Det omedvetna i nya perspektiv : ett psykiskt system mellan huden och känslans beröring

Det omedvetna i nya perspektiv : ett psykiskt system mellan huden och känslans beröring

Det omedvetna är ett specifikt psykiskt system formulerat av Sigmund Freud och vi har alla lärt oss att det var en viktig vetenskaplig upptäckt. Men med dess komplexa och ogenomträngliga natur frågar jag mig om vi inte enbart har levt med det omedvetna som en metafor, tills nu. Med utvecklingsperspektivet som huvudspår söker Alf Nilsson ledtrådar till det omedvetna i evolutionspsykologisk och neurobiologisk forskning. Nilsson visar ännu en gång prov på en fantastisk stilistisk exakthet i språket, det känns igen från hans tidigare bok Om homo psychicus uppkomst Jag kan lova er, det är en spännande och fascinerande läsning. Staffan Stålfors, InsiktenSigmud Freud svävade aldrig på målet. För honom gällde att det omedvetna är ett specifikt psykiskt eller mentalt system styrt av egna regler. Freuds syn var också att det omedvetna kan härledas i ett utvecklingsperspektiv. Den härledningen tog sig Freud aldrig an och den har inte heller genomförts av någon psykoanalytiker efter Freud.Utvecklingsperspektivet är emellertid huvudspåret för Alf Nilsson. Med utgångspunkt i den psykiska människan, Homo psychicus, söker han ledtrådar i den moderna evolutions-, psykologiska och neurobiologiska forskningen som pekar hän mot att Freud hade rätt i sitt antagande. Resultatet är en oerhört uppslagsrik undersökning av Freuds kanske viktigaste vetenskapliga upptäckt det omedvetna.Författaren har lyckats koppla ett sällsynt och ovanligt fruktbart grepp om det omedvetna. Det får en mängd olika effekter, förstås, bland annat en välkommen avmystifiering av begreppet som väl delvis hänger samman med vår vanligen ytliga och osmälta tolkning av Freud, men också med att begreppet behöver utvecklas och anknytas till modern forskning. Det är ett intellektuellt äventyr läsaren får vara med om.Carl-Otto Jonsson, professor emeritus i klinisk psykologi vid Stockholms UnivesritetDetta är en bok av stor betydelse. Ur en monstruös kunskapsmassa destilleras de relevanta delarna mästerligt ned i bokens behändiga format på mindre än 300 sidor. De olika teoretikerna möts ständigt i den löpande texten, med författaren som livligt engagerad kunskapare och moderator. Författaren har ett stringent och tydligt språkbruk och vänder sig hela tiden direkt till sin läsare, mån om att förmedla sitt budskap. I ansatsen att belysa det omedvetna fogar författaren samman teorier från vitt skilda områden till en meningsfull och begriplig kontext, och som läsare får man ständiga aha-upplevelser. Utgångspunkten är Sigmund Freuds beskrivning av det omedvetna, men den vetenskapliga ansatsen sträcker sig över hela det psykologiska fältet. Boken borde därför vara av stort värde för alla som arbetar inom detta fält, oavsett metodologi. Av samma skäl borde den ha en självklar plats som kurslitteratur på psykolog- och psykoterapeututbildningar.Mats Nilsson, PsykologtidningenAlf Nilsson är professor emeritus. Han var verksam som professor i klinisk psykologi, 19862001, vid Institutionen för psykolog

Läs mer om Det omedvetna i nya perspektiv : ett psykiskt system mellan huden och känslans beröring

Det omedvetna i nya perspektiv : ett psykiskt system mellan huden och känslans beröring

Psykologi & Pedagogik

Hitta Det omedvetna i nya perspektiv : ett psykiskt system mellan huden och känslans beröring även hos:
Rulla till toppen