Filosofi & Religion

Tankar om Guds närvaro – och vår : om lyhördhet och inre längtan

Tankar om Guds närvaro – och vår : om lyhördhet och inre längtan

Använder jag mitt liv rätt? Vad är meningen med livet? Visst kan tankarna snudda vid Gud särskilt när det är tungt. Bär vi på en obestämd längtan som vi inte vet varifrån den kommer eller vart den är riktad? Kanhända har vi upplevt ögonblick av förundran som vi bär med oss. Vad hände egentligen? Eller har …

Tankar om Guds närvaro – och vår : om lyhördhet och inre längtan Läs mer »

Tankar om Guds närvaro – och vår : om lyhördhet och inre längtan


Korset

Korset

Korset. Det står i centrum för den kristna tron och är ett tecken på Guds kärlek och omsorg. En symbol för både död och evigt liv. Max Lucado har ofta återkommit till korsets betydelse i sina texter och i den här boken finns ett urval av dessa texter samlade och presenterade tillsammans med enastående vackra …

Korset Läs mer »

Korset


Stillhetens styrka : Vetenskapen om meditation

Stillhetens styrka : Vetenskapen om meditation

Meditation och mindfulness har under de senaste åren gått från att betraktas som flum till att tas på allra största allvar. Men har meditation verkligen de otroliga effekter som påstås? Och vilka meditationsformer ger vilka resultat? I Stillhetens styrka: vetenskapen om meditation finns svaren. Psykologen Daniel Goleman och psykiatriprofessorn Richard Davidson lägger fram de häpnadsväckande …

Stillhetens styrka : Vetenskapen om meditation Läs mer »

Stillhetens styrka : Vetenskapen om meditation


Världsdoktrinen – Världsläran : den nya tidsålderns filosofi religion och vetenskap

Världsdoktrinen – Världsläran : den nya tidsålderns filosofi religion och vetenskap

Detta är första gången i jordisk historia som skillnaden beskrivs mellan själen ”kvantmedvetandet” och sinnet ”intellektet”. Boken klarlägger på ett mycket tydligt sätt själens motståndare sinnet vilket har fått oss människor att successivt involvera oss i materien på denna planet. Vi har nått botten på involutionen intrasslingen i alla psykiska emotionella kroppsliga intellektuella och materiella …

Världsdoktrinen – Världsläran : den nya tidsålderns filosofi religion och vetenskap Läs mer »

Världsdoktrinen – Världsläran : den nya tidsålderns filosofi religion och vetenskap


Bortom horisonten

Bortom horisonten

  Jag har under mer än två år mottagit texterna till denna bok från andevärlden. De handlar om tidigare liv om vårt liv här och nu och om vad som väntar bortom detta liv. Texterna ger förklaringar levnadsråd och kommentarer till världsläget men uttrycker också andevärldens förtvivlan över vår oförmåga att ta itu med nedsmutsningen …

Bortom horisonten Läs mer »

Bortom horisonten


Den naturliga näringen : texter om människans hälsa och djurens rätt

Den naturliga näringen : texter om människans hälsa och djurens rätt

Den naturliga näringen är ett engagerat försvar för en vegetarisk kost både ur hälsomässig och moralisk synvinkel. Läs en socialt medveten uppgörelse skriven av en av västerlandets främsta tänkare! Ur utgivarens förord Den romantiske diktaren Percy Bysshe Shelley är oerhört nutida. Många av hans argument både biter och hörs idag i köttindustrialiseringens tidevarv. Att föda …

Den naturliga näringen : texter om människans hälsa och djurens rätt Läs mer »

Den naturliga näringen : texter om människans hälsa och djurens rätt


På de fattigas sida : befrielseteologier i Asien Afrika och Latinamerika

På de fattigas sida : befrielseteologier i Asien Afrika och Latinamerika

Befrielseteologi har blivit en stark och etablerad kraft inom den katolska kyrkan. Dessa fattigpräster och teologer reformerar den katolska kyrkan inifrån i Latinamerika Afrika och Asien. Detta På de fattigas sida är den enda översikt som finns på svenska om befrielseteologin. Att ta ställning för de fattigas behov är en uppmaning till den rika världen …

På de fattigas sida : befrielseteologier i Asien Afrika och Latinamerika Läs mer »

På de fattigas sida : befrielseteologier i Asien Afrika och Latinamerika


Glänta 1-2(2019)

Glänta 1-2(2019)

Gläntas nya nummer om påfågelstolens 1900-tal sillperiodernas gåta transfobins historia kvantfysikens språk och kärleken till Erik Lundin. Bland författarna finns några som här för första gången kan läsas på svenska: Ilya Kaminsky Haytham al-Wardany och Rebecca Holmes. Visa pris

Glänta 1-2(2019)


En tidlös bok om Yoga – Ursprung tradition praktik

En tidlös bok om Yoga – Ursprung tradition praktik

Hur kommer det sig att Yoga har överlevt i tusentals år och fortfarande är lika aktuell? Var finns källorna till det vi idag kallar Yoga? En tidlös bok om Yoga öppnar dörren till den traditionella Yogaläran och dess ursprung. Ett så omfattande ämne kräver egentligen ett helt uppslagsverk men här har författaren lyckats med konststycket …

En tidlös bok om Yoga – Ursprung tradition praktik Läs mer »

En tidlös bok om Yoga – Ursprung tradition praktik


Kärleken och äktenskapet

Kärleken och äktenskapet

Ellen Keys klassiska debattskrift Kärleken och äktenskapet utkom 1903 som första delen i serien Livslinjer. Den för samtiden radikala grundtanken i boken var att kärleken skulle konstituera äktenskapet till skillnad från det för tiden så vanliga konvenansäktenskapet – eller resonemangspartiet som det också kallades.Ellen Key (1849-1926) gjorde sig obekväm i såväl konservativa kretsar som i …

Kärleken och äktenskapet Läs mer »

Kärleken och äktenskapet


Guldet blev till sand : hur vi lät det verkliga livet rinna ur våra händer och hur vi kan vinna det åter

Guldet blev till sand : hur vi lät det verkliga livet rinna ur våra händer och hur vi kan vinna det åter

Vad är det som har gått snett i vår tid? Dagligen översköljs vi av enorma mängder kostnadsfritt och lättsmält utbud. Ständigt erbjuds vi genvägar till ett smidigare liv. Över hela samhället ligger ett mönster av förytligande och krav på omedelbar utdelning. Samtidigt längtar vi intensivt efter den tillfredsställelse som bara nås genom utmaning och uthållighet. …

Guldet blev till sand : hur vi lät det verkliga livet rinna ur våra händer och hur vi kan vinna det åter Läs mer »

Guldet blev till sand : hur vi lät det verkliga livet rinna ur våra händer och hur vi kan vinna det åter


Case i religionskunskap

Case i religionskunskap

Case i religionskunskap består av ett trettiotal case som tar upp ett stort spektrum av livsfrågor. De beskriver speciella händelser – med ett tydligt dilemma som eleverna kan analysera reflektera över och ta ställning till. Här kan eleverna möta och arbeta med frågeställningar som berör bl.a. arrangerade äktenskap barnarbete djurens rätt mutor gendiagnostik och bärande …

Case i religionskunskap Läs mer »

Case i religionskunskap


Helige Ande är det du? : att skilja mellan äkta och falsk andlighet

Helige Ande är det du? : att skilja mellan äkta och falsk andlighet

Har du upplevt och varit med om att Gud verkat på ett påtagligt sätt under en gudstjänst? Har du samtidigt varit oberörd eller opåverkad av predikan eller lovsång i en annan gudstjänst? Hur kan man urskilja när den helige Ande verkar på ett äkta sätt och när en annan ande skapar manipulation? Om den vita …

Helige Ande är det du? : att skilja mellan äkta och falsk andlighet Läs mer »

Helige Ande är det du? : att skilja mellan äkta och falsk andlighet


To soul home and back : about life between lives hypnotheraphy for spiritual regression

To soul home and back : about life between lives hypnotheraphy for spiritual regression

”To Soul Home and Back” handlar om LBL hypnos som Rita Borenstein arbetat med i Sverige sedan 2012. Boken beskriver en djuphypnos som Dr. Michael Newton arbetade fram under flera decennier och kallade Life between Lives Hypnotherapy for spiritual regression. I sina böcker ”Själarnas Resa”och ”Själarnas Öde” beskriver han hur man i djup hypnos kan …

To soul home and back : about life between lives hypnotheraphy for spiritual regression Läs mer »

To soul home and back : about life between lives hypnotheraphy for spiritual regression


Att omvandla sig själv att omvandla världen : Teman ur Det gyllene ljusets sutra

Att omvandla sig själv att omvandla världen : Teman ur Det gyllene ljusets sutra

Det gyllene ljusets sutra är en mahayanasutra och visionen i mahayanabuddhismen är att alla människor kan utvecklas andligen och att hjälpa dem i detta ingår som en självklar del i det andliga livet. Mahayanabuddhismen uppmuntrar varje enskild person att samarbeta i vad som beskrivs som den stora universella omvandlingen.Mahayanasutror är i högsta grad ”imaginativa”. De …

Att omvandla sig själv att omvandla världen : Teman ur Det gyllene ljusets sutra Läs mer »

Att omvandla sig själv att omvandla världen : Teman ur Det gyllene ljusets sutra


Grundad teori

Grundad teori

Grundad teori är en metod för kvalitativa undersökningar inom samhälls- och beteendevetenskaperna. Den utvecklades på 1960-talet och har blivit allt mer spridd. Det är en induktiv metod baserad på idén att man växelvis samlar in och analyserar data. På detta sätt kan teorier som är helt grundade i data genereras. Metodens komplexitet och olika tolkningar …

Grundad teori Läs mer »

Grundad teori


Leva fritt och leva väl : En studie i moral mening och mänskliga rättigheter

Leva fritt och leva väl : En studie i moral mening och mänskliga rättigheter

Vad kännetecknar ett gott liv? Hur förhåller sig frihet och välbefinnande till ett gott liv? Kan frihet och välbefinnande betraktas som moraliska rättigheter? Och har vi en skyldighet att se till att andra människor också har möjlighet att leva ett liv som präglas av frihet och välbefinnande? I sin bok Leva fritt och leva väl …

Leva fritt och leva väl : En studie i moral mening och mänskliga rättigheter Läs mer »

Leva fritt och leva väl : En studie i moral mening och mänskliga rättigheter


Bibeln i funktion : Om kanon kyrka och tradition

Bibeln i funktion : Om kanon kyrka och tradition

Hur man använder Bibeln är väsentligt för den kristna tron. Hur lät sig de första kristna formas av Skrifterna? Varför byggde kyrkofäderna sin teologi på Skriften? Vilken är Bibelns funktion senare i historien och i kyrkan idag? Denna bok knyter an till dessa frågor och behandlar inledningsvis synen på Skrift kanon och tradition i evangelisk-luthersk/protestantisk …

Bibeln i funktion : Om kanon kyrka och tradition Läs mer »

Bibeln i funktion : Om kanon kyrka och tradition


33 sätt att få saker att hända och vända : På ditt jobb. I dina relationer.

33 sätt att få saker att hända och vända : På ditt jobb. I dina relationer.

’Det här är en smart insiktsfull och upplysande läsning som utforskar lycka och personlig utveckling på ett spännande sätt. Texten och bilderna lockar läsaren till att utforska vem hon är och vart hon är på väg. Författaren har en inbjudande skrivstil som välkomnar dig att läsa mer. Den får dig att vilja greppa tyglarna i …

33 sätt att få saker att hända och vända : På ditt jobb. I dina relationer. Läs mer »

33 sätt att få saker att hända och vända : På ditt jobb. I dina relationer.


Miljöfilosofi

Miljöfilosofi

Miljöproblemen är i dag så omfattande att hela vårt förhållande till omvärlden drabbas. Därmed står vi inför filosofiska utmaningar inte bara rent tekniska. Står angelägna värden på spel? Är det tal om moraliska värden? Är det i så fall bara människor som har moralisk status eller omfattas också miljön i vidare bemärkelse? Har vi moraliska …

Miljöfilosofi Läs mer »

Miljöfilosofi


Aningar

Aningar

”Det kommer att skrivas många böcker om år 2020; historiska analytiska politiska och heltäckande redogörelser. Denna bok är inte något av detta året har ju inte ens passerat. Vad jag försökt göra är att organisera några tankar och känslor som händelserna väckt inom mig så här långt under de skärvor av tid som året erbjudit. …

Aningar Läs mer »

Aningar


Nya testamentet (lättläst)

Nya testamentet (lättläst)

Världens i särklass mest lästa bok tryckt i miljarder exemplar och översatt till tusentals språk.  Bibeln på lätt svenska omfattar hela Nya testamentet inklusive alla kapitel och verser. Förkortningarna som gjorts ryms inom själva verserna. Framtagen i samarbete med Svenska Bibelsällskapet. Visa pris

Nya testamentet (lättläst)


Vattenfolket : hur var livet på Pangea för 250 miljoner år sedan?

Vattenfolket : hur var livet på Pangea för 250 miljoner år sedan?

Hur var livet på Pangea för 250 miljoner år sedan?Dinosaurierna hade ännu inte uppstått på Jorden men det finns ändå förvånansvärt mycket kännedom om den tiden. Pangea var inte den första gången som kontinenterna var samlade på en enda plats. De hade drivits ihop och isär minst fyra gånger tidigare under planetens historia. Ser man …

Vattenfolket : hur var livet på Pangea för 250 miljoner år sedan? Läs mer »

Vattenfolket : hur var livet på Pangea för 250 miljoner år sedan?


Aristoteles retoriska toposlära : En verktygsrepertoar för fronesis

Aristoteles retoriska toposlära : En verktygsrepertoar för fronesis

Man skulle kunna tro att Aristoteles ’Retoriken’ är en talarlära i den mening som vi senare möter hos till exempel Cicero men den är i själva verket en omfångsrik och närmast listbetonad samling topos. Topos är ett omtvistat begrepp och det gäller särskilt Aristoteles toposbegrepp som Maria Wolrath Söderberg visar i den här boken. I …

Aristoteles retoriska toposlära : En verktygsrepertoar för fronesis Läs mer »

Aristoteles retoriska toposlära : En verktygsrepertoar för fronesis


Bluff : genomskåda gurus kvacksalvare och andra som vill lura dig

Bluff : genomskåda gurus kvacksalvare och andra som vill lura dig

BluffGenomskåda gurus kvacksalvare och andra som vill lura digStephen LawMedlemmar i självmordssekten Heavens Gate trodde att de skulle fara till himlen på ett UFO. Ett stort antal människor tror att utomjordingar byggde pyramiderna att Förintelsen aldrig ägde rum och att World Trade Center demolerades av USA:s regering.Med slagfärdig och insiktsfull kritik identifierar Stephen Law åtta …

Bluff : genomskåda gurus kvacksalvare och andra som vill lura dig Läs mer »

Bluff : genomskåda gurus kvacksalvare och andra som vill lura dig


Avhandling om den filosofiska konstruktionen ämnad till inledning till för

Avhandling om den filosofiska konstruktionen ämnad till inledning till för

Benjamin Höijer är en av de viktigaste självständiga tänkarna i den svenska filosofins historia. Hans Avhandling om den filosofiska konstruktionen från 1799 är ett av samtiden uppskattat bidrag till den tyska idealismen. Med avstamp i Kants kritiska filosofi går Höijer här i dialog med tänkare som Fichte och Schelling. Vad han menar saknas i den …

Avhandling om den filosofiska konstruktionen ämnad till inledning till för Läs mer »

Avhandling om den filosofiska konstruktionen ämnad till inledning till för


Vad vill du – egentligen? : Om mål och mening i livet

Vad vill du – egentligen? : Om mål och mening i livet

Någon djuplodande och bred kunskap om människan och hennes existentiella belägenhet syns knappast i debatten idag även om en och annan förkämpe gör vad som står i deras makt för att få upp frågorna på agendan. Vår tid är på samma gång trendkänslig och ytterst beroende av vetenskaplig evidens men de grundläggande existentiella frågorna består: …

Vad vill du – egentligen? : Om mål och mening i livet Läs mer »

Vad vill du – egentligen? : Om mål och mening i livet


Rulla till toppen