Kungl. Vitterhetsakademien

Historien om svensk psykologisk forskning

Historien om svensk psykologisk forskning

Under 1800-talet och första hälften av 1900-talet tillhörde psykologi som akademisk disciplin ibland pedagogiken ibland filosofin och de första professurerna i Sverige inom ämnet avsåg psykologi och pedagogik i kombination. Först närmare mitten av 1900-talet etablerades psykologi som ett självständigt ämne och pionjärerna Gunnar Johansson (1911–1999) och Gösta Ekman (1920–1971) fick stor betydelse för svensk …

Historien om svensk psykologisk forskning Läs mer »

Historien om svensk psykologisk forskning

Stockholm Klara kloster och Kungsladugården

Stockholm Klara kloster och Kungsladugården

Kungliga nationalstadsparken inrättades 1995 och är ensam i sitt slag i världen. Tack vare att stora delar har stått under s.k. kunglig dispositionsrätt sedan Karl XI:s tid skiljer sig området från andra stadsnära hårt exploaterade marker väster och söder om stadskärnan. Nationalstadsparkens rika växt- och djurliv är väl dokumenterat och vi har även god kännedom …

Stockholm Klara kloster och Kungsladugården Läs mer »

Stockholm Klara kloster och Kungsladugården

När medeltidens sol gått ned : Debatten om byggnadsvård i England Frankrike och Tyskland 1815-914

När medeltidens sol gått ned : Debatten om byggnadsvård i England Frankrike och Tyskland 1815-914

Vad skall man göra med gamla byggnader? Rekonstruera dem till deras ursprungliga skick konservera dem sådana de är eller bygga om dem för moderna behov? Denna undersökning analyserar den diskussion som fördes under 1800-talet och kring sekelskiftet och presenterar kända och okända ideologer. Alla påverkade de tidens kulturella liv. Några av dem har genom sina …

När medeltidens sol gått ned : Debatten om byggnadsvård i England Frankrike och Tyskland 1815-914 Läs mer »

När medeltidens sol gått ned : Debatten om byggnadsvård i England Frankrike och Tyskland 1815-914

Excavations at Helgö. 16 Exotic and sacral finds from Helgö

Excavations at Helgö. 16 Exotic and sacral finds from Helgö

The book contains six articles by different authors:Bo Gyllensvärd The Buddha found at HelgöPeter Harbison The Helgö crozier headMorten Axboe The bracteates from HelgöJan Peder Lamm Figural gold foils found in Sweden: a study based on the discoveries from HelgöTorun Zachrisson The holiness of HelgöSynnöve Reisborg The twenty-sixth figural gold foil. Report on the 1981 …

Excavations at Helgö. 16 Exotic and sacral finds from Helgö Läs mer »

Excavations at Helgö. 16 Exotic and sacral finds from Helgö

Alvastra pålbyggnad : 1976-1980 års utgrävningar – västra schaktet

Alvastra pålbyggnad : 1976-1980 års utgrävningar – västra schaktet

Västra schaktet är ett av fyra huvudschakt som undersöktes vid 1976-1980 års utgrävningar av Alvastra pålbyggnad i Östergötland. Syftet med undersökningen var att med noggrann stratigrafisk dokumentation komplettera Otto Frödins mer extensivt inriktade utgrävningar 1909- 1930. Inom det I 2 m2 stora schaktet avtäcktes två horisontella stockgolv åtskilda av en tät pålrad.På basis av korologisk …

Alvastra pålbyggnad : 1976-1980 års utgrävningar – västra schaktet Läs mer »

Alvastra pålbyggnad : 1976-1980 års utgrävningar – västra schaktet

Olav den helige i medeltida bildkonst : Legendmotiv och attribut

Olav den helige i medeltida bildkonst : Legendmotiv och attribut

Avhandlingen Olov den helige i medeltida bildkonst. Legendmotiv och attribut presenterar bilder av den norske martyrkungen Sankt Olov i konstverk från hela medeltiden i Skandinavien och övriga Europa. Bilderna förekommer främst i väggmålningar samt flygelmålningar och skulpturer i Olovsskåp och andra altarskåp vanligen i landskyrkor. Avhandlingens katalog och register omfattar samtliga berättande legendbilder av helgonkungens …

Olav den helige i medeltida bildkonst : Legendmotiv och attribut Läs mer »

Olav den helige i medeltida bildkonst : Legendmotiv och attribut

Mead-halls of the Eastern Geats : elite settlements and political geography AD 375-1000 in Östergötland Sweden

Mead-halls of the Eastern Geats : elite settlements and political geography AD 375-1000 in Östergötland Sweden

The Swedish province of Östergötland is one of Scandinavia’s breadbaskets with an archaeological and historical record that speaks of great wealth through the ages. The province has long been recognised as one of the first millennium’s political hot spots. Splendid single finds though never before surveyed comprehensively offer a rough idea of where elite settlements …

Mead-halls of the Eastern Geats : elite settlements and political geography AD 375-1000 in Östergötland Sweden Läs mer »

Mead-halls of the Eastern Geats : elite settlements and political geography AD 375-1000 in Östergötland Sweden

Konsten och det nationella : essäer om konsthistoria i Europa 1850-1950

Konsten och det nationella : essäer om konsthistoria i Europa 1850-1950

Nationalism och nationalromantik i olika skepnader var under decennierna kring 1900 dominerande paradigm. Forskare inom den unga disciplinen konstvetenskap såg som sin uppgift att finna principerna bakom ett folks konstskapande. Sökandet efter typiska stildrag utifrån nation område eller etnisk grupp ledde ibland till förvånande resultat. Tyska konsthistoriker hävdade att Michelangelos konst genom sin individualism och …

Konsten och det nationella : essäer om konsthistoria i Europa 1850-1950 Läs mer »

Konsten och det nationella : essäer om konsthistoria i Europa 1850-1950

Vingslag över Haga

Vingslag över Haga

I sju texter om Hagaparken berättar författarna Thorbjörn Andersson Jenny Beckman Anders Cullhed Horace Engdahl Christian Laine Ulrich Lange och Erik Wallrup om Hagas skiftande historia från 1700-talet till nutid. Planritningar målningar och moderna fotografier illustrerar parkens roll i staden landet och Europa och gestaltar dåtidens och samtidens ideal och idévärld. Texterna presenterades först i …

Vingslag över Haga Läs mer »

Vingslag över Haga

Änkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding 1660-1719

Änkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding 1660-1719

Drottning Hedvig Eleonora (1636-1715) fick som änka ett långt och verksamt liv. Hon överlevde inte bara sin make Karl X Gustav utan också sin son Karl IX och ingick i förmyndarregeringarna för både Karl XI och sonsonen Karl XII.Hedvig Eleonora har på senare år tilldragit sig ökat intresse bland forskarna kanske framför allt för sin …

Änkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding 1660-1719 Läs mer »

Änkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding 1660-1719

Ivan Engnell en bibelforskares bana

Ivan Engnell en bibelforskares bana

Ivan Engnell (1906–1964) var under åren 1947–1964 professor i Gamla Testamentets exegetik vid Uppsala universitet. Hans tid markerar ämnets övergång från att vara en främst teologisk disciplin till att bli ett religionshistoriskt orienterat ämne. Engnell introducerade studiet av Gamla Testamentet ur en rent religionshistorisk synvinkel och var en föregångare i forskningen kring det sakrala kungadömet …

Ivan Engnell en bibelforskares bana Läs mer »

Ivan Engnell en bibelforskares bana

Vadstena slott

Vadstena slott

Vadstena slott brukar betecknas som Nordens främsta renässansbyggnad. Påbörjat 1545 som ren befästning i inrikespolitiskt oroliga tider fick det snart en mera representativ karaktär som blivande residens för Gustav Vasas näst yngste son Magnus hertig av Östergötland. Under den mycket byggnadsintresserade Johan III fick slottet sin slutliga form i modern renässansstil under ledning av framstående …

Vadstena slott Läs mer »

Vadstena slott

Den antika skevheten : politiska ord och begrepp i det tidig-moderna Sverige

Den antika skevheten : politiska ord och begrepp i det tidig-moderna Sverige

I vilka ord och termer beskrev man samhället och makten i 1600- och 1700-talets Sverige? Vad menade man med begreppen politik stat och folk med folk och medborgare med frihet och rent av demokrati? Och i vilka ord uttrycktes dessa begrepp?Författaren gör en begreppshistorisk undersökning av hur Sverige utvecklades från en stat av undersåtar indelade …

Den antika skevheten : politiska ord och begrepp i det tidig-moderna Sverige Läs mer »

Den antika skevheten : politiska ord och begrepp i det tidig-moderna Sverige

Stenålder vid Tåkern

Stenålder vid Tåkern

TÅKERN OCH DAGSMOSSE var en kärnbygd under hela stenåldern. En rik naturmiljö och ett gynnsamt läge för kommunikationer åt alla håll var av utomordentligt stor betydelse för människornas sociala och kulturella liv.I boken jämförs fyndmaterial från Tåkerns västra strandbygd med det från sjöns östra strandbygd. Skillnader diskuteras i termer av bosättning försörjningsekonomi religiösa och rituella …

Stenålder vid Tåkern Läs mer »

Stenålder vid Tåkern

Arkeologins fotografier

Arkeologins fotografier

I Arkeologins fotografier följer vi det arkeologiska fotografiets historia, från 1830-talet fram till den digitala dokumentationens genombrott. Gustaf Trotzig belyser fotografiets roll inom svensk arkeologi: hur det blev en viktig del av både dokumentation och kommunikation, om dess förhållande till tidiga avbildningar, dess användning inom arkeologiska undersökningar och även om dess betydelse för utställningar och …

Arkeologins fotografier Läs mer »

Arkeologins fotografier

Albertus Pictor : målare av sin tid. 1, Bilder i urval samt studier och analyser

Albertus Pictor : målare av sin tid. 1, Bilder i urval samt studier och analyser

År 2009 uppmärksammas Albertus Pictor, Sveriges kanske störste medeltida konstnär, med ett jubileumsår. Det är sannolikt 500 år sedan han gick ur tiden. Albertus Pictor (ca 1440-1509) har tillsammans med sin verkstad utsmyckat 36 svenska kyrkor i Mälarlandskapen och även i Norrbotten. Målningarna på väggar och i valv utgör en för norra Europa enastående bildskatt …

Albertus Pictor : målare av sin tid. 1, Bilder i urval samt studier och analyser Läs mer »

Albertus Pictor : målare av sin tid. 1, Bilder i urval samt studier och analyser

Efter femtio år : Aniara 1956-2006 : föredrag vid ett symposium i Kungl. Vitterhetsakademien 12 oktober 2006

Efter femtio år : Aniara 1956-2006 : föredrag vid ett symposium i Kungl. Vitterhetsakademien 12 oktober 2006

Harry Martinsons rymdepos Aniara (1956) är ett av 1900-talets mest uppmärksammade svenskspråkiga diktverk. Det är ganska få verk från svensk efterkrigstid som blivit föremål för så intensivt intresse i såväl svensk som utländsk litteraturvetenskaplig forskning.I den här boken diskuterar en rad framstående Martinsonforskare och Martinsonläsare diktverkets tillkomst, litterära form och idéinnehåll: de olika manuskriptversionerna av …

Efter femtio år : Aniara 1956-2006 : föredrag vid ett symposium i Kungl. Vitterhetsakademien 12 oktober 2006 Läs mer »

Efter femtio år : Aniara 1956-2006 : föredrag vid ett symposium i Kungl. Vitterhetsakademien 12 oktober 2006

Albertus Pictor : målare av sin tid. 2, Samtliga bevarade motiv och språkband med kommentarer och analyser

Albertus Pictor : målare av sin tid. 2, Samtliga bevarade motiv och språkband med kommentarer och analyser

År 2009 uppmärksammas Albertus Pictor, Sveriges kanske störste medeltida konstnär, med ett jubileumsår. Det är sannolikt 500 år sedan han gick ur tiden. Albertus Pictor (ca 1440-1509) har tillsammans med sin verkstad utsmyckat 36 svenska kyrkor i Mälarlandskapen och även i Norrbotten. Målningarna på väggar och i valv utgör en för norra Europa enastående bildskatt …

Albertus Pictor : målare av sin tid. 2, Samtliga bevarade motiv och språkband med kommentarer och analyser Läs mer »

Albertus Pictor : målare av sin tid. 2, Samtliga bevarade motiv och språkband med kommentarer och analyser

Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården

Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården

Kungliga nationalstadsparken inrättades 1995 och är ensam i sitt slag i världen. Tack vare att stora delar har stått under s.k. kunglig dispositionsrätt sedan Karl XI:s tid skiljer sig området från andra stadsnära hårt exploaterade marker väster och söder om stadskärnan. Nationalstadsparkens rika växt- och djurliv är väl dokumenterat och vi har även god kännedom …

Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården Läs mer »

Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården

Den akademiska läxan

Den akademiska läxan

Denna bok handlar om akademisk undervisning i 1600- och 1700-talets Sverige. Föreläsningsanteckningar som studenterna lämnat efter sig ger kunskap om föreläsandets vardagliga praktik: om dikterande, kopiering, kompletterande undervisningsformer, offentlig och privat undervisning och om latin och svenska som undervisningsspråk. I debattskrifter och myndigheternas förordningar hittar man det normativa perspektivet. På 1700-talet trodde somliga att böcker …

Den akademiska läxan Läs mer »

Den akademiska läxan

Johannes Magnus – Goternas och svearnas historia

Johannes Magnus – Goternas och svearnas historia

Band 1, Översättning av Kurt JohannessonBand 2, Kommentar av Kurt Johannesson och Hans HelanderBand 1 och 2 ges ut tillsammans i en klädd kassettHISTORIA DE OMNIBUS GOTHORUM SVEONUMQUE REGIBUS (’Historia om goternas och svearnas alla kungar’) skrevs av Johannes Magnus, Sveriges siste katolske ärkebiskop, som dog i exil 1544. I det väldiga verket berättar författaren …

Johannes Magnus – Goternas och svearnas historia Läs mer »

Johannes Magnus – Goternas och svearnas historia

Mead-halls of the Eastern Geats : elite settlements and political geography AD 375-1000 in Östergötland, Sweden

Mead-halls of the Eastern Geats : elite settlements and political geography AD 375-1000 in Östergötland, Sweden

The Swedish province of Östergötland is one of Scandinavia’s breadbaskets, with an archaeological and historical record that speaks of great wealth through the ages. The province has long been recognised as one of the first millennium’s political hot spots. Splendid single finds, though never before surveyed comprehensively, offer a rough idea of where elite settlements …

Mead-halls of the Eastern Geats : elite settlements and political geography AD 375-1000 in Östergötland, Sweden Läs mer »

Mead-halls of the Eastern Geats : elite settlements and political geography AD 375-1000 in Östergötland, Sweden

Kan man leva på en ödegård? : huvudgårdar, landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland

Kan man leva på en ödegård? : huvudgårdar, landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland

KAN MAN LEVA på en ödegård? Uppenbarligen har man inte kunnat det eftersom flera medeltida gårdar efter pesten och den medeltida agrarkrisen förblev öde. Svaret på frågan är avhängigt inte bara arealer, klimat och jordar utan i lika stor utsträckning sociala förhållanden och odlingssystem. Den kan alltså omformuleras till: På vilka villkor kan en given …

Kan man leva på en ödegård? : huvudgårdar, landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland Läs mer »

Kan man leva på en ödegård? : huvudgårdar, landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland

Gråborg på Öland : om en borg, ett kapell och en by

Gråborg på Öland : om en borg, ett kapell och en by

Gråborg, Ölands största fornborg, började sannolikt byggas på 300-talet. Den ligger nästan exakt mitt på Öland, och mitt över gränsen mellan de två »mot« som sedan urminnes tider delar ön i en nordlig och en sydlig del. Alldeles vid den sägenomspunna borgen, som trots sina nedrasade murar gör ett mycket märkligt intryck, ligger ruinen av …

Gråborg på Öland : om en borg, ett kapell och en by Läs mer »

Gråborg på Öland : om en borg, ett kapell och en by

På spaning efter det förflutna

På spaning efter det förflutna

För många leder begreppet arkeologi osökt tankarna till någon som gräver och penslar fram forntida föremål ur jorden. Den svenska fältarkeologin har gamla anor och är en fascinerande historia kantad av intressanta personligheter som av varierande skäl, privata eller professionella, gav sig ut i terrängen för att dokumentera och undersöka fornlämningar.I boken stiftar vi bekantskap …

På spaning efter det förflutna Läs mer »

På spaning efter det förflutna

Biblia pauperum : de fattigas bibel : en rik inspirationskälla för senmedeltiden

Biblia pauperum : de fattigas bibel : en rik inspirationskälla för senmedeltiden

Biblia pauperum (som en av flera olika benämningar) från medeltiden har varit av central betydelse som inspirationskälla och smältdegel för olika konstarter samt som textförlaga i bildframställningen från senare delen av medeltiden i Europa norr om Alperna. Till verkets spridning bidrog inte minst de vid 1400-talets mitt tillkomna blocktrycken. Både dessa och de många bevarade …

Biblia pauperum : de fattigas bibel : en rik inspirationskälla för senmedeltiden Läs mer »

Biblia pauperum : de fattigas bibel : en rik inspirationskälla för senmedeltiden
Rulla till toppen