Stillhetens styrka : Vetenskapen om meditation

Stillhetens styrka : Vetenskapen om meditation

Meditation och mindfulness har under de senaste åren gått från att betraktas som flum till att tas på allra största allvar. Men har meditation verkligen de otroliga effekter som påstås? Och vilka meditationsformer ger vilka resultat? I Stillhetens styrka: vetenskapen om meditation finns svaren. Psykologen Daniel Goleman och psykiatriprofessorn Richard Davidson lägger fram de häpnadsväckande resultaten av sin forskning på området. Fokusförmåga förbättras snabbt stress och inflammation dämpas påtagligt och stökiga skolklasser blir lugnare. Dessutom får läsaren möta en rad intressanta karaktärer – från mannen som fått hjälp att hantera sin posttraumatiska stress efter 11 september till yogis som mediterat i över 60 000 timmar. Stillhetens styrka visar hur vi påverkas – både själsligt och kroppsligt – samt hur vi ska göra för att få ut det vi vill av meditation och mindfulness.

Läs mer om Stillhetens styrka : Vetenskapen om meditation

Stillhetens styrka : Vetenskapen om meditation

Filosofi & Religion

Hitta Stillhetens styrka : Vetenskapen om meditation även hos:
Rulla till toppen