Bibeln säger: kvinnor kan!

Bibeln säger: kvinnor kan!

Bibeln har länge ansetts vara kvinnoförtryckande. Men det som kyrkan har infört i församlingsordningar har inte med Bibelns intentioner att göra. I stället är det människors behov av att strukturera organisera och skapa hierarkier som styrt hur Bibelns ord tolkats. Bibeln talar om relationen mellan oss människor och Gud. Läser vi bara innantill märks det att kvinnan är en viktig del i samhället. I Bibeln säger: kvinnor kan! visar AnnChristin Winnermyr hur Bibelns texter lyfter fram kvinnan som betydelsefull både för sin samtid och för framtiden.

Läs mer om Bibeln säger: kvinnor kan!

Bibeln säger: kvinnor kan!

Filosofi & Religion

Hitta Bibeln säger: kvinnor kan! även hos:
Rulla till toppen