Artos & Norma bokförlag

Tankar om Guds närvaro – och vår : om lyhördhet och inre längtan

Tankar om Guds närvaro – och vår : om lyhördhet och inre längtan

Använder jag mitt liv rätt? Vad är meningen med livet? Visst kan tankarna snudda vid Gud särskilt när det är tungt. Bär vi på en obestämd längtan som vi inte vet varifrån den kommer eller vart den är riktad? Kanhända har vi upplevt ögonblick av förundran som vi bär med oss. Vad hände egentligen? Eller har …

Tankar om Guds närvaro – och vår : om lyhördhet och inre längtan Läs mer »

Tankar om Guds närvaro – och vår : om lyhördhet och inre längtan

Det enda jag vet

Det enda jag vet

Margaretha. Det där ’h:et’ var extra viktigt. Det brukade mamma påpeka. Jag hette Margaretha med h. Ann-Sofie Margaretha.’ Det är 1960-tal i en liten by i Österbotten. Allt är möjligt. Tbc:n är utrotad kriget är bara historier som männen berättar sinsemellan. Bilarna har blivit var mans egendom och på andra sidan Bottenviken finns framtidslandet med …

Det enda jag vet Läs mer »

Det enda jag vet

Ljusets källa : trettio andliga hymner av Symeon den nye teologen

Ljusets källa : trettio andliga hymner av Symeon den nye teologen

När en ung andlig revolutionär mot slutet av 900- talet framträdde i den kristna världens östliga metropol Bysans var det början till en förnyelse vars rännilar når ändå in i vår tid. Symeon den nye teologen vittnar om vad som är möjligt när en människa reservationslöst upplåter sitt liv för den Helige Ande. ur Peter …

Ljusets källa : trettio andliga hymner av Symeon den nye teologen Läs mer »

Ljusets källa : trettio andliga hymner av Symeon den nye teologen

Evangelierna och den vita duken : en bok om Pasolinis Stevens och Gibsons filmer om Jesus

Evangelierna och den vita duken : en bok om Pasolinis Stevens och Gibsons filmer om Jesus

Filmer baserade på evangeliernas berättelser har producerats under snart 120 år. I denna bok analyseras ingående tre av de mest betydelsefulla och omdiskuterade filmerna av detta slag. Pier Paolo Pasolinis ’Matteusevangeliet’ utlöste en het debatt när den hade premiär 1964. George Stevens ’Mannen från Nasaret’ med den då internationellt relativt okände Max von Sydow i …

Evangelierna och den vita duken : en bok om Pasolinis Stevens och Gibsons filmer om Jesus Läs mer »

Evangelierna och den vita duken : en bok om Pasolinis Stevens och Gibsons filmer om Jesus

Låt oss ses i din skönhet : kommentar till Johannes av Korsets dikt ’Andlig sång’

Låt oss ses i din skönhet : kommentar till Johannes av Korsets dikt ’Andlig sång’

Detta är en stor bok om kristen mystik av Wilfrid Stinissen. På sitt sedvanligt ödmjuka och samtidigt kraftfulla sätt förmedlar han central undervisning både om den kristna mystikens teologi och andliga vägledning. Andlig sång är Johannes av Korsets mest berömda och mest representativa verk; det är med det hans karriär som författare börjar och praktiskt …

Låt oss ses i din skönhet : kommentar till Johannes av Korsets dikt ’Andlig sång’ Läs mer »

Låt oss ses i din skönhet : kommentar till Johannes av Korsets dikt ’Andlig sång’

Vägen mellan öst och väst : minnen gränser samband

Vägen mellan öst och väst : minnen gränser samband

Svallvågorna från det andra världskriget nådde under 1940-talet också till Länna en lugn sörmländsk socken strax söder om Strängnäs. Nära järnvägsstationen fanns ett interneringsläger för ryska soldater och officerare. Finska krigsbarn och estniska flyktingar kom till bygden. Himmlers massör köpte en gård vid Lännasjön. Om en barndom och ungdom kring just denna sjö handlar ett …

Vägen mellan öst och väst : minnen gränser samband Läs mer »

Vägen mellan öst och väst : minnen gränser samband

Den helige Benedictus liv : andra boken av påven Gregorius Dialoger : om den vördnadsvärde abboten Benedictus liv och underverk

Den helige Benedictus liv : andra boken av påven Gregorius Dialoger : om den vördnadsvärde abboten Benedictus liv och underverk

I översättning av Bengt Högberg OSB. Budskapet i Gregorius den stores berömda biografi över den helige Benedictus är enkelt. Här möter vi en gudsman en helig människa som genom under och tecken visar sig vara »en ande« med Kristus. Det som intresserar är Guds närvaro hos en människa och hur föreningen av mänskligt och gudomligt …

Den helige Benedictus liv : andra boken av påven Gregorius Dialoger : om den vördnadsvärde abboten Benedictus liv och underverk Läs mer »

Den helige Benedictus liv : andra boken av påven Gregorius Dialoger : om den vördnadsvärde abboten Benedictus liv och underverk

Sanning och konsekvens

Sanning och konsekvens

Att begrepp som postfaktisk och alternativa fakta har vunnit insteg i vår vokabulär vittnar om sanningens ambivalenta status i samtiden. Vem kan idag göra anspråk på att äga sanningen? Står sanningen att finna utanför kulturen eller är den av nödvändighet en social konstruktion som tjänat vissa syften? I detta nummer utforskar författarna sanningsbegreppets förändrade villkor …

Sanning och konsekvens Läs mer »

Sanning och konsekvens

Mässa för enhetens skull : kommentarer och förslag till en reviderad mässordning för svenska kyrkan

Mässa för enhetens skull : kommentarer och förslag till en reviderad mässordning för svenska kyrkan

Det gemensamma i en kyrka kommer till uttryck i en gemensam ordning för högmässan. Denna ordning måste vara allmänkyrklig och uttrycka vad som är gemensamma ekumeniska insikter om sakramenten. Andra kyrkor ska i svenska kyrkans sätt att fira högmässa känna igen ett autentiskt sakramentsfirande. Detta hindrar inte församlingen från att i andra gudstjänstformer låta sin …

Mässa för enhetens skull : kommentarer och förslag till en reviderad mässordning för svenska kyrkan Läs mer »

Mässa för enhetens skull : kommentarer och förslag till en reviderad mässordning för svenska kyrkan

Smak av himmel lukt av jord : en materialistisk spiritualitet

Smak av himmel lukt av jord : en materialistisk spiritualitet

Professor Ola Tjørhom i Stavanger är en av Norges främsta teologer. I den här boken gör han upp med den försåtliga form av kristen tro som lånar drag av gnosticism dvs då det »andliga« blir fint och det mänskliga blir fult då det »kristna« ställs mot det kroppsliga och materiella. Istället visar han hur inkarnationen …

Smak av himmel lukt av jord : en materialistisk spiritualitet Läs mer »

Smak av himmel lukt av jord : en materialistisk spiritualitet

Bysantinsk teologi : historik och lära

Bysantinsk teologi : historik och lära

I en snabbt föränderlig värld med en oöverblickbar rörelse av människor och information blir vårt behov av tillförlitlig kunskap och översikt allt viktigare. När det gäller den ortodoxa kyrkan och den bysantinska världen har det varit sparsamt med grundläggande böcker på svenskt språkområde. Genom översättningen till svenska av John Meyendorffs Bysantinsk Teologi historik och lära …

Bysantinsk teologi : historik och lära Läs mer »

Bysantinsk teologi : historik och lära

Återblick på dagen – ett sätt att upptäcka Guds närvaro

Återblick på dagen – ett sätt att upptäcka Guds närvaro

Att på kvällen göra en återblick på dagen är en enkel böneform som i dag får allt större sprid­ning. Det tyder på att den möter ett behov. Denna andliga övning innebär att se tillbaka på den gångna dagen tillsammans med Gud. Fokus är Herrens ständiga närvaro i mitt liv: Var och hur fanns Jesus Kristus …

Återblick på dagen – ett sätt att upptäcka Guds närvaro Läs mer »

Återblick på dagen – ett sätt att upptäcka Guds närvaro

Kvinnor i Heliga Birgittas fotspår 1300-2000-talen

Kvinnor i Heliga Birgittas fotspår 1300-2000-talen

Heliga Birgitta avled 1373 och kanoniserades 1391. Redan under livstiden var hon omtalad för sina uppenbarelser och sin undergörande förmåga och känd över nästan hela Europa. Människor i stora skaror följde i hennes fotspår: en lång rad kvinnor döttrarna många av tidens drottningar kvinnor ur frälset borgerskapet och allmogen. Även många män slog in på den …

Kvinnor i Heliga Birgittas fotspår 1300-2000-talen Läs mer »

Kvinnor i Heliga Birgittas fotspår 1300-2000-talen

Hexaemeron : nio homilier om skapelseberättelsen

Hexaemeron : nio homilier om skapelseberättelsen

Översatt och med förord av Stig Y Rudberg. Basilius av Caesarea (330-379) är en av den tidiga kyrkans mest betydelsefulla kyrkoledare och teologer. I hans berömda predikningar över skapelseberättelsen möter vi ett utsökt exempel på den tidiga kyrkans högtstående predikokonst. Detta är första gången en skrift av Basilius blir översatt till svenska.

Hexaemeron : nio homilier om skapelseberättelsen

Bara Markus; Text- och läsarorienterade studier av Markusevangeliet

Bara Markus; Text- och läsarorienterade studier av Markusevangeliet

Boken Bara Markus har som syfte att förklara Markusevangeliets text med hänsyn till flera viktiga aspekter utan att underordna sig den klassiska löpande bibelkommentarens form. I stället hamnar fokus på textens litterära egenskaper med uppmärksamhet på den kultur som präglade de första läsarna särskilda teman och specifika tolkningsproblem. Boken är populärvetenskapligt skriven vilket gör den …

Bara Markus; Text- och läsarorienterade studier av Markusevangeliet Läs mer »

Bara Markus; Text- och läsarorienterade studier av Markusevangeliet

Svenskt Patristiskt bibliotek. Band 1 Gudstjänst & kyrkoliv

Svenskt Patristiskt bibliotek. Band 1 Gudstjänst & kyrkoliv

Huvudred Samuel Rubenson denna boks red Per Beskow. Den första boken i en unik serie om tio volymer med nyöversatta texter från den tidiga kyrkan. Bokverket är tematiskt uppbyggt och texterna är översatta och kommenterade av vårt lands ledande forskare i patristik. I denna volym får vi en inblick i den tidiga kyrkans böner liturgi …

Svenskt Patristiskt bibliotek. Band 1 Gudstjänst & kyrkoliv Läs mer »

Svenskt Patristiskt bibliotek. Band 1 Gudstjänst & kyrkoliv

Nostalgins nya dåtider

Nostalgins nya dåtider

Tidens Tecken ges ut en gång per år och erbjuder ett forum där samhälleliga och existentiella teman centrala för Svenska kyrkans verksamhet vision och identitet belyses ur olika perspektiv. I detta nummer Nostalgins nya dåtider utforskar artikelförfattarna nostalgins återkomst i en globaliserad värld. Gemensamt för nostalgins olika uttryck tycks vara känslan av förlust av att ett tomrum …

Nostalgins nya dåtider Läs mer »

Nostalgins nya dåtider

… så vill jag utstå livet : anteckningar till de grekiska tragedierna

… så vill jag utstå livet : anteckningar till de grekiska tragedierna

Så vill jag utstå livet närmar sig de grekiska tragedierna från två håll. Dels tecknas den kontext ur vilken Aischylos Sofokles och Euripides dramer växte fram dvs. det sociala politiska och religiösa livet i Aten på 400-talet f.Kr. Bilden av den klassiska tidens Grekland och då särskilt av Aten framstår gärna i ljus dager: kamp …

… så vill jag utstå livet : anteckningar till de grekiska tragedierna Läs mer »

… så vill jag utstå livet : anteckningar till de grekiska tragedierna

Kyssen i Ryssland och andra essäer om rysk litteratur och kultur

Kyssen i Ryssland och andra essäer om rysk litteratur och kultur

Per-Arne Bodin följer upp succén med Ryssland – idéer och identiteter med sin nya bok Kyssen i Ryssland. Han skriver om skenavrättningen av Dostojevskij och hur terrorismen användes som vapen mot de sista tsarerna. Men läsaren möter även Pasternaks och Tjuttjevs Mandelstams och Platonovs författarskap i denna högintressanta och aktuella bok som förmedlar djupa insikter …

Kyssen i Ryssland och andra essäer om rysk litteratur och kultur Läs mer »

Kyssen i Ryssland och andra essäer om rysk litteratur och kultur

Filokalia II

Filokalia II

Filokalia är en samling texter skrivna mellan 300- och 1400-talet av andliga mästare vägledare och mystiker inom den Ortodoxa Kyrkan. Filokalia är de andligt nyktra fädernas kärlek till skönheten. En samling texter av de heliga Gudsbärande fäderna vars praktiska kontemplativa och emotivt etiska filosofi leder till renhet upplysning och andlig fullkomning. Fader Benedikt som översatt …

Filokalia II Läs mer »

Filokalia II

Arbete med psalm : text musik teologi

Arbete med psalm : text musik teologi

Psalmer är perenna skapelser. Alla psalmer som sjungs idag har en gång först skrivits och komponerats. Därefter har de hållits vid liv redigerats översatts omarbetats restaurerats utvalts och återaktualiserats. Titeln på denna årsbok: Arbete med psalm syftar främst på denna senare typ av trädgårdsmästarliknande arbete. Utan psalmboksredaktörer översättare och bearbetare av psalmer hade vi stått …

Arbete med psalm : text musik teologi Läs mer »

Arbete med psalm : text musik teologi

Socialetik i Svenska kyrkan under 1900-talet

Socialetik i Svenska kyrkan under 1900-talet

I den här boken beskrivs hur socialetiken vuxit fram och utvecklats inom Svenska kyrkan från tiden strax före 1900 till omkring år 2000. Från början präglades socialetiken av den teologi och kyrkosyn som var förknippad med den så kallade ungkyrkligheten men kom sedan att få en alltmer ekumenisk karaktär. Under det sekel boken behandlar har …

Socialetik i Svenska kyrkan under 1900-talet Läs mer »

Socialetik i Svenska kyrkan under 1900-talet

Kamp med förnuftet : rysk kritik av västerländsk rationalism

Kamp med förnuftet : rysk kritik av västerländsk rationalism

Förnuft och rationalitet hör till den västerländska filosofins centrala begrepp. De är även viktiga kulturella markörer. När något beskrivs som rationellt indikeras ett godkännande medan det motsatta anses vara problematiskt. Samtidigt kan den västerländska filosofin och ibland hela den västerländska kulturen uppfattas som alltför rationalistisk. Detta är till exempel vanligt i Ryssland. Kritiken av »den …

Kamp med förnuftet : rysk kritik av västerländsk rationalism Läs mer »

Kamp med förnuftet : rysk kritik av västerländsk rationalism

Jesus från Nasaret. D. 2 Från intåget i Jerusalem till uppståndelsen

Jesus från Nasaret. D. 2 Från intåget i Jerusalem till uppståndelsen

Påve Benedikt XVI tre böcker om Jesus intar en enastående plats i påvarnas historia. Aldrig tidigare har en påve gett ut böcker och förklarat att de inte gör anspråk på att vara auktoritativa utan vill vara öppna inlägg här i ett samtal om vem Jesus var och är. Böckernas författare är snarare professor Joseph Ratzinger …

Jesus från Nasaret. D. 2 Från intåget i Jerusalem till uppståndelsen Läs mer »

Jesus från Nasaret. D. 2 Från intåget i Jerusalem till uppståndelsen

Växjö stifts herdaminne : pastorat och präster cirka 1915-2001

Växjö stifts herdaminne : pastorat och präster cirka 1915-2001

De prästbiografiska uppslagsverken i Sverige de s.k. herdaminnena ger detaljerad information om samtliga präster som tjänstgjort i ett stift rela- terade till den kyrkliga indelningen i församlingar pastorat och kontrakt. För nuvarande Växjö stift finns sedan länge två sådana herdaminnen Gotthard Virdestams Växjö stifts herdaminne (Kronobergs och Jönköpings län fram till 1934 band 18) och Bror Olssons Kalmar …

Växjö stifts herdaminne : pastorat och präster cirka 1915-2001 Läs mer »

Växjö stifts herdaminne : pastorat och präster cirka 1915-2001

Biibbal

Biibbal

Denna bibelöversättning till nordsamiska är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan bibelsällskapen i Norge Finland och Sverige. Högsta prioritethar varit att åstadkomma en översättning på idiomatisk och naturlignordsamiska. Modersmålstalare lingvistiska experter och exegeter har därförarbetat tillsammans under hela processen.

Biibbal

Naturvetenskap och religiös tro

Naturvetenskap och religiös tro

Naturvetenskap och religiös tro anses ofta stå i ett spänningsförhållande till varandra. Samtidigt är det väl känt att en rad framstående forskare och naturvetare varit och är religiösa. Frågan blir därför hur naturvetenskap och religiös tro förhåller sig till varandra. Denna volym innehåller ett antal texter om relationen mellan naturvetenskap och religiös tro skrivna av …

Naturvetenskap och religiös tro Läs mer »

Naturvetenskap och religiös tro

Medeltida böneliv : längtan efter innerlighet i det senmedeltida Sverige och Finland

Medeltida böneliv : längtan efter innerlighet i det senmedeltida Sverige och Finland

Medeltida böneliv handlar om vanligt folks böner under en tid i Sverige före den lutherska reformationen då landet var del i den så kallade Kalmarunionen. Livet var inte enkelt att leva. Överallt hotade faror och döden var ständigt närvarande. De allra flesta bad till Gud men vad man bad om har länge ansetts omöjligt att få …

Medeltida böneliv : längtan efter innerlighet i det senmedeltida Sverige och Finland Läs mer »

Medeltida böneliv : längtan efter innerlighet i det senmedeltida Sverige och Finland

Om sakramenten & Om mysterierna

Om sakramenten & Om mysterierna

Ambrosius av Milano (ca 339-397) hör till den kristna kyrkans stora förkunnare teologer och diktare. Var och en som studerat den tidiga kyrkans eller den kristna hymndiktningens historia är förtrogen med hans namn. Bortsett från några parafraserade hymnöversättningar finns emellertid ingenting av Ambrosius översatt till svenska. De två texter av Ambrosius ’Om sakramenten’ och ’Om …

Om sakramenten & Om mysterierna Läs mer »

Om sakramenten & Om mysterierna

Socken kyrkoförsamling missionsförsamling : kristen kultur och gemenskap i Siljansbygden 1862 – ca 1920

Socken kyrkoförsamling missionsförsamling : kristen kultur och gemenskap i Siljansbygden 1862 – ca 1920

Från senare delen av 1800-talet påverkades svenskt kyrkoliv av olika väckelserörelser. En av dem var den nyevangeliska. År 1878 bildades Svenska Missionsförbundet (SMF) som organiserade både missionsföreningar och missionsförsamlingar. Även i Siljansbygden i Dalarna etablerades missionsförsamlingar anknutna till SMF. Många blev medlemmar. I samhällen och byar byggdes missionshus och befolkningen hjälpte till. Hur uppkom och …

Socken kyrkoförsamling missionsförsamling : kristen kultur och gemenskap i Siljansbygden 1862 – ca 1920 Läs mer »

Socken kyrkoförsamling missionsförsamling : kristen kultur och gemenskap i Siljansbygden 1862 – ca 1920

O att du slet itu himlen och steg ner! : om Jesus Jonas Gardell och Guds andedräkt

O att du slet itu himlen och steg ner! : om Jesus Jonas Gardell och Guds andedräkt

Vem var Jesus och har det någon betydelse för kristen teologi idag? Jonas Gardells bok Om Jesus ställer frågan på sin spets i sin brutalt ärliga och uppriktiga diskussion om historiens Jesus Men är Gardells bild av Jesus den bild som han lägger till grund för hela sin syn på Gud och människa ett rimligt …

O att du slet itu himlen och steg ner! : om Jesus Jonas Gardell och Guds andedräkt Läs mer »

O att du slet itu himlen och steg ner! : om Jesus Jonas Gardell och Guds andedräkt

Den levande närvaron av Ordet : åtta essäer om bilden av den rosenianska och laestadianska väckelsen i norrländsk skönlitteratur

Den levande närvaron av Ordet : åtta essäer om bilden av den rosenianska och laestadianska väckelsen i norrländsk skönlitteratur

Rosenianismen och laestadianismen utgör de två stora inomkyrkliga grenarna av 1800-talets Norrlandsläseri. I den här essäsamlingen undersöks bilden eller bilderna av dessa väckelserörelser i norrländsk skönlitteratur. Boken innehåller texter om Per Olov Enquist Björn-Erik Höijer Sara Lidman Torgny Lindgren Bengt Pohjanen och Anita Salomonsson. Även Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens egen utgivning av skönlitteratur uppmärksammas särskilt Tore Nilssons …

Den levande närvaron av Ordet : åtta essäer om bilden av den rosenianska och laestadianska väckelsen i norrländsk skönlitteratur Läs mer »

Den levande närvaron av Ordet : åtta essäer om bilden av den rosenianska och laestadianska väckelsen i norrländsk skönlitteratur

Mysteriet : om ett förlorat leende livets frågor och mässan

Mysteriet : om ett förlorat leende livets frågor och mässan

Detta är en kärleksförklaring. Eller snarare två. Den första är till frågandet och sökandet kring livets grundfrågor. Den andra är till mässan som en djupt existentiell handling. Inte en tolkning av livet utan en handling för livet. Mässan är en sammanfattning av livet som inte kan uttryckas på annat sätt den kanske djupaste och mest …

Mysteriet : om ett förlorat leende livets frågor och mässan Läs mer »

Mysteriet : om ett förlorat leende livets frågor och mässan

Det rena hjärtat. D. 1. : om själens djärvhet i kampen för hjärtats renhet

Det rena hjärtat. D. 1. : om själens djärvhet i kampen för hjärtats renhet

Johannes Cassianus (död ca 430) är en av de viktigaste förmedlarna av de första kristna munkarnas erfarenheter. Bredvid Bibeln var han den kanske flitigast lästa andliga vägvisaren under gott och väl tusen år. Ett utdrag ur hans tex- ter som här för första gången presenteras på svenska utgör därför inte bara ett dyrbart andligt arv …

Det rena hjärtat. D. 1. : om själens djärvhet i kampen för hjärtats renhet Läs mer »

Det rena hjärtat. D. 1. : om själens djärvhet i kampen för hjärtats renhet

Biibbal : boares ja odda testamenta

Biibbal : boares ja odda testamenta

Denna bibelöversättning till nordsamiska är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan bibelsällskapen i Norge Finland och Sverige. Högsta prioritethar varit att åstadkomma en översättning på idiomatisk och naturlignordsamiska. Modersmålstalare lingvistiska experter och exegeter har därförarbetat tillsammans under hela processen.

Biibbal : boares ja odda testamenta

Kyrkan lovsjunger : en bok om gudstjänstens och musikens teologi

Kyrkan lovsjunger : en bok om gudstjänstens och musikens teologi

Har vi någonsin konsumerat så mycket musik som i dag? Räkna de inpluggade hörlurarna på busshållplatsen eller på löprundan. Människan är musisk. Vilka texter är det som återkommer i så gott som alla gudstjänster över hela världen och läses och beds av alla överallt och genom alla tider? Varför håller just dessa ord att leva …

Kyrkan lovsjunger : en bok om gudstjänstens och musikens teologi Läs mer »

Kyrkan lovsjunger : en bok om gudstjänstens och musikens teologi

Laggahärad : en medeltida socken i Uppland

Laggahärad : en medeltida socken i Uppland

Inte många vet var Lagga ligger. Än färre har hört talas om dess medeltida benämning Laggahärad. Ändå hölls där flera kungaval en gång i tiden. Fast de medeltida källorna förknippar aldrig valen med sockennamnet utan endast med en äng i socknen: Mora med dess nu försvunna valsten. En kung Valdemar Birgersson hade som patronus skänkt kyrkan …

Laggahärad : en medeltida socken i Uppland Läs mer »

Laggahärad : en medeltida socken i Uppland

Det står skrivet : med inblickar mellan raderna – Kommentarer till den svenska evangeliebokens gammaltestamentliga texter

Det står skrivet : med inblickar mellan raderna – Kommentarer till den svenska evangeliebokens gammaltestamentliga texter

De gammaltestamentliga gestalterna och händelserna får liv i dennabok. Texterna sätts in i sina litterära sammanhang i Gamla testamentet.I görligaste mån presenteras personerna i och bakombibeltexterna och de aktuella historiska sammanhangen. Svåröversättligaord och fraser förklaras utifrån det hebreiska grundspråket.Teologiska nyckelbegrepp klargörs.Boken kräver inga förkunskaper. Den kan läsas av den som villförbereda en predikan av en …

Det står skrivet : med inblickar mellan raderna – Kommentarer till den svenska evangeliebokens gammaltestamentliga texter Läs mer »

Det står skrivet : med inblickar mellan raderna – Kommentarer till den svenska evangeliebokens gammaltestamentliga texter

Med tanke på tron : en introduktion till fundamentalteologin. Naturlig teol

Med tanke på tron : en introduktion till fundamentalteologin. Naturlig teol

Är människan religiös av naturen? Vilka egenskaper har Gud? Är det möjligt att förena en vetenskaplig världsbild med tanken att Gud handlar i världen? Hur kan man förstå fenomen som religiösa upplevelser och uppenbarelser? Det är några exempel på fundamentalteologiska frågor. Fundamental­teologi är en hjälpvetenskap åt den systematiska telogin och behandlar filosofiska och teologiska förutsättningar …

Med tanke på tron : en introduktion till fundamentalteologin. Naturlig teol Läs mer »

Med tanke på tron : en introduktion till fundamentalteologin. Naturlig teol

Kristus outgrundlighet och jungfrufödelse samt mot dyofysiterna

Kristus outgrundlighet och jungfrufödelse samt mot dyofysiterna

Jakob av Serugh är en av Syrisk-ortodoxa kyrkans främsta fäder och viktigaste lärare. Han är mest berömd för sina homilier. Han ska ha författat 763 homilier varav runt 400 har bevarats. Därmed står Jakob efter Johannes Chrysostomos och Augustinus av Hippo för den tredje största homiletiska skriftsamlingen från senantiken. I sin homilia Om Kristus outgrundlighet och jungfrufödelse …

Kristus outgrundlighet och jungfrufödelse samt mot dyofysiterna Läs mer »

Kristus outgrundlighet och jungfrufödelse samt mot dyofysiterna

Hur man ska be – Luthers brev till barberarmästaren Peter Beskendorf

Hur man ska be – Luthers brev till barberarmästaren Peter Beskendorf

Martin Luther anses ofta vara en person med tydliga uppfattningar om den kristna kyrkans centrala läror. Betydligt mindre vikt har lagts vid det faktum att Luther under sin tid som munk hade vant sig vid en bönetradition som förenar kristna bekännare i alla tider och där Bibelns egna texter får ligga till grund för en …

Hur man ska be – Luthers brev till barberarmästaren Peter Beskendorf Läs mer »

Hur man ska be – Luthers brev till barberarmästaren Peter Beskendorf

Efterföljelsens glädje : Om att hitta sin plats i Guds drama

Efterföljelsens glädje : Om att hitta sin plats i Guds drama

Följ mig. Jesu på samma gång milda och krävande uppmaning pekar på en av det kristna livets mest centrala aspekter. Att vara kristen är att leva i aktiv efterföljelse att vara kallad. Det kristna livet kan uppfattas som ett drama ett skådespel där människan blir verkligt fri och på djupet sig själv i mötet med …

Efterföljelsens glädje : Om att hitta sin plats i Guds drama Läs mer »

Efterföljelsens glädje : Om att hitta sin plats i Guds drama
Rulla till toppen