Vad händer med klimatet? : En klimatforskares syn på jordens klimat

Vad händer med klimatet? : En klimatforskares syn på jordens klimat

Sveriges mest meriterade klimatforskare ger sin syn på vad som händer med jordens klimat! Vad är det som händer med jordens klimat? Är en katastrof nära förestående med skenande uppvärmning och svällande hav? Eller är nuvarande förändringstrender hanterbara? ­Eller kan vi inte säkert veta vare sig det ena ­eller andra? Många har bestämda åsikter om klimatet men få har satt sig in i det komplicerade ämnet i lika hög grad som Lennart Bengtsson. I sextio år har han arbetat med och forskat om klimat och ­väder bland annat som chef för European ­Centre for Medium-Range Weather ­Forecasts International Space Science Institute och Max Planck Institute for Meteo­rology. I Vad händer med klimatet? ger Lennart Bengtsson sin syn på några av de mest grundläggande frågorna kring vår planets klimat: – Vad bestämmer jordens klimat? – Vad är växthuseffekten? – Är det möjligt att förutsäga klimatet? – Hur skall jordens energiförsörjning lösas? – Kan oönskade globala klimatförändringar motverkas? – Vilken roll kan Sverige spela? ”I dessa dagar då vi översvämmas av ’klimatexperter’ säger inte detta mycket inte heller får namnet Lennart Bengtsson några klockor att pingla igenkännande hos de flesta. Men då ska ni veta att Bengtsson är vårt lands främste klimatexpert och en av de mest framstående meteorologerna i världen. Han är också en av de få klimatexperter som meteorologer gärna lyssnar på … Jag har som ni kan förstå som meteorolog läst många böcker om väder och klimat. Därför kan jag med gott samvete säga att Lennarts bok intar en topposition både i vetenskaplig lödighet och pedagogisk tillgänglighet. Förlaget ska dessutom ges äran av att gjort en bok som väcker läslust med läckra bilder och lättillgängliga diagram.” Anders Persson på Global Politics ”Vad händer med klimatet? förmedlar en övergripande lägesbeskrivning av klimatforskningen och sätter samtidigt in klimatfrågan i ett större perspektiv … Inledningsvis ges en sakkunnig förklaring av begreppet klimat och hur kunskapen om jordens klimat har utvecklats. Den totala växthuseffekten inklusive den naturliga och dess geografiska fördelning redovisas. Vidare framför författaren också intressanta argument om växthusgasutsläpp och svårigheter att tillfredsställa det kraftigt ökade behovet av energi kritiska råvaror och livsmedel. Författaren lägger slutligen fram en realistisk och optimistisk bedömning av tillgängliga förändringsalternativ. Ett utmärkt och mycket omfattande figur- och bildmaterial tydliggör textmaterialet på ett pedagogiskt och bra sätt. Avslutningsvis framgår ordförklaringar och omfattande referensanvisningar. Boken är språkligt lättillgänglig och behandlar ett högaktuellt sakinnehåll vilket torde motsvara ett stort allmänintresse.” Nils-Olof Bjellvi I BTJ ”Meteorologen Lennart Bengtssons Vad händer med klimatet? är en riktig klokbok. Här finns bland annat allt det basala man inte vågat fråga om kring väder och klimat på vår planet. Klart och översiktligt så att även en

Läs mer om Vad händer med klimatet? : En klimatforskares syn på jordens klimat

Vad händer med klimatet? : En klimatforskares syn på jordens klimat

Naturvetenskap & teknik

Hitta Vad händer med klimatet? : En klimatforskares syn på jordens klimat även hos:
Rulla till toppen