Att insjukna i psykos

Att insjukna i psykos

En psykos är ett sjukdomstillstånd där man under perioder kan förlora förmågan att korrekt bedöma verkligheten. Som drabbad och som närstående behöver man då insatser baserade på en förtroendefull relation med vården. I den här boken får du kunskap som dels hjälper dig att förstå psykostillståndet dels vägleder dig i dina kontakter med vården. Författarna redogör med ett tillgängligt språk för symtom diagnoser och dagens moderna psykologiska och medicinska behandlingsformer. Med flera exempel och en hoppfull grundton beskrivs vanliga tankar känslor och frågor kring sjukdomen. Boken är skriven för personer som insjuknat i psykos och deras närstående. Den är även en kunskapskälla för professionella som möter personer som insjuknar i psykos och den har viktiga budskap till politiker.

Läs mer om Att insjukna i psykos

Att insjukna i psykos

Psykologi & Pedagogik

Hitta Att insjukna i psykos även hos:
Rulla till toppen