Professor Michael Wexionius Gyldenstolpes brev till sonen Nils 1660-1669

Professor Michael Wexionius Gyldenstolpes brev till sonen Nils 1660-1669

Privata brev ger oss en möjlighet att komma människor i historien närmare. Via breven kan vi få samtida vittnens syn på och beskrivningar av historiska händelser. Professor Michael Wexionius Gyldenstolpes brev till sonen Nils under åren 1660-1669 ger en unik inblick i skeenden i Åbo stad akademi och hovrätt under en spännande och dynamisk period. Samtidigt får vi lära känna privatpersonen Gyldenstolpe och därigenom hela hans familj och allt som upptog familjen vid denna tid. Här skildras problem vid akademin ekonomiska och juridiska ärenden parallellt med dödsfall födslar bröllop barnens uppfostran och utbildning. Breven utgör ett rikt källmaterial för såväl historia personhistoria pedagogikens och retorikens historia som för latinet underperioden. Gyldenstolpes brev är ytterligare ett vittnesbörd om periodens latinkompetens och nylatinets användning.Utgivaren Annika Ström är professor i retorik vid Södertörns högskola och docent i latin.

Läs mer om Professor Michael Wexionius Gyldenstolpes brev till sonen Nils 1660-1669

Professor Michael Wexionius Gyldenstolpes brev till sonen Nils 1660-1669

Biografier & Memoarer

Hitta Professor Michael Wexionius Gyldenstolpes brev till sonen Nils 1660-1669 även hos:
Rulla till toppen