Brutus Östlings bokf Symposion

Acts of creation : thoughts on artistic research supervision

Acts of creation : thoughts on artistic research supervision

Why do we need to think about artistic research supervision when doctoral supervision in general is such a well-established field? What particular skills are needed for a supervisor to get under the skin of an artistic research project? How can PhD candidates be guided so that the artistic projects develop fruitfully? What are the ethical …

Acts of creation : thoughts on artistic research supervision Läs mer »

Acts of creation : thoughts on artistic research supervision


’Spela fotboll bondjävlar!’ : en studie av svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början. D. 2 Degerfors Åtvidaberg Södertälje Stockholm och Umeå

’Spela fotboll bondjävlar!’ : en studie av svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början. D. 2 Degerfors Åtvidaberg Södertälje Stockholm och Umeå

Hur står det till med den svenska klubbfotbollen i en globaliserad värld? Väcker den starkare lokalpatriotiska känslor till liv 2015 än den gjorde 1950? Betyder klubbarna mer idag för sina städer och hemorter? Har rivaliteterna mellan lagen ökat eller minskat? Spela fotboll bondjävlar! tar ett helhetsgrepp på frågan om fotbollens historiska betydelse för den lokala …

’Spela fotboll bondjävlar!’ : en studie av svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början. D. 2 Degerfors Åtvidaberg Södertälje Stockholm och Umeå Läs mer »

’Spela fotboll bondjävlar!’ : en studie av svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början. D. 2 Degerfors Åtvidaberg Södertälje Stockholm och Umeå


Syster Margriets prövningar : ur ett nunneliv på 1600-talet

Syster Margriets prövningar : ur ett nunneliv på 1600-talet

I Syster Margriets prövningar möter vi en värld som fram till nu varit dold för våra ögon. Här berättas om alltifrån vardagens rutiner i ett katolskt kloster vid tiden för motreformationen till den besynnerliga historien om en av systrarna Margriet Smulders som anklagade en populär huskaplan för sexuella trakasserier. syster Margriet blev utfrusen av sina …

Syster Margriets prövningar : ur ett nunneliv på 1600-talet Läs mer »

Syster Margriets prövningar : ur ett nunneliv på 1600-talet


En ohyra på samhällskroppen : kriminalitet kontroll och modernisering i Sverige och Sundsvallsdistriktet under 1800- och det tidiga 1900-talet

En ohyra på samhällskroppen : kriminalitet kontroll och modernisering i Sverige och Sundsvallsdistriktet under 1800- och det tidiga 1900-talet

Under 1800-talet inleddes en hastig omvandling av det svenska politiska ekonomiska och sociala landskapet. En fattigdoms- och utslagningsprocess på landsbygden följdes av en kraftig industrialisering och urbanisering när näringarna släppts fria. Det var en på samma gång snabb och långsam process. Vissa landsdelar och städer utsattes för ett väldigt omdaningstryck när moderniseringens vindar drog in …

En ohyra på samhällskroppen : kriminalitet kontroll och modernisering i Sverige och Sundsvallsdistriktet under 1800- och det tidiga 1900-talet Läs mer »

En ohyra på samhällskroppen : kriminalitet kontroll och modernisering i Sverige och Sundsvallsdistriktet under 1800- och det tidiga 1900-talet


Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien 1891-1

Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien 1891-1

Selma Lagerlöfs resa genom den svenska litteraturhistorien är på flera sätt fantastisk och exceptionell. I elva decennier har hennes författarskap uppmärksammats på vitt skilda sätt av våra mest inflytelserika kritiker och litteraturhistoriker. De har skapat föreställningar om Selma Lagerlöf som sagoförtäljerska och traditionsbevarande sedlighetsdanare men också som radikal konstnär och feminist.I Selma Lagerlöfs underbara resa …

Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien 1891-1 Läs mer »

Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien 1891-1


Slutet på banan : kulturmöten i bilarnas århundrade

Slutet på banan : kulturmöten i bilarnas århundrade

I sin bok Slutet på banan visar Gösta Arvastson hur bilen sen den rullade in i det moderna samhället har varit en symbol för drömmar om frihet och broar mellan folken. Att arbeta på bilfabrik var länge ett högstatusyrke i den bemärkelse att man bidrog till något viktigt för samhället. Baserat på sina fältarbeten vid …

Slutet på banan : kulturmöten i bilarnas århundrade Läs mer »

Slutet på banan : kulturmöten i bilarnas århundrade


Omvägar till sanningen : nya perspektiv på Eyvind Johnsons författarskap

Omvägar till sanningen : nya perspektiv på Eyvind Johnsons författarskap

Romanens väg till sanningen är enligt Eyvind Johnsons estetik och litterära praktik ofta en omväg. Johnson skriver en ny typ av roman som utmanar våra invanda tankemönster och föreställningar om realism och symbolism verklighet och dröm högt och lågt nu och då progression och upprepning. Som ett alternativ till traditionella tankefigurer skapar författaren en mångdimensionell …

Omvägar till sanningen : nya perspektiv på Eyvind Johnsons författarskap Läs mer »

Omvägar till sanningen : nya perspektiv på Eyvind Johnsons författarskap


Det nya ridderskapet : Tempelherreordens historia

Det nya ridderskapet : Tempelherreordens historia

En klassiker inom historieskrivningen om riddare och Tempelherreorden; med ett förord av Dick Harrison. Tempelherreorden upprättades på 1100-talet som ett led i den kristna kulturens mest imponerande krigsprojekt korstågen mot muslimerna. På några få decennier byggde tempelriddarna upp ett veritabelt transnationellt bolag. Orden var tidens största bankir hade en modern organisationsstruktur och investerade i jordbruk …

Det nya ridderskapet : Tempelherreordens historia Läs mer »

Det nya ridderskapet : Tempelherreordens historia


Tradition och originalitet hos Gunnar Ekelöf

Tradition och originalitet hos Gunnar Ekelöf

Vad innebar Gunnar Ekelöfs identitet som romantiskt sinnad modernist för hans förhållande till traditionen? Och hur präglade detta hans utveckling som poet?I den här studien om en av seklets främsta svenska lyriker tecknas tre decennier av brottning med traditionen och den problematiska författarrollen. Från Ekelöfs provokativa debut Sent på jorden 1932 till 60-talets början då …

Tradition och originalitet hos Gunnar Ekelöf Läs mer »

Tradition och originalitet hos Gunnar Ekelöf


Under asfalten vilar en strand : Midways albatrosser

Under asfalten vilar en strand : Midways albatrosser

2 100 kilometer nordväst om Honolulu ligger Midwayöarna ett av naturens underverk. Två små öar knappt tre och fyra kilometer långa som rymmer ett fantastiskt fågelliv. I dag finner vi över en miljon albatrosser på öarna. Men så har det inte alltid varit. Den lilla atollen ligger strategiskt placerad mellan Hawaii och Japan. På öarna …

Under asfalten vilar en strand : Midways albatrosser Läs mer »

Under asfalten vilar en strand : Midways albatrosser


Utanför boxen

Utanför boxen

Författaren Hake är en tratt för röster och intryck. Hake vet sällan hur en berättelse ska börja eller sluta. Berättelsen föds någonstans i hjärnan under skrivandets gång. Med små nyanser och meningsförskjutningar bygger författaren upp sina noveller till att bli både humoristiska och psykologiskt överraskande. Några av berättelserna är djupt tragiska och drabbar läsaren på …

Utanför boxen Läs mer »

Utanför boxen


Staten Supen och Systemet – Svensk alkoholpolitik & alkoholkultur 1855-200

Staten Supen och Systemet – Svensk alkoholpolitik & alkoholkultur 1855-200

När nykterhetsvännerna i det lilla stationssamhället Alvesta i Småland år 1907 med gemensamma ansträngningar lyckades förhindra etablerandet av AB Göteborgssystemet i kommunen sågs det som en stor seger för det kutlurella projekt och det identitetsbygge som präglade stationssamhället Ett systembolag sågs som ett direkt hot mot den sociala ordning som var en garant för en …

Staten Supen och Systemet – Svensk alkoholpolitik & alkoholkultur 1855-200 Läs mer »

Staten Supen och Systemet – Svensk alkoholpolitik & alkoholkultur 1855-200


En bättre och lyckligare värld : kvinnliga författares utopiska visioner 18

En bättre och lyckligare värld : kvinnliga författares utopiska visioner 18

Utopiska visioner om en bättre och lyckligare värld har existerat i alla tider och tagit sig olika uttryck beroende på när och av vem de formulerats. Men hur har kvinnornas drömmar sett ut? Hur har deras ideal beskrivits? Hur skildrar de en annan verklighet där de själva kan råda över sina liv?I denna studie undersöker …

En bättre och lyckligare värld : kvinnliga författares utopiska visioner 18 Läs mer »

En bättre och lyckligare värld : kvinnliga författares utopiska visioner 18


Förbisett : när vardagen glimrar till

Förbisett : när vardagen glimrar till

Världen är full av guideböcker som pekar ut vad som är sevärt. Nästan alltid är det bara det annorlunda och unika som kommer med. Aldrig skulle stormarknadens parkeringsplats få plats bland åldriga pyramider och bedårande utsikter. Inte heller skulle någon beskriva en rivningstomt som ett hänförande skådespel. Vardagsmiljöer är inget man normalt ger ut guideböcker …

Förbisett : när vardagen glimrar till Läs mer »

Förbisett : när vardagen glimrar till


Gräns och existens : en religionsfilosofisk essä

Gräns och existens : en religionsfilosofisk essä

Födelsen och döden sätter gränserna för våra liv. Filosofisk reflexion har hittills framför allt rört den yttersta gränsen döden. Mellan dessa drabbande gränssituationer ligger själva livet. I denna personligt skrivna bok hämtar religionsfilosofen Catharina Stenqvist sin inspiration i filosofen Karl Jaspers resonemang om gräns- eller grundsituationer. Hon diskuterar vad filosofer har sagt om döden men …

Gräns och existens : en religionsfilosofisk essä Läs mer »

Gräns och existens : en religionsfilosofisk essä


Att överleva dagen 9 st vykort

Att överleva dagen 9 st vykort

Nio stora vykort i högsta kvalitetstryck med skyddande UV-lack. 24 cm ggr 17 cm. Motiven är hämtade ur den augustprisade boken ’Att överleva dagen’. Foto: Brutus Östling. Vykortspaketet nnehåller följande motiv: 1 st Pärluggleungar på gren 1 st Lappuggleporträtt 1 st Landande lappuggla 1 st Minervauggla i sista solljuset 1 st Biätare landar med fjäril …

Att överleva dagen 9 st vykort Läs mer »

Att överleva dagen 9 st vykort


Att anlägga perspektiv

Att anlägga perspektiv

Ett syfte med Att anlägga perspektiv är att belysa perspektivbegreppet från flera ämnesmässiga utgångspunkter. Här medverkar nio författare med hemvister i språkvetenskaperna litteraturvetenskap konstvetenskap filosofi och semiotik en mångfald som garanterar att ämnet belyses ur olika perspektiv. Visa pris

Att anlägga perspektiv


Den outsägliga sorgens gemenskap : Bataille Blanchot Levinas

Den outsägliga sorgens gemenskap : Bataille Blanchot Levinas

Det här är berättelsen om tre tänkare vars inflytande på en hel generation poststrukturalistiska filosofer och därigenom stora delar av den samtida filosofin inte går att överskatta. Men det är inte berättelsen om detta inflytande utan snarare ett försök att berätta deras historier med deras egna ord med deras egna röster. Det är också berättelsen …

Den outsägliga sorgens gemenskap : Bataille Blanchot Levinas Läs mer »

Den outsägliga sorgens gemenskap : Bataille Blanchot Levinas


Det maskulina projektet : psykoanalytiska och fenomenologiska reflektioner

Det maskulina projektet : psykoanalytiska och fenomenologiska reflektioner

Gunnar Karlsson hävdar att det som anses som typiskt för maskulinitet i första hand är en reaktion på människans existentiella villkor som innefattar hjälplöshet sårbarhet och beroende. Bokens bärande tankegång är att maskulinitet är ett ouppnåeligt projekt då den just söker undkomma de existentiella villkoren. Maskulinitet förstås som ett avståndstagande från den moderliga omsorgen en …

Det maskulina projektet : psykoanalytiska och fenomenologiska reflektioner Läs mer »

Det maskulina projektet : psykoanalytiska och fenomenologiska reflektioner


Liv genom tingen : människor föremål och extrema situationer

Liv genom tingen : människor föremål och extrema situationer

Den materiella kulturen spelar en stor roll i etnologisk forskning. Människan är omgiven av föremål och många av dem är så vardagliga att hon knappt lägger märke till dem. Andra är laddade med känslor och berättelser som förklarar någonting viktigt. I denna studie av liv genom tingen ligger fokus på relationen mellan människa och föremål. …

Liv genom tingen : människor föremål och extrema situationer Läs mer »

Liv genom tingen : människor föremål och extrema situationer


Samlade skrifter. Bd 5 Den glada vetenskapen : ’la gaya scienza’

Samlade skrifter. Bd 5 Den glada vetenskapen : ’la gaya scienza’

Den glada vetenskapen  publicerades för första gången 1882. Nietzsche gav ut den i en andra utgåva 1887 utökad med förord fler dikter och en femte bok. Nietzsche såg den som sin mest personliga bok skriven under en tid då han höll på att återfå sin hälsa och kanske var lyckligare än vid någon annan tidpunkt …

Samlade skrifter. Bd 5 Den glada vetenskapen : ’la gaya scienza’ Läs mer »

Samlade skrifter. Bd 5 Den glada vetenskapen : ’la gaya scienza’


Fina och fula känslor? : historiska essäer

Fina och fula känslor? : historiska essäer

Eva Österbergs studier av människors känslor i ett historiskt perspektiv har väckt stor uppmärksamhet i forskarvärlden. Essäerna i denna bok tar upp en rad frågor om känslorna emotionerna med anknytning såväl till europeisk som svensk och nordisk historia. På ett okonventionellt sätt diskuterar författaren emotioner utifrån fornisländska sagor 1600- och 1700-talskvinnors dagböcker och brev men …

Fina och fula känslor? : historiska essäer Läs mer »

Fina och fula känslor? : historiska essäer


Konsten att fotografera fåglar och andra djur : version 2.0

Konsten att fotografera fåglar och andra djur : version 2.0

I detta nya mastodontverk i stort format delar Brutus Östling frikostigt med sig av allt man behöver veta för att kunna ta bättre natur- djur- och fågelbilder. Här ges råd om vilken utrustning som passar bäst beroende på var huvudintresset ligger hur du får skarpa bilder av svåra motiv som till exempel fåglar i flykt …

Konsten att fotografera fåglar och andra djur : version 2.0 Läs mer »

Konsten att fotografera fåglar och andra djur : version 2.0


Idéhistoria i tiden : perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofem år

Idéhistoria i tiden : perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofem år

Hur har ämnet idéhistoria utvecklats under de 75 år det funnits? Vilka föreställningar har idéhistoriker gjort sig om dess mål, medel och berättigande? Vad har andra ansett om det idéhistoriska perspektivet och dess gränser, dess status? Vilka synsätt har bidragit till utmejslingen av ämnets identitet? Hur uppstod dess egenart och hur har traditionen förmedlats? Kontinuitet …

Idéhistoria i tiden : perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofem år Läs mer »

Idéhistoria i tiden : perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofem år


Samlade skrifter Band 5 : Den glada vetenskapen

Samlade skrifter Band 5 : Den glada vetenskapen

Den glada vetenskapen  publicerades för första gången 1882. Nietzsche gav ut den i en andra utgåva 1887, utökad med förord, fler dikter och en femte bok. Nietzsche såg den som sin mest personliga bok, skriven under en tid då han höll på att återfå sin hälsa och kanske var lyckligare än vid någon annan tidpunkt …

Samlade skrifter Band 5 : Den glada vetenskapen Läs mer »

Samlade skrifter Band 5 : Den glada vetenskapen


Att göra en klassiker : en studie av fenomenet moderna möberklassiker i en samtida svensk kontext

Att göra en klassiker : en studie av fenomenet moderna möberklassiker i en samtida svensk kontext

Stringhyllan, Lilla Åland och Lamino nämns ofta när möbelklassiker kommer på tal. Samtliga har fått stjärnstatus i den svenska designvärlden. Hur kommer det sig att dessa lysande stjärnor återkommande hyllas i inredningsmedia, visas på museer och möblerar bostäder som skall säljas? Och hur har de blivit klassiker och vem bestämmer det? Författaren undersöker hur möbelklassiker …

Att göra en klassiker : en studie av fenomenet moderna möberklassiker i en samtida svensk kontext Läs mer »

Att göra en klassiker : en studie av fenomenet moderna möberklassiker i en samtida svensk kontext


Den utvidgade människan. Om Eyvind Johnsons Krilontrilogi

Den utvidgade människan. Om Eyvind Johnsons Krilontrilogi

Ett av den svenska litteraturens märkligaste verk är en nära tvåtusensidig trilogi om en trind, kortväxt och pratsam fastighetsmäklare vid namn Johannes Krilon. Romanerna om honom, kända som Krilontrilogin, skrevs av Eyvind Johnson under andra världskriget då Sverige förde en strikt neutralitetspolitik. Men Eyvind Johnson vägrade att tiga. I Den utvidgade människan diskuterar Per Anders …

Den utvidgade människan. Om Eyvind Johnsons Krilontrilogi Läs mer »

Den utvidgade människan. Om Eyvind Johnsons Krilontrilogi


Erik Rosenbergs fåglar i Sverige

Erik Rosenbergs fåglar i Sverige

Ett mästerverk. ’Erik Rosenbergs fåglar i Sverige’ är titeln på denna speciella utgåva, redigerad och utgiven av Bengt Emil Johnsson, Staffan Söderblom och Sten Wahlström. Boken utkom första gången 1953 och tillhör de klassiska svenska naturskildringarna. Med unik kunskap och mästerlig språkkonst levandegör Rosenberg vårt lands fågelarter, så som man stöter på dem i landskapet …

Erik Rosenbergs fåglar i Sverige Läs mer »

Erik Rosenbergs fåglar i Sverige


Den judiska mystiken

Den judiska mystiken

Gershom Scholem tillhör trots den stenhårda konkurrensen det förra seklets mest framstående judar. Hans epokgörande studier av den judiska mystiken har färgat den samtida intellektuella judendomens sökande och sargade själ.Att diskutera Scholem är att tala i superlativer. På egen hand skapade han en hel akademisk disciplin Tack vare Scholems forskning har man idag tillgång till …

Den judiska mystiken Läs mer »

Den judiska mystiken


Rätten till platsen : tillhörighet och samhörighet i två lokala industrisamhällen

Rätten till platsen : tillhörighet och samhörighet i två lokala industrisamhällen

Surahammar och Timrå är två mindre orter i mellersta respektive norra Sverige som förenas i ett framgångsrikt industriellt förflutet. Båda har även, i likhet med många andra orter som präglats av en industriell produktion, drabbats av den senare tidens förändrade villkor för industrin. För Surahammars och Timrås del innebär det att ett beroende av industrin …

Rätten till platsen : tillhörighet och samhörighet i två lokala industrisamhällen Läs mer »

Rätten till platsen : tillhörighet och samhörighet i två lokala industrisamhällen


Hållbarhet till middag : en etnologisk studie om hur miljövängligt ätande..

Hållbarhet till middag : en etnologisk studie om hur miljövängligt ätande..

Vad hamnar på middagstallriken i en tid när hållbarhet är en aktuell global samhällsutmaning? I Hållbarhet till middag undersöks hur miljövänlighet och andra aspekter av hållbarhet omsätts till meningsfulla och vardagliga vanor i hemmen. I denna bok öppnar etnologen Matilda Marshall kylskåpsdörrar, följer med på inhandlingsrundor i mataffärer och intervjuar människor om hur de på …

Hållbarhet till middag : en etnologisk studie om hur miljövängligt ätande.. Läs mer »

Hållbarhet till middag : en etnologisk studie om hur miljövängligt ätande..


I det modernas landskap : historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990

I det modernas landskap : historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990

Sveriges utveckling har under efterkrigstiden främst vägletts av en berättelse om välfärdsstatens utveckling, men sedan rekordåren har den utmanats av en rad kritiska berättelser. Utifrån vilken berättelse bör vi tolka det moderna Sverige? Är vissa berättelser bättre än andra?Martin Wiklunds I det modernas landskap analyserar hur 60-talsvänstern, den nya kvinnorörelsen, alternativrörelsen och moderaterna kritiserade och …

I det modernas landskap : historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990 Läs mer »

I det modernas landskap : historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990


Samlade skrifter. Bd 3, Mänskligt, alltförmänskligt : en bok för fria andar

Samlade skrifter. Bd 3, Mänskligt, alltförmänskligt : en bok för fria andar

Friedrich Nietzsches samlade skrifter kommer nu på svenska på Symposion. Tio band med nyöversättningar planeras utkomma under en femårsperiod. Mänskligt, alltför mänskligt betecknar Nietzsches definitiva ’avfall’ från Richard Wagner och från idealismens och den religiösa romantikens värld. Med aforismen som sitt suveräna uttrycksmedel och vapen etablerar sig Nietzsche här som alla tiders största moralkritiker och …

Samlade skrifter. Bd 3, Mänskligt, alltförmänskligt : en bok för fria andar Läs mer »

Samlade skrifter. Bd 3, Mänskligt, alltförmänskligt : en bok för fria andar


’Spela fotboll bondjävlar!’ : en studie av svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början. D. 1, Helsingborg, Landskrona, Malmö, Listerlandet, Växjö och Göteborg

’Spela fotboll bondjävlar!’ : en studie av svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början. D. 1, Helsingborg, Landskrona, Malmö, Listerlandet, Växjö och Göteborg

I Spela fotboll bondjävlar! berättas historien om våra stora fotbollsklubbar och deras betydelse för sina hemstäder. Vad är det egentligen för skillnad mellan Malmö FF, Helsingborgs IF och Landskrona BoIS i Skåne och mellan IFK Göteborg, GAIS och Örgryte IS i Göteborg? Och vad har Mjällby AIF och Östers IF för speciella egenheter? Hur har …

’Spela fotboll bondjävlar!’ : en studie av svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början. D. 1, Helsingborg, Landskrona, Malmö, Listerlandet, Växjö och Göteborg Läs mer »

’Spela fotboll bondjävlar!’ : en studie av svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början. D. 1, Helsingborg, Landskrona, Malmö, Listerlandet, Växjö och Göteborg


När ingenting särskilt händer : nya kulturanalyser

När ingenting särskilt händer : nya kulturanalyser

Vad händer när inget särskilt tycks ske? Otålig väntan på bussen, ingrodda rutiner på jobbet och dagdrömmandets flyktvägar uppfattas gärna som oväsentligheter. Men den som spänner blicken i det till synes intetsägande finner något mer dramatiskt. Under väntan hanterar människor tidens obeveklighet på olika sätt och i fantasivärlden experimenterar de med alternativa liv. Det händelsefattiga …

När ingenting särskilt händer : nya kulturanalyser Läs mer »

När ingenting särskilt händer : nya kulturanalyser


På visit i verkligheten : fotografi och kön i slutet av 1800-talet

På visit i verkligheten : fotografi och kön i slutet av 1800-talet

I slutet av 1800-talet massproducerades visitkortsporträtt efter borgerlig förlaga. Deras genomslagskraft, popularitet och mängd placerar dem i en särposition. Vad var det för slags fotografier och vad hände i dem? Anja Petersen undersöker hur sådana tillsynes alldagliga porträtt medverkade till att formulera några av 1800-talets mest etablerade förståelser av kön och hur en ny porträttnorm …

På visit i verkligheten : fotografi och kön i slutet av 1800-talet Läs mer »

På visit i verkligheten : fotografi och kön i slutet av 1800-talet


Slaget om verkligheten : filosofi, omvärldsanalys, tolkning

Slaget om verkligheten : filosofi, omvärldsanalys, tolkning

’En stor och rik bok som kastar ljus över det förflutna och ger en överblick över den motsägelsefulla samtiden. Den rör sig obesvärat mellan det allmängiltiga och det djupt personliga, den sammanfattar en mängd viktig litteratur och utgör en oavlåtligt engagerande och lärorik läsning.’ Sven-Eric LiedmanSlaget om verkligheten är en storslagen och banbrytande kulturfilosofi som …

Slaget om verkligheten : filosofi, omvärldsanalys, tolkning Läs mer »

Slaget om verkligheten : filosofi, omvärldsanalys, tolkning


Samlade skrifter. Bd 10.1 och Bd 10.2, Brev i urval

Samlade skrifter. Bd 10.1 och Bd 10.2, Brev i urval

Nietzsches omfångsrika brevväxling presenteras här för första gången på svenska i ett digert urval som band 10.1 och band 10.2 i Samlade skrifter. Ämnena som behandlas i breven är många: personliga framgångar och tillkortakommanden, yrkesval och livsfrågor, självanalys, hopp och uppgivenhet; här framträder flera av tidens viktigaste politiska och kulturella skeenden och frågor precis som …

Samlade skrifter. Bd 10.1 och Bd 10.2, Brev i urval Läs mer »

Samlade skrifter. Bd 10.1 och Bd 10.2, Brev i urval


Vid vägs ände : om arbetet med att rädda världens noshörningar, elefanter och tigrar

Vid vägs ände : om arbetet med att rädda världens noshörningar, elefanter och tigrar

Det här är en berättelse om elefanten, tigern och noshörningen, en skrämmande historia om hur dessa djurs överlevnad hotas av tjuvjakt, giriga handelsmän och skrupelfria smugglare. Ola Jennersten och Tom Svensson har följt handels- och smuggelvägar för elfenben, noshörningshorn och tigerdelar från djurens ursprungsländer i Afrika och Asien till ökända handelsplatser i Burma/Myanmar, Thailand och …

Vid vägs ände : om arbetet med att rädda världens noshörningar, elefanter och tigrar Läs mer »

Vid vägs ände : om arbetet med att rädda världens noshörningar, elefanter och tigrar


Samtalets möjligheter : om litteratursamtal och litteraturreception i skolan

Samtalets möjligheter : om litteratursamtal och litteraturreception i skolan

I de senaste årens forskning om skolans svenskundervisning har samtal blivit ett honnörsord. För litteraturundervisningens del framhålls det ofta hur viktigt det är att den skönlitteratur elever läser i skolan blir föremål för gemensam tolkning och reflexion. Men frågan är vilken funktion dessa litteratursamtal fyller som undervisnings- och lärandeprocess? Vad får eleverna möjlighet att lära …

Samtalets möjligheter : om litteratursamtal och litteraturreception i skolan Läs mer »

Samtalets möjligheter : om litteratursamtal och litteraturreception i skolan


Cilliman i Florens

Cilliman i Florens

Cilliman i Florens är en fristående uppföljare till Cilliman och Christer Hermanssons sextonde bok. Händelsen Cilliman. För vissa människor, oberoende av källor, uppfattas Cilliman väldigt olika. Det beror förstås på när de stöter på händelsen Cilliman, och i vilket tillstånd de själva befinner sig i. Och hur Cilliman beter sig i den aktuella situationen. Cilliman uppfattas för det …

Cilliman i Florens Läs mer »

Cilliman i Florens


Gustaf Wingren : människan och teologin

Gustaf Wingren : människan och teologin

Det är ett innehållsrikt, stilistiskt lysande och spännande verk / / Bengt Kristensson Uggla har skapat ett intellektuellt storverk över en komplicerad teologisk personligghet. Vid läsningen blir det tydligt hur mycket som går förlorat om vi låter Gustaf Wingren förbli i glömska. En läsupplevelse av stora mått. K.G. Hammar i Sydsvenska DagbladetDet är ett stort …

Gustaf Wingren : människan och teologin Läs mer »

Gustaf Wingren : människan och teologin


Det omedvetna i nya perspektiv : ett psykiskt system mellan huden och känslans beröring

Det omedvetna i nya perspektiv : ett psykiskt system mellan huden och känslans beröring

Det omedvetna är ett specifikt psykiskt system formulerat av Sigmund Freud och vi har alla lärt oss att det var en viktig vetenskaplig upptäckt. Men med dess komplexa och ogenomträngliga natur frågar jag mig om vi inte enbart har levt med det omedvetna som en metafor, tills nu. Med utvecklingsperspektivet som huvudspår söker Alf Nilsson …

Det omedvetna i nya perspektiv : ett psykiskt system mellan huden och känslans beröring Läs mer »

Det omedvetna i nya perspektiv : ett psykiskt system mellan huden och känslans beröring


Att överleva dagen

Att överleva dagen

AUGUSTPRISET FÖR BÄSTA FACKBOK 2009!’När Brutus Östlings förra bok kom skrev en enig kritikerkår att han överträffat sig själv – igen. Jag käner mig litet tjatig men ’Att överleva dagen’ är om möjligt ännu bättre. Brutus Östling är en naturfotograf i världsklass och hans nya fenomenala, roliga fascinerande fågelbilder tog nästan andan ur mig. ’INGALILL …

Att överleva dagen Läs mer »

Att överleva dagen


Rulla till toppen