Den föränderliga staden (RJ:s årsbox 2020. Staden)

Den föränderliga staden (RJ:s årsbox 2020. Staden)

Det byggs och byggs på. Det rivs och byggs nytt igen. Stadens kanske mest utmärkande drag är förändring. En del är planerad annat uppstår som en konsekvens av tekniken kommersen och det ständiga inflödet av nya människor. Det är omöjligt att inte fascineras av denna oavbrutna omvandling i dag och under historien. Frågan är om den går att påverka och i så fall vem som har makten. Människor som lever och verkar i staden försvinner men de rumsliga delarna av staden husen gatorna och torgen blir kvar. Det är dessa avtryck som berättar om hur vi egentligen planerar värderar och förvaltar våra städer. I häftet Den föränderliga staden presenterar historikern Håkan Forsell en ny epokindelning av den moderna stadens utveckling där stadens föränderlighet ligger till grund för analysen.   Håkan Forsell är professor i historia vid Stockholms universitet och Dag-Hammarskjöld-professor vid Humboldtuniversitetet i Berlin. Han har forskat om moderna urbanhistoriska ämnen särskilt bostads- egendoms- och planeringspolitik under 1800- och 1900-talet och bland annat skrivit om hur den urbana utvecklingen påverkat pedagogik och kunskapsideal i europeiska och amerikanska städer. Forsell är en av upphovsmännen bakom podcasten Staden som 2019 vann utmärkelsen Årets digitala tidskrift fackpress .           Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) publicerar sedan 2008 en årsbok. Ambitionen med årsböckerna är att ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett övergripande tema med utgångspunkt i den forskning stiftelsen stödjer. År 2020 består årsboken av sex häften essäer på temat Staden som tillsammans utgör en årsbox. Den föränderliga staden är första häftet i boxen.

Läs mer om Den föränderliga staden (RJ:s årsbox 2020. Staden)

Den föränderliga staden (RJ:s årsbox 2020. Staden)

Samhälle & Politik

Hitta Den föränderliga staden (RJ:s årsbox 2020. Staden) även hos:
Rulla till toppen