Biblia pauperum : de fattigas bibel : en rik inspirationskälla för senmedeltiden

Biblia pauperum : de fattigas bibel : en rik inspirationskälla för senmedeltiden
Biblia pauperum : de fattigas bibel : en rik inspirationskälla för senmedeltiden
Beskrivning av Biblia pauperum : de fattigas bibel : en rik inspirationskälla för senmedeltiden

Biblia pauperum (som en av flera olika benämningar) från medeltiden har varit av central betydelse som inspirationskälla och smältdegel för olika konstarter samt som textförlaga i bildframställningen från senare delen av medeltiden i Europa norr om Alperna. Till verkets spridning bidrog inte minst de vid 1400-talets mitt tillkomna blocktrycken. Både dessa och de många bevarade handskrifterna kännetecknas av livfulla bildframställningar med scener ur Nya testamentet flankerade av motiv ut Gamla testamentet, allt enligt den typologiska bibeltolkningen. Inte minst har kyrkomålare som Albertus Pictor varit starkt influerade av Biblia pauperum. Under sin mångåriga verksamhetstid kom denne att mer och mer utgå från BP för sina bildmotiv och att även, med vissa ändringar och tillägg, från detta verk återge de olika typer av text som åtföljer dessa.Christina Sandquist Öberg har i denna edition transkriberat blocktryckstexten och nyöversatt den från latin till svenska och även bidragit med kommentarer till språk och innehåll. Nyöversättningen av detta klassiska verk riktar sig framför allt till kyrkohistoriker, idéhistoriker, konstvetare med medeltidsinriktning och andra medievister men också till alla som är allmänt intresserade av medeltidens bild- och textskatt.Christina Sandquist Öberg är docent i latin vid Stockholms universitet. 2009 utkom hon med volym II av Albertus Pictor – målare av sin tid. Hon är nu verksam med forskningsprojektet »Medeltida textskatt i uppländska kyrkor». Boken innehåller även ett appendix av Pia Bengtsson Melin, fil.dr i konstvetenskap.

Läs mer om Biblia pauperum : de fattigas bibel : en rik inspirationskälla för senmedeltiden...


Sök bästa pris på Biblia pauperum : de fattigas bibel : en rik inspirationskälla för senmedeltiden hos: