Alhambra förlag

Kinas geografi

Kinas geografi

En faktaspäckad beskrivning av Folkrepubliken Kina jordens folkrikaste land. Den består av delar som behandlar den Naturliga omgivningen (geografi klimat naturkatastrofer) Människorna (befolkningen staden levnadsstandarden) och Herraväldet över miljön (lantbruket energiresurserna transport administration). Boken är rikligt försedd med kartor och diagram.

Kinas geografi

En tidlös bok om Yoga – Ursprung tradition praktik

En tidlös bok om Yoga – Ursprung tradition praktik

Hur kommer det sig att Yoga har överlevt i tusentals år och fortfarande är lika aktuell? Var finns källorna till det vi idag kallar Yoga? En tidlös bok om Yoga öppnar dörren till den traditionella Yogaläran och dess ursprung. Ett så omfattande ämne kräver egentligen ett helt uppslagsverk men här har författaren lyckats med konststycket …

En tidlös bok om Yoga – Ursprung tradition praktik Läs mer »

En tidlös bok om Yoga – Ursprung tradition praktik

Geopolitik

Geopolitik

När de första staterna grundades på 3000-talet f.Kr. fick det geografiska rummet en politisk dimension. Rummet formades och avgränsades inte längre enbart av naturens och befolkningarnas variationer utan även av det maktspel som förekom mellan rivaliserande statsbildningar. Territoriet blev arena och insats i ett spel om kontrollen över strategiska land- och sjöförbindelser livsviktiga naturtillgångar och …

Geopolitik Läs mer »

Geopolitik

Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid

Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid

Encyklopediskt i sin breda överblick är detta verk som bryter ned gränserna mellan historieskrivningens traditionella fack oöverträffat som rekonstruktion av en hel värld. Det var under detta arbete Braudel kom fram till sin tredelade historiesyn. Enligt honom är basen för det historiska skeendet de långsamma av naturen givna tidssekvenserna. Han räknar vidare med en annan …

Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid Läs mer »

Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid

Gamla Testamentet

Gamla Testamentet

Man kan läsa Bibeln på många sätt. Den långa tid det tagit boken att utformas den mångfald av litterära genrer som finns företrädda i den och Israels brokiga hitoria gör att vi måste använda flera olika infallsvinklar. I denna informativa bok redogör professor Jacob för Gamla Testamentets ursprung och sammanställning. De stora historiska verken Profeternas …

Gamla Testamentet Läs mer »

Gamla Testamentet

Aztekerna

Aztekerna

Soustelle ger en kompetent och livlig beskrivning full av detaljer av aztekernas förhistoria kultur och politiska välde (som bara varade i 93 år!).Den som läst Dagligt liv hos aztekerna känner igen mycket men trots det lilla formatet har Soustell i stort sett undvikit ytlighet. Han lyckas t.ex. förklara de ökända människooffren som skymt det faktum …

Aztekerna Läs mer »

Aztekerna

Storm över berget : Libanons historia under 1700- och 1800-talen

Storm över berget : Libanons historia under 1700- och 1800-talen

Mellan åren 1975 och 1991 drabbades Libanon av ett rasande inbördeskrig som skördade hundratusentals offer. Idag genomgår Syrien en liknande tragedi. På Mikhayil Mishaqas tid (1800-1888) var båda dessa stater en del av Storsyrien som i sin tur var en provins i det osmanska riket. Men medan Syrien styrdes av en osmansk guvernör från Damaskus …

Storm över berget : Libanons historia under 1700- och 1800-talen Läs mer »

Storm över berget : Libanons historia under 1700- och 1800-talen

Kelterna

Kelterna

De stammar som bebodde Centraleuropa från omkring tusen år f.Kr. fram till dess de antingen blandade sig med erövrande germanska romanska och slaviska folk eller utplånades kallas keltiska.Kelterna levde i storhushåll på kanske tjugotalet personer ofta på sluttningar. Och i varje sådant storhushåll på landsbygden fanns det en eller flera krigare. Det keltiska samhället tycks …

Kelterna Läs mer »

Kelterna

Esoterismen

Esoterismen

Trots att det råder delade meningar om ordets innebörd talar man alltmer om esoterism vilket framgår av bokhandelns välförsedda hyllor och det utrymme detta ämne får i media. Innebörden i ordet esoterism som egentligen aldrig har preciserats är mer svävande än någonsin. Men esoterismen har redan fått status som eget forskningsfält såväl i Frankrike som …

Esoterismen Läs mer »

Esoterismen

På jakt efter skuggor: samtal med egyptiska kvinnor

På jakt efter skuggor: samtal med egyptiska kvinnor

En egyptisk kvinna europeiska sedan 20 år tillbaka återvänder till sitt hemland för att forska om kvinnornas förhållanden. Wédad Zénié-Ziegler har träffat kvinnor från alla samhällsklasser: bondkvinnor från Övre Egypten och Deltat arbetarkvinnor från Kairos och Alexandrias slumområden intellektuella kvinnor… Alla vittnade om den diskriminering som drabbar dem i form av sexuella tabu kvinnlig omskärelse …

På jakt efter skuggor: samtal med egyptiska kvinnor Läs mer »

På jakt efter skuggor: samtal med egyptiska kvinnor

Europas musikhistoria

Europas musikhistoria

Boken riktar sig till intresserade amatörer och skildrar i en rad kapitel den europeiska musikens olika epoker och dess utveckling från medeltidens gregorianska sång till vår samtids gränslösa experimenterandeBrigitte Francois-Sappey är en fransk musikforskare undervisare radioproducent och föreläsare. Hon studerade musik vid Conservatoire de Paris där hon vann priser inom musikhistoria musiklära och musikestetik.

Europas musikhistoria

Otared

Otared

Året är 2026 och Egypten befinner sig på nytt under utländsk ockupation. Men ockupanterna möter inget folkligt motstånd: den arabiska vårens alla hoppfulla drömmar om frihet och förändring har slocknat och ersatts av cynism och apati av verklighetsflykt i form av droger sex och brutalt godtyckligt våld. Det enda motståndet mot ockupationen bedrivs av en …

Otared Läs mer »

Otared

Miramar

Miramar

Tre av pensionatsgästerna tillhör en yngre generation. En av dem är en Dostojevskijgestalt en annan opererar på svarta börsen. Berättaren en äldre journalist som avsagt sig världen och söker ro på pensionatet får ett ? bara alltför schematiskt ? exempel på tidens förbistring och tycker sig se världen som i en spegel. Alldeles uppbygglig är …

Miramar Läs mer »

Miramar

Sufismen

Sufismen

Vad kan förena medeltida arabiska och persiska poeter och dansande turkiska dervischer med moderna västerländska författare? Sufismen här presenterad av den franske filosofiprofessorn Jean Chevalier är en väg som under århundradena lockat och lockar många in i mystikens värld.Född och uppvuxen inom islam är sufismen i grunden konfessionslös: dogmer betyder ingenting kärleken till Gud och …

Sufismen Läs mer »

Sufismen

Sätt blommor i håret ikväll skall vi dricka champagne

Sätt blommor i håret ikväll skall vi dricka champagne

Karin Johnsson var halländskan som under 1930-talet blev berömd Orient-resenär och författare. Hon levde såväl i öknens beduinbyar som i arabiska palats. Förklädd till muslim tog hon sig som pilgrim till Mecka 1931.På 1930-talet var hon en välkänd feministisk kulturpersonlighet i Sverige. Men genom sina arabiska kontakter hamnade hon mitt i den brännande konflikten mellan …

Sätt blommor i håret ikväll skall vi dricka champagne Läs mer »

Sätt blommor i håret ikväll skall vi dricka champagne

Profetens kvinnor

Profetens kvinnor

Khadija Aysha Zaynab Fatima…Vilka var Muhammeds hustrur? Och vilka hans döttrar? I denna poetiska och kritiska berättelse skriven som en spännande roman berättar författarinnan om deras öden från hustrun till konkubinen den mest älskade till den mest förtalade den friaste till den mest förslavade den berömdaste till den mest okända.Hon utgår från den arabisk-muslimska traditionens …

Profetens kvinnor Läs mer »

Profetens kvinnor

En tidlös bok om Yoga – Ursprung, tradition, praktik

En tidlös bok om Yoga – Ursprung, tradition, praktik

Hur kommer det sig att Yoga har överlevt i tusentals år och fortfarande är lika aktuell? Var finns källorna till det vi idag kallar Yoga? En tidlös bok om Yoga öppnar dörren till den traditionella Yogaläran och dess ursprung. Ett så omfattande ämne kräver egentligen ett helt uppslagsverk, men här har författaren lyckats med konststycket …

En tidlös bok om Yoga – Ursprung, tradition, praktik Läs mer »

En tidlös bok om Yoga – Ursprung, tradition, praktik

Eldfängd

Eldfängd

Eldfängd är en parabel om vår tids sökande efter identitet, mening och andlighet. I en tid då de politiska ideologierna sedan länge genomskådats, och där innehållslös materialism understundom verkar vara det enda svaret på religiös trångsynthet, erbjuder mystiken ett alternativ som ligger bortom traditionella dikotomier. Med en stil och berättarteknik som inspirerats av den klassiska …

Eldfängd Läs mer »

Eldfängd

Ljuvliga skratt

Ljuvliga skratt

Jalaluddin ar-Rumi (1207- 1273), poeten och mystikern, levde i södra centrala Anatolien (Konya, Turkiet). Han skrev på persiska. Denna samling innehåller Coleman Barks pågående arbete med Rumis mästerverk om sex volymer, Mesnawi. Här ingår också de ökända ?latinska delarna? som Reynold Nicholson i 1920 års översättning valde att översätta till latin istället för engelska. För …

Ljuvliga skratt Läs mer »

Ljuvliga skratt

De egyptiska hieroglyferna

De egyptiska hieroglyferna

De egyptiska hieroglyferna utgör med sina flera hund­ra bildtecken en egen spännande värld. Jean Winand, professor i egyptologi i Liège, berättar här om hur hieroglyf-systemet var konstruerat, om dess upp­komst och hur det utvecklades under sin tretusen­åriga historia. Boken tar också upp synen på hieroglyferna under antiken och deras kulturhistoris­ka roll fram till Champollions lyckade …

De egyptiska hieroglyferna Läs mer »

De egyptiska hieroglyferna

Etruskerna

Etruskerna

I början av första årtusendet före vår tideräkning utvecklade etruskerna den första högtstående civilisationen på italiska halvön, en civilisation som snabbt trängdes ut när romarriket expanderade. I dag känner vi den bara genom arkeologiska fynd i Toscana och dess omgivningar. Fynden vittnar om en fascinerande värld som ännu omgärdas av mystik: trots ett digert arbete …

Etruskerna Läs mer »

Etruskerna

Glömskans svarta snö

Glömskans svarta snö

Från barndomens somrar vid de finska stränderna får läsaren följa med till skiftande miljöer, från Mexiko till Ryssland, genom en personligt färgad skildring av drömmens gäckande skuggor och stormakternas iskalla spel. Ett centralt tema är Rom, där nedslag i historien bildar en relief till de händelser som kommer att påverka både författarens och allas våra …

Glömskans svarta snö Läs mer »

Glömskans svarta snö

Mayafolket

Mayafolket

År 691 e.Kr. börjar mayafolket beräkna antalet månvarv och ange det på stelarna i Copán, ett bruk som snart sprids till övriga mayastäder. Resultatet blir en exakthet hos de kronologiska inskriptionerna som vida överträffar varje kalender, inklusive vår egen. Enligt präst-astronomerna i Copán omfattar det tropiska mayaåret 365,2420 dagar. Skillnaden gentemot nutida beräkningar är bara …

Mayafolket Läs mer »

Mayafolket

Den enhänte korgmakaren

Den enhänte korgmakaren

Djalaluddin al-Rumi (1207-1273) är en av världens största poeter och mystiker. ”Den enhänte korgmakaren” innehåller ett urval dikter ur Rumis omfångsrika mästerverk Mesnawi. Dikterna i detta urval djuplodar handlingen/arbetets natur. ”Du kastade inte när du kastade”, står det i Koranen. En blandning mellan övervägande och risk ger liv och form åt Rumis ord. ”Förlita dig …

Den enhänte korgmakaren Läs mer »

Den enhänte korgmakaren

Krigskonsten

Krigskonsten

Från 1000-talet var boken den främsta av de sju centrala texter som krävdes för en militär examen. I Japan studerades den flitigt in i sen tid av den mäktiga samuraikasten, liksom i Vietnam, och under det tidiga 1900-talet blev sovjetiska rådgivare förbluffade över att deras kommunistiska kolleger, inklusive Mao Zedong och den framstående marskalk Zhu …

Krigskonsten Läs mer »

Krigskonsten

Samerna

Samerna

Anspråkslös, är min första tanke när jag får boken i min hand: Vad vet jag om… Samerna? Frågan ställs utan omsvep på omslaget, och eftersom jag efter en kort självrannsakan kommer fram till att det just inte är så mycket, faller bokens format mig i smaken. Äntligen en bok som gör skäl för namnet pocket, …

Samerna Läs mer »

Samerna

Islam enligt Koranen

Islam enligt Koranen

Islam är en religion av växande betydelse. Världens muslimer är starkt medvetna om sin religiösa identitet. Islam är en viktig inspirationskälla för kultur och politik. I Europa har antalet muslimer vuxit under senare år. Islam är där, liksom i hela världen, den största religionen efter kristendomen. Koranen är islams heliga skrift. Den ligger till grund …

Islam enligt Koranen Läs mer »

Islam enligt Koranen

Revolution i Rojava – Demokratisk autonomi och kvinnofrigörelse i syriska Kurdistan

Revolution i Rojava – Demokratisk autonomi och kvinnofrigörelse i syriska Kurdistan

Omgivet av fiender, inklusive IS och Turkiets krigsmakt, håller folket i Rojavas autonoma region på att bygga upp ett av jordens mest progressiva samhällen. Besökare har häpnat över framgångarna för dess projekt, en gemensamt organiserad demokrati, som betraktar kvinnors jämlikhet som nödvändig, bedriver en radikal ekologisk politik och avvisar all reaktionär nationalistisk ideologi. Denna organisationsform, …

Revolution i Rojava – Demokratisk autonomi och kvinnofrigörelse i syriska Kurdistan Läs mer »

Revolution i Rojava – Demokratisk autonomi och kvinnofrigörelse i syriska Kurdistan

Muhammed

Muhammed

”Muhammed” är inte bara redogörelsen för en mans liv. Det är också en studie av en religions uppkomst och inverkan på ett samhälle. 600-talets Arabien var splittrat och i många avseenden primitivt, men på väg från ett nomadsamhälle till ett bofast sådant trots stammarnas ständiga inbördes strider. Islam, som manar till underkastelse under Guds vilja, …

Muhammed Läs mer »

Muhammed

Kalila och Dimna

Kalila och Dimna

I centrum för fabeldiktningens historia finner man Kalila och Dimna. Det var tydligen en indisk version från 300-talet f Kr som utgjorde grunden för översättningen till medelpersiskt språk, pahlavi. Den versionen är förlorad, men inte spårlöst: två århundraden efter Chosroes tid, på 700-talets mitt, kom Ibn al-Muqaffas höglitterära arabiska version till. Den nådde en enorm …

Kalila och Dimna Läs mer »

Kalila och Dimna

Den barmhärtige krigaren – Abd el-Kader från Algeriet

Den barmhärtige krigaren – Abd el-Kader från Algeriet

”En av seklets få stora män.” – The New York TimesDetta är den fascinerande biografin om emir Abd el-Kader (1807-83), den hjältemodige arab som ledde motståndet mot den franska erövringen av Algeriet. Han var en lysande militär strateg, en skicklig ryttare och en berömd muslimsk ledare. Känd för sin välvilja mot fiender, blev han en …

Den barmhärtige krigaren – Abd el-Kader från Algeriet Läs mer »

Den barmhärtige krigaren – Abd el-Kader från Algeriet

Härbärget

Härbärget

Året är 1954 och Muslimska brödraskapet, som anklagas för mordförsök på president Nasser i Alexandria, kommer snart att massarreste­ras av militärregimen. Samtidigt grusas en ung mans drömmar om en bättre framtid som student vid lärarhögskolan i staden Damanhour i norra Nildeltat sedan han anklagats för mordförsök på en av lärarna. Denne har länge utsatt honom …

Härbärget Läs mer »

Härbärget

Prolegomena: Introduktion till världshistorien

Prolegomena: Introduktion till världshistorien

Denna utgåva är en översättning av al-Muqaddima eller ’Introduktionen’ till en omfattande världshistoria, skriven på 1300-talet av den arabiske historikern Ibn Khaldun. Fastän den egentligen är en inledning till historien, behandlar al-Muqaddima i nästan encyklopedisk detalj historiefilosofins och sociologins allmänna problem och har på så vis blivit känt som ett fristående verk. Bland arbeten tillkomna …

Prolegomena: Introduktion till världshistorien Läs mer »

Prolegomena: Introduktion till världshistorien
Rulla till toppen