Efter femtio år : Aniara 1956-2006 : föredrag vid ett symposium i Kungl. Vitterhetsakademien 12 oktober 2006

Efter femtio år : Aniara 1956-2006 : föredrag vid ett symposium i Kungl. Vitterhetsakademien 12 oktober 2006

Harry Martinsons rymdepos Aniara (1956) är ett av 1900-talets mest uppmärksammade svenskspråkiga diktverk. Det är ganska få verk från svensk efterkrigstid som blivit föremål för så intensivt intresse i såväl svensk som utländsk litteraturvetenskaplig forskning.I den här boken diskuterar en rad framstående Martinsonforskare och Martinsonläsare diktverkets tillkomst, litterära form och idéinnehåll: de olika manuskriptversionerna av Aniara belyses, liksom bildspråk, konstnärliga verkningsmedel och estetik, ondskans problematik, teknologins roll, Aniara som inre resa samt rymdeposets reception.Medverkande författare:Sara Danius, litteraturvetenskap; Kjell Espmark, litteraturvetenskap; Bengt Landgren, litteraturvetenskap; Johan Lundberg, litteraturvetenskap; Marie Louise Ramnefalk, författare; Johan Stenström, litteraturvetenskap; Johan Wrede, svensk litteratur.

Läs mer om Efter femtio år : Aniara 1956-2006 : föredrag vid ett symposium i Kungl. Vitterhetsakademien 12 oktober 2006

Efter femtio år : Aniara 1956-2006 : föredrag vid ett symposium i Kungl. Vitterhetsakademien 12 oktober 2006

Litteraturvetenskap

Hitta Efter femtio år : Aniara 1956-2006 : föredrag vid ett symposium i Kungl. Vitterhetsakademien 12 oktober 2006 även hos:
Rulla till toppen