Gustaf Wingren : människan och teologin

Gustaf Wingren : människan och teologin

Det är ett innehållsrikt, stilistiskt lysande och spännande verk / / Bengt Kristensson Uggla har skapat ett intellektuellt storverk över en komplicerad teologisk personligghet. Vid läsningen blir det tydligt hur mycket som går förlorat om vi låter Gustaf Wingren förbli i glömska. En läsupplevelse av stora mått. K.G. Hammar i Sydsvenska DagbladetDet är ett stort och imponerande arbete. Bengt Kristensson Uggla har fördelen att han skriver oerhört bra / / Boken är en skakande och högintressant läsning om en ständigt kämpande person. Maria Schottenius i Dagens NyheterEn utomordentligt läsvärd bok, initierad, sakrik och engagerad Svante Nordin i Svenska DagbladetGustaf Wingren (19102000) var en av nittonhundratalets främsta och mest kreativa svenska teologer. Hur kom det sig att denne fotbollstokige arbetargrabb från Valdemarsvik i stället kom att spela en så viktig roll på den akademiska arenan? Redan i sin installationsföreläsning som professor i Lund överraskade han alla genom att angripa sin världsberömde företrädare, biskop Anders Nygren, vilket blev början till en framgångsrik karriär kantad av ideliga konfrontationer. Lagom till sin pensionering överraskade han åter alla genom att avsäga sig prästämbetet i protest mot kyrkan och sedan gifta om sig med en ledande person inom den svenska vänstern, Greta Hofsten. Vem var han egentligen? Varifrån hämtade han sina idéer? Och varför detta hatkärleksförhållande till kyrkan?Bengt Kristensson Uggla målar en panoramabild av Gustaf Wingren, hans livstolkning och teologiska landskap, vilket också inbegriper ett omfattande persongalleri och intressanta utblickar i svensk nittonhundratalshistoria. Till det originella med denna berättelse hör att författaren lyfter fram på vilket sätt Greta Hofsten, en person som varken var teolog eller innehade någon akademisk position, fick ett avgörande inflytande på Wingrens teologi.I denna intellektuella biografi tecknas ett detaljerat porträtt av Gustaf Wingren som människa, men också av hans skapelseteologiska projekt, som på ett unikt sätt lyfter fram nödvändigheten av en teologi med ett mänskligt ansikte.Bengt Kristensson Uggla är född 1959 och bor i Stockholm, han är Amos Anderson-professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Finlands svenska universitet, Åbo Akademi. Han har tidigare utgivit en rad böcker som utifrån mångdisciplinära perspektiv behandlar hermeneutiken, bland annat ’Kommunikation på bristningsgränsen. En studie i Paul Ricoeurs projekt’ och ’Slaget om verkligheten’.FLER PRESSRÖSTER OM BOKEN:Allra mest underhållande är Bengt Kristensson Ugglas biografi över en av Sveriges mest särpräglade teologer / / sätter Wingrens alla fejder i intimt samband med resten av nittonhundratalet. En oerhört förutsättningslös bok, viktig för alla som vill ägna sig åt omprövning; dessutom förankras Valdemarsvikspojken Wingrens eskalerande uppror i hans klassbakgrund. John Swedenmark i LO-tidningenEn viktig bok om en viktig teolog / … / också om man

Läs mer om Gustaf Wingren : människan och teologin

Gustaf Wingren : människan och teologin

Biografier & Memoarer

Hitta Gustaf Wingren : människan och teologin även hos:
Rulla till toppen