Stiftelsen Tibetanens Bokfond

Kristi återkomst

Kristi återkomst

Kärnpunkten i denna bok är påståendet att Kristus har beslutat återkomma och att Han nu bara avvaktar det rätta tillfället! Men det är inte den konventionella förkunnelsens Kristus som skall komma. Författaren beskriver nämligen Kristus inte bara som den kristna världens frälsare utan som hela världens högste andlige lärare. Som sådan har Han full respekt …

Kristi återkomst Läs mer »

Kristi återkomst

Den gyllene tråden : den esoteriska kunskapstraditionens kontinuitet (3u)

Den gyllene tråden : den esoteriska kunskapstraditionens kontinuitet (3u)

Den esoteriska kunskapstraditionen är ytterst ett en och odelad även om den vid olika tider tar skilda former beroende på mänsklighetens kulturella och medvetenhetsmässiga utveckling. I denna bok skildrar författaren hur denna kunskapstradition löpt genom mänsklighetens långa historia likt en gyllene livstråd. Hon tar oss med till Atlantis sista dagar och visar hur den esoteriska …

Den gyllene tråden : den esoteriska kunskapstraditionens kontinuitet (3u) Läs mer »

Den gyllene tråden : den esoteriska kunskapstraditionens kontinuitet (3u)

Lärjungaskap i den nya tidsåldern – I

Lärjungaskap i den nya tidsåldern – I

Lärjungaskap i den nya tidsåldern – I handlar om en grupp på drygt 40 personer och den undervisning som gruppmedlemmarna får av Mästaren D.K./Tibetanen. Den är en av flera grupper ”som arbetar under inspiration och intryck från Mästarna för att införa den nya tidsålderns metoder när det gäller grupparbete” samtidigt som lärjungarna inom dess ramar …

Lärjungaskap i den nya tidsåldern – I Läs mer »

Lärjungaskap i den nya tidsåldern – I

Från intellekt till intuition

Från intellekt till intuition

I vår tid är utbudet av olika meditationsformer stort men samtidigt kan det vara svårt att bedöma de olika metodernas värde. Denna grundläggande bok om meditationens teori och praktik kan vara till stor hjälp därvidlag. Särskilt klargörande är den ingående behandlingen av den mystiska meditationens begränsningar. Inom mystiken finns en stark betoning av känslolivet. Mystikern …

Från intellekt till intuition Läs mer »

Från intellekt till intuition

Esoterisk läkekonst (2u)

Esoterisk läkekonst (2u)

Denna bok innehåller en systematisk genomgång av sjukdomarnas grundläggande orsaker med utgångspunkt från den uråldriga visdomens syn på människans natur. Detta synsätt sammanfattas i den första av de 10 lagar för helande som författaren ingående behandlar: ’All sjukdom är en följd av ett hämmat själsliv, och detta gäller för alla former i alla naturriken. Helarens …

Esoterisk läkekonst (2u) Läs mer »

Esoterisk läkekonst (2u)

Esoterisk astrologi

Esoterisk astrologi

I denna bok inordnas astrologin i den uråldriga visdomens världsbild och människosyn. Kända astrologiska begrepp som planeter och stjärnbilder relateras till de sju strålarna, till människans psykologiska uppbyggnad som monad, själ och personlighet och till hennes långa medvetandeutveckling från det enklaste mänskliga medvetande till den invigdes upplysta insiktsfullhet. En mäktig vision målas således upp av …

Esoterisk astrologi Läs mer »

Esoterisk astrologi

En avhandling om vit magi eller lärjungens väg (3u)

En avhandling om vit magi eller lärjungens väg (3u)

Denna bok om vit magi ställer den andligt grundade kreativiteten i centrum, och därmed människans möjligheter att genom sitt skapande arbete verka för det goda. Med utgångspunkt från den uråldriga visdomens utvecklingspsykologiska perspektiv och dess syn på människan som monad, själ och personlighet kommenterar författaren ingående 15 regler för det andliga skapandet. Och ger på …

En avhandling om vit magi eller lärjungens väg (3u) Läs mer »

En avhandling om vit magi eller lärjungens väg (3u)
Rulla till toppen