Samverkan mellan polis och kommun : brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser.

Samverkan mellan polis och kommun : brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser.

Polisen och kommunerna kan bli bättre på att förebygga brott tillsammans! Analys av hur polisen och kommunerna lyckats realisera idén med »brottsförebyggande arbete i samverkan» enligt en särskild arbetsmodell. Modellen omfattar stegen Kartläggning Problembild Åtgärder Uppföljning Exempel ges från kommunerna Nässjö Vallentuna och Åre. Erfarenheterna visar att polis och kommun behöver arbeta mer kunskapsbaserat tillsammans och satsa mer på att göra regionala och lokala överenskommelser till en levande del i den dagliga verksamheten.

Läs mer om Samverkan mellan polis och kommun : brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser.

Samverkan mellan polis och kommun : brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser.

Juridik

Hitta Samverkan mellan polis och kommun : brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser. även hos:
Rulla till toppen