Samhälle & kultur

God samlingsförvaltning : stöd i hantering av mänskliga kvarlevor i museisamlingar

God samlingsförvaltning : stöd i hantering av mänskliga kvarlevor i museisamlingar

Detta dokument riktar sig till museer i Sverige med samlingar som innehåller mänskliga kvarlevor. Dokumentets syfte är att stödja museerna internt i organisationen och externt i kontakt med det omgivande samhället. Det är till för alla typer av museer men olika museer kan stöta på olika frågeställningar beroende på organisationsform samlingarnas storlek eller typ av …

God samlingsförvaltning : stöd i hantering av mänskliga kvarlevor i museisamlingar Läs mer »

God samlingsförvaltning : stöd i hantering av mänskliga kvarlevor i museisamlingar

Fäbod and seter : summer farms on the Scandinavian peninsula

Fäbod and seter : summer farms on the Scandinavian peninsula

Cows goats and sheep are still grazing in the mountains and forests of the Scandinavian peninsula in the ancient tradition of pastoralism. The livestock are a lot fewer in number than they used to be in the heyday of Scandinavian summer pastoralism the fäbod or seter farming. Fäbod is the Swedish name for a mountain …

Fäbod and seter : summer farms on the Scandinavian peninsula Läs mer »

Fäbod and seter : summer farms on the Scandinavian peninsula

Bergslagen : en industriregion i upplösning?

Bergslagen : en industriregion i upplösning?

Bergslagen – en industriregion i upplösning?” är en av tre rapporter från det av Riksantikvarieämbetet finansierade forskningsprojektet Brytpunkt Bergslagen. Alla tre rapporterna fokuserar på Bergslagens industriella kulturarv men på olika sätt.Rapport nr 1 Bergslagen – en industriregion i upplösning? är författad av tre kulturgeografer vid Örebro universitet professor Mats Lundmark FD Mona Hedfeldt och FD …

Bergslagen : en industriregion i upplösning? Läs mer »

Bergslagen : en industriregion i upplösning?

Trådarna i väven : på spaning bland minnen och kulturarv i Sverige

Trådarna i väven : på spaning bland minnen och kulturarv i Sverige

Svenskt kulturarv kan man tänka på som ett slags mentalt universum. Ett inre landskap av berättande som ständigt förändras från mormors läsning i folkskolans läsebok till digitalt berättande idag. Jag har runt om i landet mött människor som berättar om sina hemtrakter. Vid kulturföreningar bygdegårdar bibliotek och museer har de visat mig minnen de vårdar …

Trådarna i väven : på spaning bland minnen och kulturarv i Sverige Läs mer »

Trådarna i väven : på spaning bland minnen och kulturarv i Sverige

Spectrum 5.0 : standard för samlingsförvaltning på museer

Spectrum 5.0 : standard för samlingsförvaltning på museer

Spectrum innehåller väl beprövade råd för de arbetsuppgifter som de flesta museer utför när de förvaltar sina samlingar. Vissa av dessa arbetsuppgifter utförs dagligen som att flytta objekt eller uppdatera information om objektets placering. Andra utförs då och då som att se över och uppdatera försäkringar. Dessa arbetsuppgifter kallas i Spectrum för processer och är …

Spectrum 5.0 : standard för samlingsförvaltning på museer Läs mer »

Spectrum 5.0 : standard för samlingsförvaltning på museer

Växter och vegetation som biologiskt kulturarv

Växter och vegetation som biologiskt kulturarv

Överallt där människor levt eller färdats har vi påverkat växtligheten medvetet eller indirekt. Floran kan därför berätta mycket om människans historia om vi lär oss att tolka artförekomster och vegetation. Växtlighet finns nästan överallt under den gröna årstiden och blir ofta ett slags grundläggande språk för den som försöker förstå naturen. Detta Vårda väl-blad behandlar …

Växter och vegetation som biologiskt kulturarv Läs mer »

Växter och vegetation som biologiskt kulturarv

Flätgärdesgårdar : praktiska råd om att återuppliva ett svunnet kulturarv

Flätgärdesgårdar : praktiska råd om att återuppliva ett svunnet kulturarv

Idag leder ordet gärdesgård tankarna till endera stenmurar eller gärdesgårdar av trä huvudsakligenav gran. Men i det gamla bondesamhället fanns det betydligt fler sätt än så att hägna in eller utboskapen. Typiskt för sydligaste Sverige var olika former av ris- och flätgärden det vill säga hägnadersom byggts upp av grenar kvistar taggiga buskar eller andra …

Flätgärdesgårdar : praktiska råd om att återuppliva ett svunnet kulturarv Läs mer »

Flätgärdesgårdar : praktiska råd om att återuppliva ett svunnet kulturarv

Svetsning och stålkonstruktioner

Svetsning och stålkonstruktioner

Svetsning och stålkonstruktioner är i första hand avsedd för studerande vid grundläggande yrkesutbildning inom maskin- och metallbranschen. Boken behandlar olika slag av svetsmetoder och stålkonstruktionsarbeten. Stålkonstruktioner av de mest olika slag hopfogas genom svetsning. För varje produkttyp krävs specifika lösningar rätta material och arbetsmetoder för att standardenliga krav på hållfasthet och kvalitet kan uppfyllas. Boken …

Svetsning och stålkonstruktioner Läs mer »

Svetsning och stålkonstruktioner

Maskinmontering

Maskinmontering

Maskinmontering är främst avsedd för den grundläggande yrkesutbildningen inom maskin- och metallbranschen. Boken innehåller teman som grunderna för maskinmontering förband lagring effektöverföring fundament lyft och förflyttning hydraulik och pneumatik elteknik och elektronik automatisering av maskiner och underhåll.

Maskinmontering

Genusförbart : inspiration erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete

Genusförbart : inspiration erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete

Jämställdhetsfrågor kan tyckas vara självklara inslag i museernas utställningar men mångfaldsarbete kring genus och HBTQ-frågor möts ibland av motstånd. Samlingssystemen är tungrodda och bristande funktioner resulterar i osynliggjorda berättelser. Hur kan arbetet förändras göras lättare och mer framgångsrikt?Genusförbart tar ett samlat grepp om hur museerna kan använda mångfalds- och genusarbete i verksamhetens olika delar. Inspirerande …

Genusförbart : inspiration erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete Läs mer »

Genusförbart : inspiration erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete

Kulturarv landskap och identitetsprocesser i norra Fennoskandien 500-1500

Kulturarv landskap och identitetsprocesser i norra Fennoskandien 500-1500

Forskningsprogrammet ’Kulturarv landskap och identitetsprocesser i norra Fennoskandien 5001500 e.Kr.’ tilldelades anslag av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 2012. Målsättningen var att belysa landskapsbruk och samhällsförändringar med fokus på norra Norrlands kustområden under en tidsperiod då landskapen formades av jägare fiskare renskötare och bönder. Vilka var de samhällen som så småningom kom att inordnas i den svenska …

Kulturarv landskap och identitetsprocesser i norra Fennoskandien 500-1500 Läs mer »

Kulturarv landskap och identitetsprocesser i norra Fennoskandien 500-1500

Samla samtid : insamlingspraktiker och temporalitet på kulturhistoriska museer i Sverige

Samla samtid : insamlingspraktiker och temporalitet på kulturhistoriska museer i Sverige

Den här avhandlingen handlar om kulturhistoriska museers samtidsinsamling. Att samla och dokumentera den egna samtiden är en praktik som i Sverige utvecklades på 1970-talet. Syftet var att de kulturhistoriska museerna på ett samordnat och systematiskt vis även i framtiden skulle kunna berätta om den tid som gått. Med hjälp av etnografiska metoder undersöks i den …

Samla samtid : insamlingspraktiker och temporalitet på kulturhistoriska museer i Sverige Läs mer »

Samla samtid : insamlingspraktiker och temporalitet på kulturhistoriska museer i Sverige

Kompetens i museisektorn : politik praktik och relationen till högre utbildning

Kompetens i museisektorn : politik praktik och relationen till högre utbildning

Dagens museer möter en snabbt föränderlig omvärld som ställer nya krav på verksamhet och anställda. Att utveckla museernas arbete i samklang med deras samhällsuppdrag kräver ett medvetet underhåll av personalens kompetens grundat i de anställdas kunskaper om museets samlingar och färdigheter att interagera med besöksgrupper och samarbetsparter. Det låter kanske självklart och enkelt men underhållsarbetet …

Kompetens i museisektorn : politik praktik och relationen till högre utbildning Läs mer »

Kompetens i museisektorn : politik praktik och relationen till högre utbildning

Migration och kulturarv : insamlingsprocesser och berättelser om och med de invandrade ca 1970-2019

Migration och kulturarv : insamlingsprocesser och berättelser om och med de invandrade ca 1970-2019

Under det senaste seklet har samhällsutvecklingen formats av migration. Sverige har gått från att vara ett utvandrarland till ett mångkulturellt samhälle. Hur gick det till när berättelser om migration mångkultur och de invandrades erfarenheter blev en del av det nationella kulturarvet? I Migration och kulturarv undersöker historikerna Malin Thor Tureby och Jesper Johansson hur kulturarvsinstitutioner …

Migration och kulturarv : insamlingsprocesser och berättelser om och med de invandrade ca 1970-2019 Läs mer »

Migration och kulturarv : insamlingsprocesser och berättelser om och med de invandrade ca 1970-2019

Fäboden: naturen kulturen och kulturlandskapet

Fäboden: naturen kulturen och kulturlandskapet

På fjället och i skogarna i Sverige och Norge betar fortfarande kor och getter med skällor som pinglar. De är inte så många som de en gång var under fäbodbrukets glansdagar men de finns fortfarande. I de norska fjällen betar dessutom ett stort antal får. Betesdriften utgör en viktig del av vårt folkliga kulturarv. Fäbodbrukets …

Fäboden: naturen kulturen och kulturlandskapet Läs mer »

Fäboden: naturen kulturen och kulturlandskapet

Trådarna i väven : på spaning bland minnen och kulturarv i Sverige

Trådarna i väven : på spaning bland minnen och kulturarv i Sverige

Svenskt kulturarv kan man tänka på som ett slags mentalt universum. Ett inre landskap av berättande som ständigt förändras från mormors läsning i folkskolans läsebok till digitalt berättande idag. Jag har runt om i landet mött människor som berättar om sina hemtrakter. Vid kulturföreningar bygdegårdar bibliotek och museer har de visat mig minnen de vårdar …

Trådarna i väven : på spaning bland minnen och kulturarv i Sverige Läs mer »

Trådarna i väven : på spaning bland minnen och kulturarv i Sverige

Historien in på livet : diskussioner om kulturarv och minnespolitik

Historien in på livet : diskussioner om kulturarv och minnespolitik

Hur används historia och vad är det som avgör att vissa delar av historien lyfts fram medan andra faller i glömska?På Gotland iscensätts varje sommar en medeltidsvecka, pilgrimsklädda vandrare styr årligen sina steg mot Trondheim och i Liverpool pekar guider ut vanliga bostadshus och pubar som musikhistoria. Alla tre är exempel på hur vi gör …

Historien in på livet : diskussioner om kulturarv och minnespolitik Läs mer »

Historien in på livet : diskussioner om kulturarv och minnespolitik

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete

Jämställdhetsfrågor kan tyckas vara självklara inslag i museernas utställningar, men mångfaldsarbete kring genus och HBTQ-frågor möts ibland av motstånd. Samlingssystemen är tungrodda och bristande funktioner resulterar i osynliggjorda berättelser. Hur kan arbetet förändras, göras lättare och mer framgångsrikt?Genusförbart tar ett samlat grepp om hur museerna kan använda mångfalds- och genusarbete i verksamhetens olika delar. Inspirerande …

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete Läs mer »

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete

Museerna och besökarna 2050 : en framtidsantologi från Riksutställningar

Museerna och besökarna 2050 : en framtidsantologi från Riksutställningar

Föreställ dig ett museum år 2050. I staden, i glesbygden eller någonstans däremellan. Vilka är där? Vad upplever de? Kommer de att komma tillbaka? Den här boken handlar om dem, om framtidens besökare och deras förväntningar, beteenden och drömmar. Riksutställningar har bett 17 visionarer från olika expertområden att närma sig framtiden utifrån sina perspektiv, som …

Museerna och besökarna 2050 : en framtidsantologi från Riksutställningar Läs mer »

Museerna och besökarna 2050 : en framtidsantologi från Riksutställningar

Musealt islam

Musealt islam

Islam har hamnat i centrum för många diskussioner om Europas framtid. Det har lett till ett nytt behov av att förstå vad islam är. På många europeiska museer finns samlingar av muslimskt kulturarv. Författarna gör en resonerande resa genom samlandets historia och sekelskiftets intresse för Orienten och hur denna historia landar i samtida utställningsgenrer. Museer …

Musealt islam Läs mer »

Musealt islam

Älskade museum : svenska kulturhistoriska museer som kulturproducenter och samhällsbyggare

Älskade museum : svenska kulturhistoriska museer som kulturproducenter och samhällsbyggare

Svenskarna är ett museiälskande folk. Museerna har många fler årliga besök än Allsvenskan, Globen och Melodifestivalen tillsammans. Dessa publikmagneter är samtidigt komplexa samhällsinstitutioner som inte bara skapar, förvaltar och ställer ut kulturarv de ska också bidra med nya kunskaper. Men omfamnar museernas verksamhet i praktiken alla medborgare och all kultur i Sverige eller bara en …

Älskade museum : svenska kulturhistoriska museer som kulturproducenter och samhällsbyggare Läs mer »

Älskade museum : svenska kulturhistoriska museer som kulturproducenter och samhällsbyggare

Att bygga innehåll med utställningar :Utställningsproduktion som forskningsprocess

Att bygga innehåll med utställningar :Utställningsproduktion som forskningsprocess

Det finns ett närmast oöverskådligt antal museer, mässor, gallerier, konsthallar och lösa konstellationer som arbetar med utställningar i olika former. Museerna i Sverige hade häromåret nästan 25 miljoner besökare; enbart de större museerna visade över 1 600 nya utställningar. Hur kan dessa aktörer bedriva forskning med hjälp av utställningar? I boken Att bygga innehåll med …

Att bygga innehåll med utställningar :Utställningsproduktion som forskningsprocess Läs mer »

Att bygga innehåll med utställningar :Utställningsproduktion som forskningsprocess

Skelett i garderoben : svåra museer / Skeletons in the closet : difficult museum

Skelett i garderoben : svåra museer / Skeletons in the closet : difficult museum

Svåra museer Är sydstatsgeneralen Robert E. Lee en hjälte trots att han som överbefälhavare ansvarade för hundratusentals nordstatares död, med syfte att bevara slaveriet och att dela USA? Hur förhåller vi oss till Zarah Leanders artisteri med tanke på hennes aktiva roll i Nazityskland? Kan vi lyssna på Richard Wagner trots hans aggressiva antisemitism, och …

Skelett i garderoben : svåra museer / Skeletons in the closet : difficult museum Läs mer »

Skelett i garderoben : svåra museer / Skeletons in the closet : difficult museum

Fråga föremålen : handbok till historiska studier av materiell kultur

Fråga föremålen : handbok till historiska studier av materiell kultur

I denna handbok beskriver historiker, arkeologer, etnologer, konstvetare, vetenskapshistoriker, ekonomhistoriker, litteraturvetare och museiintendenter de många olika sätt man kan arbeta med materiell kultur på. Människans historia är också föremålens historia. Vi har skapat allt från enkla bruksföremål till avancerade industritillverkade apparater. Föremålen är inte bara praktiska hjälpmedel utan även uttryck för status och identitet. Men …

Fråga föremålen : handbok till historiska studier av materiell kultur Läs mer »

Fråga föremålen : handbok till historiska studier av materiell kultur

Att sätta ansikte på samhällen : om kanon och personmuseer

Att sätta ansikte på samhällen : om kanon och personmuseer

Anne Frank har fått ge ansikte åt förintelsen. Abraham Lincoln står som ansikte för Den amerikanska drömmen. Beethoven personifierar europeisk kultur. Strindberg representerar i hög grad svensk teater i utlandet, Astrid Lindgren svensk barnkultur. Fridolf Rhudin symboliserar det glada Munkfors. Wagner symboliserar tysk kultur i allmänhet, liksom antisemitism, beroende på var man står.Behovet av hjältar, …

Att sätta ansikte på samhällen : om kanon och personmuseer Läs mer »

Att sätta ansikte på samhällen : om kanon och personmuseer
Rulla till toppen