Tankar om Guds närvaro – och vår : om lyhördhet och inre längtan

Tankar om Guds närvaro – och vår : om lyhördhet och inre längtan

Använder jag mitt liv rätt? Vad är meningen med livet? Visst kan tankarna snudda vid Gud särskilt när det är tungt. Bär vi på en obestämd längtan som vi inte vet varifrån den kommer eller vart den är riktad? Kanhända har vi upplevt ögonblick av förundran som vi bär med oss. Vad hände egentligen? Eller har vi i motgångar tvivel och besvikelse kanske blivit förbittrade på Gud? Finns Gud verkligen med oss? Gud söker människan på ett mångfald sätt och för oss gäller det att bli varse hur vår lyhördhet inför det gudomliga kan öka. För det handlar också om vår närvaro. Ibland anar vi Gud i våra liv och för att inte misstolka behöver vi goda kunskaper från Kyrkans erfarenheter. Boken vill visa på vägar att leva med Gud och hur vår tillit kan öka igenom svårigheter att vi kan upptäcka nya möjligheter som leder till en allt större längtan efter en fördjupad relation. ’Agnete Kinman är läkare präst i Svenska kyrkan och utbildad i själavård inom Sankt Lukas. Därmed har hon djupa erfarenheter av både fysisk och existentiell smärta. Hon kombinerar dessa erfarenheter med en personlig Kristuscentrerad tro i sin senaste bok som har undertiteln Om vår lyhördhet och inre längtan.   Boken är varm och uppmuntrande eftersom hon ofta talar om Guds omsorger och planer för oss även när han tycks tiga och Jesu kärleksfulla medlidande med oss både när vi blir utsatta för synden och när vi själva gör oss skyldiga till den. Livets väg är en korsväg med människan buren av korset skriver hon.   Hon ger hjälp att uthärda nöd och tvivel med exempel från sin själavård utan att svika tystnadsplikten förstås. Hon visar hur Guds tilltal kan anas genom ett bibelord en dramatisk upplevelse eller ett möte med en lyssnande medmänniska. Och hon påpekar vikten av att ha kontakt med en professionell andlig rådgivare.   Teologiska tankegångar belägger hon med vetenskaplig noggrannhet. Notapparaten är imponerande och utöver Bibeln citerar hon goda författare ur både katolsk och luthersk tradition. Med dessa gedigna referenser visar hon att vi ska ta både tro och förnuft till hjälp i vår längtan efter Gud.’ Birgit Ahlberg-Hyse Katolskt Magasin

Läs mer om Tankar om Guds närvaro – och vår : om lyhördhet och inre längtan

Tankar om Guds närvaro – och vår : om lyhördhet och inre längtan

Filosofi & Religion

Hitta Tankar om Guds närvaro – och vår : om lyhördhet och inre längtan även hos:
Rulla till toppen