritikens ordning undersöker Lina Samuelsson bokrecensioner under en hundraårsperiod. Med nedslag 1906 1956 och 2006 granskar författaren fora aktörer recenserade verk debatter samt de normer och värderingar som texterna förmedlar. Med utgångspunkt i omfattande empiriska jämförelser mellan …

Kritikens ordning : svenska bokrecensioner 1906 1956 2006 Läs mer »

Kritikens ordning : svenska bokrecensioner 1906 1956 2006

Simone och jag

Simone och jag

Simone och jag är en bok om kvinnor och män om självständighet och beroende om kärlek svartsjuka och skam och om hur djupt böcker ibland kan beröra. Det handlar om Åsa Moberg och Simone du Beauvoir och om deras döda män. Om två starka modiga kvinnor som över generations- och kulturgränser förenas av att de …

Simone och jag Läs mer »

Simone och jag

Norrland som koloni och utopi : Olof Högbergs Den stora vreden Ludvig Nord

Norrland som koloni och utopi : Olof Högbergs Den stora vreden Ludvig Nord

Olof Högbergs ’Den stora vreden’ (1906) och Ludvig Nordströms ’Petter Svensks historia’ (fyra delar 1923–27) är historiska romaner skrivna med den uttalade ambitionen att lyfta fram en ny bild av Norrlands historia och kultur. Författarna riktar sig båda mot en rad historiska förhållanden som de menar är resultat av att Norrland länge varit en okänd …

Norrland som koloni och utopi : Olof Högbergs Den stora vreden Ludvig Nord Läs mer »

Norrland som koloni och utopi : Olof Högbergs Den stora vreden Ludvig Nord

En dröm i Lagarnas hus : ögonblicket människan och det transcendenta : studier i Stig Dagermans diktning

En dröm i Lagarnas hus : ögonblicket människan och det transcendenta : studier i Stig Dagermans diktning

Avhandlingen fokuserar skildringen av människans existentiella belägenhet i Stig Dagermans diktning som ett uttryck för en underliggande religiös problematik. Läsningen genomförs med en särskild uppmärksamhet på det för Dagermans människa och berättelse centrala ’ögonblicket’ och på en rad passager och återkommande mönster vilka leder tolkningen till en förståelse av den religiösa problematiken i texterna. Undersökningen …

En dröm i Lagarnas hus : ögonblicket människan och det transcendenta : studier i Stig Dagermans diktning Läs mer »

En dröm i Lagarnas hus : ögonblicket människan och det transcendenta : studier i Stig Dagermans diktning

Läsningen föregår skriften : poesins aktualitet

Läsningen föregår skriften : poesins aktualitet

Magnus William-Olsson: Läsningen föregår skriften Vad är det som sker när textens stumma bokstäver omvandlas till ljudande dikt? Hur går det till när det skrivna väcks till liv? Traditionellt är det med självklarhet skriften som står i centrum för den litterära kritikens uppmärksamhet. Själva ordet ’litteratur’ pekar ut det skrivna ordet som föremål för det …

Läsningen föregår skriften : poesins aktualitet Läs mer »

Läsningen föregår skriften : poesins aktualitet

Om James Joyces Odysseus

Om James Joyces Odysseus

Olof Lagercrantz redovisar här resultatet av flera års daglig läsning av James Joyces berömda roman Odysseus. Han har hämtat vägledning och stöd hos den livaktiga huvudsakligen amerikanska Joyceforskningen. Han har haft tillgång till brevväxlingen mellan Joyce och hans hustru Nora från 1909 en brevväxling som kastar ett förklarande ljus över romanens hjältinna Molly Bloom. Men …

Om James Joyces Odysseus Läs mer »

Om James Joyces Odysseus

Liv lust och litteratur : festskrift till Lisbeth Larsson

Liv lust och litteratur : festskrift till Lisbeth Larsson

Kan man äta litteratur? Hur betraktas unga kvinnors läsning 2014? Vilken roll spelar feminism i tecknade serier? Vad handlar barnboksklassikern Madicken egentligen om?Det är några av de frågor som diskuteras i de tjugo­nio texterna i Liv lust och litteratur. ­Bidragen spänner över mångahanda ämnen från Signe Björnbergs cirkusberättelser receptionen av Sapfo fenomenet Nordic Noir och …

Liv lust och litteratur : festskrift till Lisbeth Larsson Läs mer »

Liv lust och litteratur : festskrift till Lisbeth Larsson

Att se och synas : filmutbud kön och modernitet

Att se och synas : filmutbud kön och modernitet

Kvinnor i film har de blivit fler bakom och framför kameran? Vilka är stereotyperna? Hur diskuteras kvinnobilder i filmkritiken? Är hjärtegoda Bess i Breaking the Waves ett meningslöst kvinnooffer eller är von Triers film ett unikt konstverk som står över alla moraliska diskussioner? Kulturvetaren Ingrid Lindell resonerar kring kvinnor och film bl.a. med utgångspunkt från …

Att se och synas : filmutbud kön och modernitet Läs mer »

Att se och synas : filmutbud kön och modernitet

Monster i populärkulturen : död levande död eller bara djävligt arg!

Monster i populärkulturen : död levande död eller bara djävligt arg!

Populärkulturen är idag full av monster en del kärlekstörstande och skimrande andra blodtörstiga och stinkande. Det är inte alltid lätt att botanisera bland vampyrer träskmonster illasinnade rymdvarelser zombier och Jason. Med hjälp av Monster i populärkulturen kan bibliotekarier lärare och andra intresserade lättare hitta guldkornen. Daniel Gustavsson bibliotekarie vid Gävle stadsbibliotek radioprofil vid P4 Gävleborg …

Monster i populärkulturen : död levande död eller bara djävligt arg! Läs mer »

Monster i populärkulturen : död levande död eller bara djävligt arg!

Almqvistvariationer : receptionsstudier och omläsningar

Almqvistvariationer : receptionsstudier och omläsningar

Carl Jonas Love Almqvists omfattande författarskap rymmer inte bara klassiska romaner som  Drottningens juvelsmycke   Amorina och  Det går an utan också lärda avhandlingar religiösa traktater pedagogiska småskrifter och politiska pamfletter. Reflektioner över den svenska fattigdomens betydelse och demokratins obönhörliga makt finns här sida vid sida med melodramatiska förväxlingsberättelser och dikter om jungfru Maria och …

Almqvistvariationer : receptionsstudier och omläsningar Läs mer »

Almqvistvariationer : receptionsstudier och omläsningar

Ord&Bild 3(2012) Noveller

Ord&Bild 3(2012) Noveller

När novellen uppmärksammades på 90-talet var det som litterärt fenomen. Det handlade då ofta om välkomponerade novellböcker. När novellen dyker upp idag är det lika mycket som styckegods – som Brevnovell uppläst i radio publicerad av Novellix eller i små häften från ett förlag som på det sättet introducerar nya författarskap på svenska. Men om …

Ord&Bild 3(2012) Noveller Läs mer »

Ord&Bild 3(2012) Noveller

Den okända texten : En essä om tolkningsteori från kyrkofäderna till Derrida

Den okända texten : En essä om tolkningsteori från kyrkofäderna till Derrida

I Den okända texten ställer Anders Olsson två framträdande skolor inom den samtida litteraturkritiken mot varandra: hermeneutiken med rötter i antiken och hos kyrkofäderna och Derridas dekonstruktion med en av sina utgångspunkter hos Nietzsche. Han söker en väg mellan och bortom två ytterligheter – å ena sidan ett sätt att läsa som söker en enda …

Den okända texten : En essä om tolkningsteori från kyrkofäderna till Derrida Läs mer »

Den okända texten : En essä om tolkningsteori från kyrkofäderna till Derrida

Kvällarna i Helsingfors: Texter om och av Jan Olof Olsson

Kvällarna i Helsingfors: Texter om och av Jan Olof Olsson

Han matade hackspettar med Urho Kekkonen teg ihop med Paavo Nurmi slank in till baren på Socis och Kämp och åt borsjtj vid den ryska katedralen.Jolo – DN-journalisten Jan Olof Olsson – anlände till Helsingfors beväpnad med skrivmaskin kikare cykel fyra kostymer och oräkneliga Fänrik Stål-citat.1952 återvände han gärna till den finländska huvudstaden och fascinerades …

Kvällarna i Helsingfors: Texter om och av Jan Olof Olsson Läs mer »

Kvällarna i Helsingfors: Texter om och av Jan Olof Olsson

Kungliga hemligheter

Kungliga hemligheter

Vårt kungahus är något många svenskar håller högt och monarkin har sällan varit lika stark som den på senare år har blivit med den nya betydligt folkligare attityden hos den nya generationen kungligheter. Men även monarkin har sina skelett i garderoben – och frågan är om de till och med kanske har fler än oss …

Kungliga hemligheter Läs mer »

Kungliga hemligheter

Var hör jag hemma?

Var hör jag hemma?

Med utgångspunkt i sina erfarenheter som författare från en av den ­Ryska federationens många minoritetsfolk reflekterar Alisa ­Ganijeva över vilka val hon ställts inför och vilka förväntningar hon mötts av när hon trätt in i den ryska majoritetskulturen. Vad har hon haft rätt att ­skriva om efter vilka kriterier har hon blivit läst och vad …

Var hör jag hemma? Läs mer »

Var hör jag hemma?

Knji evnost bosanskohercegovacke dijaspore u Skandinaviji

Knji evnost bosanskohercegovacke dijaspore u Skandinaviji

Den facklitterära studien “Litteratur av bosniska författare i den skandinaviska diasporan” är resultatet av 27-års forskning och övervakning av det litterära arbetet utfört i skandinavien av författare som härstammar från Bosnien och Hercegovina. Boken kartlägger migrationsflöden periodisering klassificering verifiering översättningsaktivitet och litterära verk av författarnaindividuellt. Här finner vi en genomgång över 60 författare verksamma i …

Knji evnost bosanskohercegovacke dijaspore u Skandinaviji Läs mer »

Knji evnost bosanskohercegovacke dijaspore u Skandinaviji

10TAL 29-30. Klimatvrede

10TAL 29-30. Klimatvrede

Numret inleds med ett utdrag ur den samiska författaren Sigbjørn Skådens kommande science fiction-roman Heim. Skådens berättelse uppehåller sig vid ättlingarna till kolonisatörerna på rymdfarkosten Montifringilla som lever i armod på planeten Seles. Kolonisatörerna har tappat all kontakt med jorden men livet fortgår innanför den enorma kupol som skyddar det lilla samhället mot planetens dödliga …

10TAL 29-30. Klimatvrede Läs mer »

10TAL 29-30. Klimatvrede

10TAL 15. Gurlesque

10TAL 15. Gurlesque

Tema: Gurlesque – En världsomspännande maximalistisk litteratur I detta nummer diskuterar bland andra Aase Berg Joyelle McSweeney Dan Jönsson och Johannes Göransson gurlesk poesi femininitet som vapen och överdriftens estetik. Författaren Sara Tuss Efrik och konstnären Mark Efrik Hammarberg bidrar med ett stort gemensamt konstprojekt. I numret presenteras också nio gurleska poeter från Korea USA …

10TAL 15. Gurlesque Läs mer »

10TAL 15. Gurlesque

Ord&Bild 5(2012) Konstnärlig forskning. Tage Aurell

Ord&Bild 5(2012) Konstnärlig forskning. Tage Aurell

Lars Andersson om en magikers korgflätande Alan Asaid märker ut svårtydda ord Tage Aurell går längs en gammal landsväg Linda Beel utforskar museets materialitet Jesper Brygger ser möjligheter genom ett fönster Martin Engberg lyssnar till texten Helena Fagertun outgråter Helga Krook berättar om berättande Anja Nachaum om minne jord och kropp Zac O’Yeah drar paralleller …

Ord&Bild 5(2012) Konstnärlig forskning. Tage Aurell Läs mer »

Ord&Bild 5(2012) Konstnärlig forskning. Tage Aurell

Det sublimas politik : emancipatorisk estetik i 1800-talets konstnärsromaner

Det sublimas politik : emancipatorisk estetik i 1800-talets konstnärsromaner

Det sublimas drabbande storslagenhet hade enligt 1700-talets filosofer en förädlande inverkan på den manlige nationsmedborgaren. Baksidan av denna upphöjda sublimitet det »dåligt« sublima beskrevs däremot i kvinnliga termer och avfärdades som något alltför politiskt utmanande närmast revolutionärt.Hos tre kvinnliga 1800-talsförfattare omstöps dessa två sidor av det sublima till en konstruktiv kraft när de i sina …

Det sublimas politik : emancipatorisk estetik i 1800-talets konstnärsromaner Läs mer »

Det sublimas politik : emancipatorisk estetik i 1800-talets konstnärsromaner

Fabelbruk i svensk tidigmodernitet : en genrehistorisk studie

Fabelbruk i svensk tidigmodernitet : en genrehistorisk studie

Fablerna om vargen och tranan om hunden med köttstycket och om åsnan i lejonhuden var för många svenskar under äldre tid lika välbekanta som de bibliska berättelserna.   Med  Fabelbruk i svensk tidigmodernitet  öppnar Erik Zillén docent i litteratur­vetenskap vid Lunds universitet portarna till en rik och idag till stora delar bortglömd genrehistoria. Utgångspunkt för …

Fabelbruk i svensk tidigmodernitet : en genrehistorisk studie Läs mer »

Fabelbruk i svensk tidigmodernitet : en genrehistorisk studie

Rolldiktningens poetik : Olof von Dalins experimentella tillfällesdiktning

Rolldiktningens poetik : Olof von Dalins experimentella tillfällesdiktning

Olof von Dalin (1708–1763) är en skepnadsskiftande person och diktare. I sina texter anlägger han gärna masker talar genom främmande uppdiktade munnar. Dalin är inte bara en författare utan många. Han anteciperade Bellman som i likhet med sin förebild Dalin gav liv åt olika karaktärer och talade och sjöng med olika poetiska tonfall.  Dalin är …

Rolldiktningens poetik : Olof von Dalins experimentella tillfällesdiktning Läs mer »

Rolldiktningens poetik : Olof von Dalins experimentella tillfällesdiktning

Mörkrets mästare : skräcklitteraturen genom tiderna

Mörkrets mästare : skräcklitteraturen genom tiderna

Skräcklitteraturen har en lång och fascinerande historia: 1764 utkom den första gotiska skräckromanen 1818 utkom Frankenstein 1886 Dr Jekyll och Mr Hyde och redan 40 år tidigare hade Edgar Allan Poe skrivit sina banbrytande noveller. Idag är skräckgenren fortfarande en livaktig litteraturform för att inte tala om skräckfilmen och intresset för skräck är stort särskilt …

Mörkrets mästare : skräcklitteraturen genom tiderna Läs mer »

Mörkrets mästare : skräcklitteraturen genom tiderna

Vem var Shakespeare? : sonetternas gåta

Vem var Shakespeare? : sonetternas gåta

Martin Tegens första bok på Themis förlag var hans tolkning av Shakespeares ’Sonetter och versberättelser’ för vilken han erhöll Samfundet De Nio:s översättarpris 2007. Themis har också utgivit Tegens tolkning av R. M. Rilke ’Sonetterna till Orfeus’ och Heinrich Heine ’Sångernas bok’.

Vem var Shakespeare? : sonetternas gåta

Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien 1891-1

Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien 1891-1

Selma Lagerlöfs resa genom den svenska litteraturhistorien är på flera sätt fantastisk och exceptionell. I elva decennier har hennes författarskap uppmärksammats på vitt skilda sätt av våra mest inflytelserika kritiker och litteraturhistoriker. De har skapat föreställningar om Selma Lagerlöf som sagoförtäljerska och traditionsbevarande sedlighetsdanare men också som radikal konstnär och feminist.I Selma Lagerlöfs underbara resa …

Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien 1891-1 Läs mer »

Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien 1891-1

Den pågående skapelsen : En studie i Nelly Sachs diktning

Den pågående skapelsen : En studie i Nelly Sachs diktning

Olof Lagercrantz bok om Nelly Sachs den ena av 1966 års Nobelpristagare i litteratur presenterar ett djupt originellt författarskap. Hennes berömmelse kom sent. Men i detta fall är inte skälet den vanliga trögheten och eftersläpningen utan det faktum att hon – på ett sätt som kan kallas enastående – har givit utlopp åt hela sin …

Den pågående skapelsen : En studie i Nelly Sachs diktning Läs mer »

Den pågående skapelsen : En studie i Nelly Sachs diktning

Svenska pekoral : från Sveno Brynolphi Dalius till Bror Oskar Snygg

Svenska pekoral : från Sveno Brynolphi Dalius till Bror Oskar Snygg

Pekoralet är litteraturens motsvarighet till kalkonfilmen: en konstprodukt där ambitionen står i himmelsskriande kontrast till resultatet. Pekoralisten har en särskild begåvning som gör honom eller henne blind för såväl formmässiga som innehållsliga olyckor. Men tvärtemot vad man kan tro är pekoral och framför allt så kallad ädelpekoral en respektingivande genre full av originella texter. Ädelpekoralens …

Svenska pekoral : från Sveno Brynolphi Dalius till Bror Oskar Snygg Läs mer »

Svenska pekoral : från Sveno Brynolphi Dalius till Bror Oskar Snygg

Kärleksinviter i litteraturen : från Bibeln till Millenium

Kärleksinviter i litteraturen : från Bibeln till Millenium

Lite lättfärdigt skulle man kunna kalla denna bok för en vägvisare i raggningens konst genom tiderna och genom litteraturen. Författaren undersöker hur gestalter i världslitteraturen har gjort amorösa inviter och flörtat efter förmåga. ’Kärleksinviter i litteraturen har alla förutsättningar att bli en bok som med nyfikenhet och förtjusning blir läst av många människor. Författaren är …

Kärleksinviter i litteraturen : från Bibeln till Millenium Läs mer »

Kärleksinviter i litteraturen : från Bibeln till Millenium

Växande världar : om spel spelkulturer och spelare i samtiden

Växande världar : om spel spelkulturer och spelare i samtiden

Vad är det som gör spel och spelkultur så lockande? Varje dag lägger miljontals människor timmar och åter timmar på att befinna sig i olika spelvärldar. De samlas kring brädspel och rollspel bygger upp civilisationer online eller gör sitt yttersta för att klä ut sig till sin favoritkaraktär. Spel har varit en del av den …

Växande världar : om spel spelkulturer och spelare i samtiden Läs mer »

Växande världar : om spel spelkulturer och spelare i samtiden

Hjältar som du

Hjältar som du

Den här boken handlar om tio hjältar. De är kanske inte stora och starka eller kan flyga men i stället har de andra superkrafter. Här får du bekanta dig med David som möter en jätte Rut som inte vill flytta Jona som säger nej Maria som vill veta. Hemligheten som gör just dem till hjältar …

Hjältar som du Läs mer »

Hjältar som du

Omvägar till sanningen : nya perspektiv på Eyvind Johnsons författarskap

Omvägar till sanningen : nya perspektiv på Eyvind Johnsons författarskap

Romanens väg till sanningen är enligt Eyvind Johnsons estetik och litterära praktik ofta en omväg. Johnson skriver en ny typ av roman som utmanar våra invanda tankemönster och föreställningar om realism och symbolism verklighet och dröm högt och lågt nu och då progression och upprepning. Som ett alternativ till traditionella tankefigurer skapar författaren en mångdimensionell …

Omvägar till sanningen : nya perspektiv på Eyvind Johnsons författarskap Läs mer »

Omvägar till sanningen : nya perspektiv på Eyvind Johnsons författarskap

Birger Norman : utkast till porträtt i helfigur

Birger Norman : utkast till porträtt i helfigur

I denna biografi målar E. Mikael Norberg ett porträtt i helfigur av en författare med imponerande bredd och djup: folkbildaren dramatikern kritikern naturlyrikern den kristne socialisten.—’Ådalen Rörelsen Gud.’ – så har Birger Norman (1914-1995) en gång sammanfattats i en rubrik. Diktaren Birger Norman hörde under årtionden till den reformistiska arbetarrörelsens starkaste kulturella röster och var …

Birger Norman : utkast till porträtt i helfigur Läs mer »

Birger Norman : utkast till porträtt i helfigur

Skriv bättre texter : En ny metod i fem steg

Skriv bättre texter : En ny metod i fem steg

Vilken skribenttyp är du? ? Testa dig!Analysera din skrivprocessVad behöver du utveckla?Här är verktygen!Redigering och textresponsVilken typ av skribent är du? Tillhör du de effektiva? Eller skriver du känslomässigt? Testa dig och få skräddarsydda instruktioner för att bredda just din skrivrepertoar.   Det här är boken är för dig som skriver i jobbet eller i andra …

Skriv bättre texter : En ny metod i fem steg Läs mer »

Skriv bättre texter : En ny metod i fem steg

Tårarnas poetik

Tårarnas poetik

Den tysk-judiska poeten Nelly Sachs föddes den 10 december 1891 i Berlin. Efter krigsutbrottet lyckades hon fly till Sverige med sin mor. Hon kom att verka i Stockholm fram till sin död den 12 maj 1970 och publicerade samtliga diktsamlingar i exil. Tårarnas poetik är en studie i två delar som syftar kartlägga hela Sachs …

Tårarnas poetik Läs mer »

Tårarnas poetik

Visan som gåva : Olle Adolphsons litterära konstnärskap

Visan som gåva : Olle Adolphsons litterära konstnärskap

Olle Adolphson gick hastigt ur tiden våren 2004. Efter sig lämnar han en skatt av visor och dikter fyllda av glädje och värme men också ett djupt vemod – en diktkonst som är en estetisk och etisk gåva till läsare och lyssnare. I Visan som gåva. Olle Adolphsons litterära konstnärskap undersöker litteraturvetaren Charlotte Ulmert dikternas …

Visan som gåva : Olle Adolphsons litterära konstnärskap Läs mer »

Visan som gåva : Olle Adolphsons litterära konstnärskap

På kryss med Taube

På kryss med Taube

Evert Taube hade en målinriktad arbetsgång för sitt prosaskrivande vilken han följde under hela sin långa karriär. Först skrev han ett antal tidningsartiklar därefter publicerade han dem i bokform. I På kryss med Taube seglar Litteraturvetaren David Anthin och Trubaduren Martin Bagge inte bara i Taubes kölvatten längs västkusten de följer också hans arbetsgång genom …

På kryss med Taube Läs mer »

På kryss med Taube

Resor i tid och rum

Resor i tid och rum

Den som sätter sig att läsa Resor i tid och rum får förbereda sig på hisnande färder över vidsträckta fält: från finstämda parisiska bilddikter till en monty pythonsk spänningsroman från Fridegårds trälar till rollspelet Warhammer Fantasy Role Play från den sömniga småstaden Nässjö till igbo-byar i östra Nigeria. Vi möter resande konst barn och språk. …

Resor i tid och rum Läs mer »

Resor i tid och rum

Kärlekens mångfald

Kärlekens mångfald

Biskop Björn Vikström gestaltar sin och kyrkans syn på kärlek och äktenskap i sin nya bok. Hur kan kyrkan på bästa sätt relatera till de nya situationer som medlemmarna lever i och vilka utmaningar ställer den nya äktenskapslagen kyrkan inför?

Kärlekens mångfald

Textkritik som analysmetod : bidrag till konferens anordnad av Nordiskt nätverk för editionsfilologer 2-4 oktober 2015

Textkritik som analysmetod : bidrag till konferens anordnad av Nordiskt nätverk för editionsfilologer 2-4 oktober 2015

Textkritik som analysmetod innehåller omarbetade och refereegranskade bidrag till en konferens som hölls i Göteborg i oktober 2017 under ledning av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer. Uppsatserna fokuserar på hur textkritisk metod och teori kan utveckla bl.a. bokhistoria genetisk kritik och olika former av fjärrläsning.

Textkritik som analysmetod : bidrag till konferens anordnad av Nordiskt nätverk för editionsfilologer 2-4 oktober 2015
Rulla till toppen