BIM – ByggnadsInformationsModellering Den pågående evolutionen

BIM – ByggnadsInformationsModellering Den pågående evolutionen

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är en teknisk revolution som håller på att förändra byggsektorn och utvecklingen går snabbt. Ordet BIM används flitigt inom byggsektorn ibland utan att man får en klar bild av vad det kan innebära. Olika företag och individer har under de senaste åren introducerat olika beskrivningar av vad en byggnadsinformationsmodell kan innehålla och man har där blandat visioner och verklighet i en salig röra när olika uppfattningar har slagits ihop till en. Utan god insikt och förståelse för BIM är det svårt att se skillnaden mellan visioner och vad som är praktiskt möjligt idag imorgon och några år framåt.En djupare förståelse för dessa förändringar kan man få genom teori i ämnet och med hjälp av förberedelser genom att utvärdera tidigare BIM-projekt i omvärlden och sedan omvandla teorin till praktisk tillämpning. De flesta kommer att använda denna utvärderande arbetsmodell och några få kommer att bli branschens filosofer och visa vägen när det gäller hur dessa visioner ska kunna tillämpas i verkliga projekt. Andra kommer att förbli traditionalister ? alla fyller vi en plats i byggprocessen.

Läs mer om BIM – ByggnadsInformationsModellering Den pågående evolutionen

BIM – ByggnadsInformationsModellering Den pågående evolutionen

Naturvetenskap & teknik

Hitta BIM – ByggnadsInformationsModellering Den pågående evolutionen även hos:
Rulla till toppen