PLUS Matematik D

PLUS Matematik D

Räkna med nystart Med PLUS Matematik får eleverna ett startpaket i matematik som täcker det viktigaste innehållet för årskurs 1-3. Du kan räkna med att alla elever oavsett ålder och kunskapsnivå kan komma igång med matematiken och känna hur självförtroendet växer. Språket är tydligt och lätt att förstå. Instruktionerna är enkla och förstärks med symboler och åldersneutrala bilder. De matematiska uppgifterna utgår från vardagliga sammanhang. Läs mer PLUS Matematik har ett enkelt språk och åldersneutrala bilder Elever med ofullständig skolgång har ett behov av ett läromedel i matematik där språket är enkelt och bilderna åldersneutrala. Det är grundtanken med PLUS Matematik. Med PLUS Matematik kan eleverna få en snabb start in i den svenska matematiken eller en möjlighet att få starta om utan att behöva använda en lärobok som kan upplevas som för enkel eller inte anpassad för deras ålder. Det viktigaste innehållet för årskurs 1-3 finns med men fokus ligger på att träna begrepp och på taluppfattning. PLUS Matematik består av fyra häften A-D Häfte A behandlar talområdet 0-10 samt enkel geometri algebra statistik. Häfte B behandlar talområdet 0-100 samt geometri algebra statistik. Häfte C behandlar talområde 0-1000 samt geometri algebra statistik. Häfte D behandlar alla centrala innehåll i läroplanen och kan t.ex. användas för att träna inför nationella prov i årskurs 3. Upplägg i PLUS Matematik Alla häften är 64 sidor och innehåller 7 kapitel. Varje kapitel inleds med en samtalsbild där matematiken är satt i ett vardagligt sammanhang. För att underlätta samtalen finns viktiga ord inskrivna i bilden. Där finns också en förteckning över de begrepp som kommer att tas upp i kapitlet. Efter det gemensamma samtalet kring bilden kan eleverna arbeta självständigt eller i par med uppgifterna. Instruktionerna kan de enkelt översätta till sitt modersmål. De är dessutom förstärkta med symboler. Om författarna Pia Eriksson är universitetsadjunkt i didaktik med inriktning matematik. Hon är Ma/NO-lärare åk 1-6 med 20 års erfarenhet från grundskolan. Hon är författare till Tummen upp matematik.

Läs mer om PLUS Matematik D

PLUS Matematik D

Naturvetenskap & teknik

Hitta PLUS Matematik D även hos:
Rulla till toppen