Bokförlaget Daidalos

Sociala representationer

Sociala representationer

Teorin om sociala representationer är en Durkheim-influerad socialpsykologisk idéinriktning som formulerades för mer än trettio år sedan i Frankrike av Serge Moscovici. Inom ramen för teorin har en ganska omfattande forskning av såväl teoretisk som empirisk art ägt rum. Forskare som vill söka förklaringen till samhällsfenomen utifrån en teori om sociala representationer finns i ett …

Sociala representationer Läs mer »

Sociala representationer


Ernst Bloch – en introduktion

Ernst Bloch – en introduktion

Djävulens bakdel’ är en levande skildring av Blochs hela liv: Barndomen och uppväxten i en välbärgad men trångsynt borgerlig familj i det wilhelminska Tyskland de bohemiska ungdomsåren i München och Berlin exilen i Schweiz under första världskriget det kulturella och politiska engagemanget under Weimarrepubliken och det kringflackande livet i landsflykt efter nazisterna maktövertagande. Därefter alltså …

Ernst Bloch – en introduktion Läs mer »

Ernst Bloch – en introduktion


Hunden i kult och religion : på gränsen mellan heligt och profant

Hunden i kult och religion : på gränsen mellan heligt och profant

Hunden och människan har följts åt sedan urminnes tider något som har varit till fördel för båda arter. Hunden har bland annat fått skydd och föda men samtidigt kunnat sprida sig över hela jorden. Människan har förstått att använda hunden för en rad ändamål bl.a. har den fått vakta hennes bostäder och boskap burit och …

Hunden i kult och religion : på gränsen mellan heligt och profant Läs mer »

Hunden i kult och religion : på gränsen mellan heligt och profant


Fenomenologiska utflykter

Fenomenologiska utflykter

I denna bok får läsaren följa med på utflykter till olika vetenskaper som studerar människan och hennes värld. Psykologi sociologi pedagogik etik arkitektur och idéhistoria är de vetenskapliga platser som besöks. Uppmärksamheten är dock inte bara riktad mot att förstå människan och hennes värld. Även vetenskaperna som studerar människan och hennes värld tematiseras. En röd …

Fenomenologiska utflykter Läs mer »

Fenomenologiska utflykter


Verksamma verksamheter : att bättre förstå hantera och utveckla verksamheter för kvalitet och effektiv resursanvändning

Verksamma verksamheter : att bättre förstå hantera och utveckla verksamheter för kvalitet och effektiv resursanvändning

Media diskuterar ständigt tillkortakommanden i verksamheter som sjukvård äldreomsorg och habilitering. Verksamhetschefer som får kritik säger sig ofta vilja ?se över rutinerna? men steget från en sådan (kanske välbehövlig) översyn ? och från att formulera handlingsplaner och värdegrunder ? till att åstadkomma verkliga och varaktiga förändringar är som regel stort. Förändringsprocesser kan vara långa och …

Verksamma verksamheter : att bättre förstå hantera och utveckla verksamheter för kvalitet och effektiv resursanvändning Läs mer »

Verksamma verksamheter : att bättre förstå hantera och utveckla verksamheter för kvalitet och effektiv resursanvändning


Nordiska kungasagor. Del 2. Olav den heliges saga

Nordiska kungasagor. Del 2. Olav den heliges saga

Genom Snorre Sturlasson (1179-1241) nådde den äldsta nordiska historieskrivningen sitt oöverträffade mästerskap. Hans Nordiska kungasagor har under århundraden varit avgörande för vår kunskap om Nordens äldsta historia. Men Snorre är inte bara historiker som skickligt vet att utnyttja äldre muntliga och skriftliga källor. Han förmår också gestalta sitt väldiga stoff till en levande episk framställning. …

Nordiska kungasagor. Del 2. Olav den heliges saga Läs mer »

Nordiska kungasagor. Del 2. Olav den heliges saga


HHhH

HHhH

Navet i Laurent Binets intrikata dokumentärroman HHhH är ett av andra världskrigets mest omskrivna attentat det mot Reinhard Heydrich riksprotektor i Böhmen-Mähren och chef för Rikssäkerhets­överstyrelsen i Prag 27 maj 1942. Två män från den tjeckoslovakiska exilarmén angriper den bil Heyd­rich färdades i. Men angreppet med en kulspruta och en modifierad pansarvärnsgranat går inte riktigt …

HHhH Läs mer »

HHhH


Imperier : världsherraväldets logik : från romarriket till Förenta staterna

Imperier : världsherraväldets logik : från romarriket till Förenta staterna

Den tyske statsvetaren Herfried Münkler vann stor uppmärksamhet med sin bok De nya krigen. Hans nya bok Imperier har också den lovordats av tysk press. Den är »pliktlektyr för alla som vill sätta sig in i det aktuella världsläget och i synnerhet den Europeiska unionens perspektiv» skrev Münklers statsvetarkollega Claus Leggewie i Die Zeit. Münkler …

Imperier : världsherraväldets logik : från romarriket till Förenta staterna Läs mer »

Imperier : världsherraväldets logik : från romarriket till Förenta staterna


Brottsoffret i skolan : professionellas berättelser om ungdomars utsatthet

Brottsoffret i skolan : professionellas berättelser om ungdomars utsatthet

Skolan är den plats där svenska ungdomar oftast blir utsatta för våld av olika slag – och utsätter andra ungdomar för samma sak. Våld i skolan leder gärna till upprörda känslor och högljudda meningsutbyten om ”skolans kris”. Skolpersonal får ofta kritik för sitt sätt att hantera kränkningar och våld. Men vilka möjligheter har skolpersonal att …

Brottsoffret i skolan : professionellas berättelser om ungdomars utsatthet Läs mer »

Brottsoffret i skolan : professionellas berättelser om ungdomars utsatthet


Mellan konst och vetande

Mellan konst och vetande

I en aktuell antologi Mellan konst och vetande har filosofen Bengt Molander samlat några uppsatser som problematiserar dualismen mellan konst och vetenskap. … Genomgående präglas uppsatserna av språklig och intellektuell pregnans… en bok vars insikter borde begrundas i båda världarna såväl konstens som vetenskapens./Magnus Eriksson SvD Visa pris

Mellan konst och vetande


Montessoris pedagogiska imperium : kulturkritik och politik i mellankrigstidens Montessorirörelse

Montessoris pedagogiska imperium : kulturkritik och politik i mellankrigstidens Montessorirörelse

Under 1900-talets första decennier vann den italienska läkaren Maria Montessori berömmelse som pedagogisk förnyare. Den frihetliga andan och mönstergilla disciplinen i hennes förskolor och skolor slog omvärlden med häpnad. Men Montessori skulle inte bara lansera en ny pedagogik. Under mellankrigstiden när hennes metod fick stort genomslag internationellt påtog hon sig rollen som kulturkritisk rörelseledare. Med …

Montessoris pedagogiska imperium : kulturkritik och politik i mellankrigstidens Montessorirörelse Läs mer »

Montessoris pedagogiska imperium : kulturkritik och politik i mellankrigstidens Montessorirörelse


Originalitetens former. Essäer om bildning och universitet

Originalitetens former. Essäer om bildning och universitet

Det akademiska livet har förvandlats. Politiska beslut och administrativa reformer har förändrat villkoren för både forskning och undervisning. Såväl i Sverige som internationellt har meningsutbytet om effekterna av dessa processer varit omfattande. Är det moderna universitetet så som vi har lärt känna det otidsenligt eller rentav dödsdömt? Och är detta i så fall bra eller …

Originalitetens former. Essäer om bildning och universitet Läs mer »

Originalitetens former. Essäer om bildning och universitet


Nordiska kungasagor. Del 3. Från Magnus den gode till Magnus Erlandsson

Nordiska kungasagor. Del 3. Från Magnus den gode till Magnus Erlandsson

Genom Snorre Sturlasson (1179-1241) nådde den äldsta nordiska historieskrivningen sitt oöverträffade mästerskap. Hans Nordiska kungasagor har under århundraden varit avgörande för vår kunskap om Nordens äldsta historia. Men Snorre är inte bara historiker som skickligt vet att utnyttja äldre muntliga och skriftliga källor. Han förmår också gestalta sitt väldiga stoff till en levande episk framställning. …

Nordiska kungasagor. Del 3. Från Magnus den gode till Magnus Erlandsson Läs mer »

Nordiska kungasagor. Del 3. Från Magnus den gode till Magnus Erlandsson


Visuella arenor och motsägelsefulla platser : tio texter om transformativt lärande identitet och kulturell förändring

Visuella arenor och motsägelsefulla platser : tio texter om transformativt lärande identitet och kulturell förändring

Enligt vissa filosofer har västerländsk samhällskultur under det senaste halvseklet genomgått en omvandling som gjort oss ?postmoderna?. Ett fenomen som associerats med denna postmodernitet är att visuell kultur uppfyller alltmer av vår tid och uppmärksamhet. Vardagen invaderas av displayer och kameror; platser händelser och personer blir visuellt exponerade och dokumenterade som aldrig förr. Det intensiva …

Visuella arenor och motsägelsefulla platser : tio texter om transformativt lärande identitet och kulturell förändring Läs mer »

Visuella arenor och motsägelsefulla platser : tio texter om transformativt lärande identitet och kulturell förändring


Bob Dylan

Bob Dylan

Ingen har präglat rockmusikens och låtsrivandets utveckling lika genomgripande och under så lång tid som Bob Dylan. Hela tiden har han slagit in på nya vägar. Så fort hans efterföljare tror sig ha hunnit i kapp honom är han redan någon annanstans; så fort han tycks ha blivit identifierad har han redan byttt skepnad.Heinrich Detering …

Bob Dylan Läs mer »

Bob Dylan


Professionernas framtid : hur teknologin kommer att förändra experters arbete

Professionernas framtid : hur teknologin kommer att förändra experters arbete

Kommer den digitala utvecklingen att göra professionerna – läkare kuratorer journalister jurister revisorer arkitekter lärare och så vidare – mindre viktiga än idag eller till och med helt överflödiga? Många rutinuppgifter har ju redan flyttats över från den mänskliga sfären till den digitala och fler lär följa. Och det behöver inte enbart handla om rutinuppgifter. …

Professionernas framtid : hur teknologin kommer att förändra experters arbete Läs mer »

Professionernas framtid : hur teknologin kommer att förändra experters arbete


Ungdom och kulturens omvandlingar : åtta essäer om modernitet ungas skapande och fascination inför svart kultur

Ungdom och kulturens omvandlingar : åtta essäer om modernitet ungas skapande och fascination inför svart kultur

Ungdom och kulturens omvandlingar består av åtta essärer indelade i fyra avdelningar. De inledande essäerna tar sin utgångspunkt i den osäkerhet som genomsyrar den senmoderna avtraditionaliserade vardagen. Mot denna bakgrund har det blivit allt nödvändigare att förstå tolka och skapa sin värld för att finna sammanhang och mening. Ungas upptagenhet av symboler stilar kulturella koder …

Ungdom och kulturens omvandlingar : åtta essäer om modernitet ungas skapande och fascination inför svart kultur Läs mer »

Ungdom och kulturens omvandlingar : åtta essäer om modernitet ungas skapande och fascination inför svart kultur


Det regionala samhällsbyggandets praktiker : tiden makten rummet

Det regionala samhällsbyggandets praktiker : tiden makten rummet

Världen regionaliseras! I den moderna regionforskningen återkommer starka berättelser om hur nya starkare och mer autonoma regioner växer fram. Till förändringen kopplas ledord som globalisering och ökad konkurrens som ställer nya krav på regionerna att vara konkurrenskraftiga för att kunna utvecklas. Denna antologi handlar om hur vi kan studera och förstå innebörden av denna förändring.?Genom …

Det regionala samhällsbyggandets praktiker : tiden makten rummet Läs mer »

Det regionala samhällsbyggandets praktiker : tiden makten rummet


Fenomenologiska sammanflätningar

Fenomenologiska sammanflätningar

Den fenomenologiska filosofin – skapad av Edmund Husserl (1859–1938) – har haft ett stort genomslag inom den pedagogiska vetenskapen i Norden. Detta beror inte minst på filosofen och pedagogen Jan Bengtsson (1949–2013) som introducerade den fenomenologiska tanketraditionen i en lång rad artiklar och böcker. Bengtsson tog särskilt fasta på fenomenologins utforskning av livsvärlden. Texterna i …

Fenomenologiska sammanflätningar Läs mer »

Fenomenologiska sammanflätningar


Freuds psykoanalys. Bd 1 Utgångspunkter

Freuds psykoanalys. Bd 1 Utgångspunkter

Per Magnus Johanssons Freuds Psykoanalys är en mångfacetterad idéhistorisk introduktion till hur psykoanalysen nådde en svensk publik.Det första bandet – Utgångspunkter – behandlar en samling centrala texter av Freud vilka presenteras och kommenteras på ett levande sätt. Framställningen mynnar ut i en initierad skildring av hur Freud gav sig i kast med sitt teoretiska projekt …

Freuds psykoanalys. Bd 1 Utgångspunkter Läs mer »

Freuds psykoanalys. Bd 1 Utgångspunkter


Roms öde : klimatet sjukdomarna och imperiets undergång

Roms öde : klimatet sjukdomarna och imperiets undergång

»’Roms öde’ är att betrakta som ett mästarprov» /Allan Klynne i SvD»Harper gör en omtumlande omtolkning som borde oroa vår samtid» /Andrew Moravcsik i Foreign Affairs»Vackert och underhållande skrivet. Det är här är historieskrivning som påminner om dystopiskt science fiction av bästa slag.» /Tom Holland i BBC History»Harper erbjuder en ny infallsvinkel på Roms fall …

Roms öde : klimatet sjukdomarna och imperiets undergång Läs mer »

Roms öde : klimatet sjukdomarna och imperiets undergång


Makt och pengar i frihetstidens Sverige : en oligarkis triumfer och slutliga nederlag 1720–1766

Makt och pengar i frihetstidens Sverige : en oligarkis triumfer och slutliga nederlag 1720–1766

Den svenska frihetstiden känner vi från skol­böckerna som en strid mellan partierna hattar och mössor. Den innebar ett riksdagsstyre som stod i kontrast till den karolinska envåldsmakten. Men den var också en period av korruption och politiskt ränkspel. I denna bok beskriver Thomas Magnusson hur en maktgruppering bestående av ämbetsadel och storköpmän kunde berika sig …

Makt och pengar i frihetstidens Sverige : en oligarkis triumfer och slutliga nederlag 1720–1766 Läs mer »

Makt och pengar i frihetstidens Sverige : en oligarkis triumfer och slutliga nederlag 1720–1766


Med öppna armar? : om integration och invandringen till Sverige 1945-1970

Med öppna armar? : om integration och invandringen till Sverige 1945-1970

Invandringen till Sverige årtiondena efter andra världskriget beskrivs ofta som friktionsfri: en välfungerande arbetsmarknad absorberade all tillgänglig utländsk arbetskraft och integrationen skötte sig mer eller mindre själv utan behov av några SFI-kurser. Men den här bilden är i själva verket starkt förenklad och på många sätt direkt missvisande. Det handlade till exempel inte bara om …

Med öppna armar? : om integration och invandringen till Sverige 1945-1970 Läs mer »

Med öppna armar? : om integration och invandringen till Sverige 1945-1970


Teori om de moraliska känslorna

Teori om de moraliska känslorna

Teori om de moraliska känslorna’ Adam Smiths första bok publicerades 1759. Smith var vid denna tid en ung professor vid Glasgows universitet. Boken tilldrog sig stor uppmärksamhet men hamnade efter hand i skuggan av hans andra bok som etablerade den moderna nationalekonomin: ’Nationernas välstånd’ publicerad 1776. På senare tid har detta emellertid förändrats. ’Teori om …

Teori om de moraliska känslorna Läs mer »

Teori om de moraliska känslorna


Kalla dem vid deras rätta namn : amerikanska kriser (och essäer)

Kalla dem vid deras rätta namn : amerikanska kriser (och essäer)

Ljuga i offentligheten går att göra på många olika sätt påpekar Rebecca Solnit i förordet till essäsamlingen ’Kalla dem vid deras rätta namn’. ”Man kan ljuga genom att blunda för hela sfärer som påverkar och påverkas utelämna viktig information eller låta bli att koppla ihop orsak och verkan genom att framställa information på ett oriktigt …

Kalla dem vid deras rätta namn : amerikanska kriser (och essäer) Läs mer »

Kalla dem vid deras rätta namn : amerikanska kriser (och essäer)


Samtider. Perspektiv på 2000-talets idéhistoria

Samtider. Perspektiv på 2000-talets idéhistoria

Hur kan vi tolka vår samtid? Vad utmärks den egentligen av? Vilken betydelse har det förflutna för den tid i vilken vi lever? Sådana övergripande frågor har inga enkla svar. Vår samtid är alltför heterogen komplex och motsägelsefull för att kunna fångas in med några sammanfattande begrepp eller någon enkel karakteristik. Postmodernismbegreppet som användes flitigt …

Samtider. Perspektiv på 2000-talets idéhistoria Läs mer »

Samtider. Perspektiv på 2000-talets idéhistoria


Bläckfisken

Bläckfisken

Gullet vill inte leka ”bläckfisk” med sin bror ”Apan” – en lek som innebär att brodern drar för gardinerna och låser dörren och förvandlas till en bläckfisk med armar och sugkoppar som når överallt på Gullets kropp. Men hon gör det i alla fall. Efteråt kan hon nästan inte andas. Och blir bara tystare och …

Bläckfisken Läs mer »

Bläckfisken


Dagböcker

Dagböcker

Jag är ingenting annat än litteratur’ skriver Kafka med en berömd formulering den 21 augusti 1913. Skrivandet begäret efter skriften den exceptionella tilltron till litteraturen bestämmer Kafkas existens in i minsta del men dagböckerna är samtidigt själva platsen för en olösbar konflikt mellan skrivandets och det mänskliga livets krav. Mellan skriftens absoluta imperativ och sig …

Dagböcker Läs mer »

Dagböcker


Pragmatism och kosmologi

Pragmatism och kosmologi

Den amerikanske filosofen Charles Sanders Peirce (1839–1914) är så gott som okänd i vårt land men internationellt bekant som upphovsman till den amerikanska pragmatismen en filosofi syftande till att befria vetenskapen ur dess positivistiska återvändsgränd till förmån för en konsekvensetisk ansvarsbetonad linje. Peirce gjorde epok­görande insatser i relationslogik matematik och semiotik men skänkte med sin …

Pragmatism och kosmologi Läs mer »

Pragmatism och kosmologi


Vad moralen kräver : att argumentera om rätt och fel

Vad moralen kräver : att argumentera om rätt och fel

Det här är en bok om hur vi kan förbättra våra moraliska resonemang och om varför det är viktigt att vi gör det. De flesta torde hålla med om att det finns många saker som är värdefulla eller önskvärda till exempel ett fritt demokratiskt samhälle. Men ett sådant samhälle förutsätter vissa värden principer och idéer. …

Vad moralen kräver : att argumentera om rätt och fel Läs mer »

Vad moralen kräver : att argumentera om rätt och fel


Tänka ont

Tänka ont

Behöver vi en etik för tänkandet? Kan tankar över huvud taget vara onda – leder inte tänkandet alltid till något gott? Och är det inte frånvaro av tänkande som orsakar ondska? Vi har ju sedan upplysningen lärt oss att tanken är fri och att de som tänker fritt kommer att bli fria. Så vill vi …

Tänka ont Läs mer »

Tänka ont


Partierna och demokratin under författningsdebatten 1965–1980

Partierna och demokratin under författningsdebatten 1965–1980

Nittonhundrasjuttiofyra års regeringsform föregicks av tjugo år av utredningar och följdes av ytterligare ett antal år av diskussioner. De sistnämnda gällde bland annat de grundlagsfästa medborgerliga fri- och rättigheterna rättsväsendets roll i staten samt tronföljden. Vill man förstå Sveriges moderna politiska historia är författningsdebatten en bra utgångspunkt. I föreliggande bok analyserar historikern Mikael Svanberg författningsdebatten …

Partierna och demokratin under författningsdebatten 1965–1980 Läs mer »

Partierna och demokratin under författningsdebatten 1965–1980


Kultiverandet av det mänskliga. Essäer om liberal educationbildning och tänkande

Kultiverandet av det mänskliga. Essäer om liberal educationbildning och tänkande

Finns det idag skäl att tala om bildningens återkomst? Ja mycket tyder på det. Det står i alla fall klart att bildningsbegreppet på senare år återigen har börjat åberopas och diskuteras i många sammanhang inte minst i samband med företeelser som faktaresistens populism och postdemokrati. Bildningens fria kunskapssökande kan i det perspektivet framstå som en …

Kultiverandet av det mänskliga. Essäer om liberal educationbildning och tänkande Läs mer »

Kultiverandet av det mänskliga. Essäer om liberal educationbildning och tänkande


Förlusten av framtiden : en essä om kultur tid rytm

Förlusten av framtiden : en essä om kultur tid rytm

Moderniteten vilade på en linjär uppfattning av historien på att man skulle sträva från det förgångna mot framtiden. Denna strävan skänkte oss också ”framsteget”. Men redan i början av 1900-talet försvagades tron på framsteget och idag lever vi i en allt snabbare produktion av förgånget. I ’Förlusten av framtiden. En essä om kultur tid rytm’ …

Förlusten av framtiden : en essä om kultur tid rytm Läs mer »

Förlusten av framtiden : en essä om kultur tid rytm


Striden mellan fakulteterna

Striden mellan fakulteterna

’Striden mellan fakulteterna’ är en av Kants ålderdomsskrifter. Den utkom 1798 och är en universitetspolitisk klassiker. I tre delar behandlar Kant den filosofiska fakultetens förhållande till den teologiska den juridiska och den medicinska fakulteten. Han argumenterar för att den filosofiska fakultetens traditionella ställning som den ’lägre’ fakulteten måste upphöra. Denna fakultet har enligt Kant en …

Striden mellan fakulteterna Läs mer »

Striden mellan fakulteterna


Roms öde : klimatet sjukdomarna och imperiets undergång

Roms öde : klimatet sjukdomarna och imperiets undergång

»’Roms öde’ är att betrakta som ett mästarprov» /Allan Klynne i SvD »Harper gör en omtumlande nytolkning som borde oroa vår samtid» /Andrew Moravcsik i Foreign Affairs »Vackert och underhållande skrivet. Det här är historieskrivning som påminner om dystopisk science fiction av bästa slag.» /Tom Holland i BBC History »En strålande bok … Harper har …

Roms öde : klimatet sjukdomarna och imperiets undergång Läs mer »

Roms öde : klimatet sjukdomarna och imperiets undergång


Hur fri är konsten? : den nya kulturstriden och liberalismens kris

Hur fri är konsten? : den nya kulturstriden och liberalismens kris

Konstnären Dana Schutzs målning ”Open Casket” – baserad på ett fotografi av den 1955 lynchade svarte fjortonåringen Emmett Till – väckte häftig debatt när den ställdes ut på The Whitney Museum i New York 2016. Var målningen (ännu) ett exempel på den förhärskande (vita) kulturens exploatering av den svarta amerikanska befolkningens historia och erfarenheter? Hade …

Hur fri är konsten? : den nya kulturstriden och liberalismens kris Läs mer »

Hur fri är konsten? : den nya kulturstriden och liberalismens kris


Det vi inte kan råda över : om vårt förhållande till världen

Det vi inte kan råda över : om vårt förhållande till världen

Strävan efter att ställa världen till vårt förfogande att råda över den är enligt den tyske sociologen Hartmut Rosa utmärkande moderniteten som kulturell livsform. Men en fullständigt känd planerad och behärskad värld vore samtidigt en död värld. Utan mötet med det som vi inte kan råda över inget liv. Våra liv utspelas i spänningen mellan …

Det vi inte kan råda över : om vårt förhållande till världen Läs mer »

Det vi inte kan råda över : om vårt förhållande till världen


När betongen rätar sin rygg : ortenrörelsen och folkbildningens renässans

När betongen rätar sin rygg : ortenrörelsen och folkbildningens renässans

’Det är inte betongen som gör oss till dom vi e det är vi som gör betongen till mer än sten. När vi talar om Orten syftar vi mer på gemensamma erfarenheter än på ett geografiskt område – vår gemensamma erfarenhet av att befinna oss långt från normen. Både som icke-vita men även som arbetar- …

När betongen rätar sin rygg : ortenrörelsen och folkbildningens renässans Läs mer »

När betongen rätar sin rygg : ortenrörelsen och folkbildningens renässans


Oumbärliga samtal. Humaniora och samhällsvetenskap i svensk offentlig debatt

Oumbärliga samtal. Humaniora och samhällsvetenskap i svensk offentlig debatt

Kunskap spelar en central roll i en demokrati. Demokratin förutsätter ju välunderrättade medborgare och ett kvalificerat offentligt samtal. Det är därför frågan om hur vi värderar hanterar och förmedlar kunskap är så viktig – och kanske viktigare än någonsin förr. Man talar ofta om politikens och mediernas påverkan på offentligheten men i antologin ’Oumbärliga samtal’ …

Oumbärliga samtal. Humaniora och samhällsvetenskap i svensk offentlig debatt Läs mer »

Oumbärliga samtal. Humaniora och samhällsvetenskap i svensk offentlig debatt


Sekelskiftet 1900. August Strindberg och Sigmund Freud

Sekelskiftet 1900. August Strindberg och Sigmund Freud

Denna bok behandlar förhållandet mellan några centrala texter av August Strindberg och ett antal bärande tankar hos Sigmund Freud. Strindberg och Freud var naturligt nog påverkade av de dominerande idéerna i sin tid – och samtidigt banbrytande på sina respektive områden. Men som Per Magnus Johansson påvisar så behandlade de båda utan att känna till …

Sekelskiftet 1900. August Strindberg och Sigmund Freud Läs mer »

Sekelskiftet 1900. August Strindberg och Sigmund Freud


Konsten att bilda regering när ingen har majoritet

Konsten att bilda regering när ingen har majoritet

Demokrati betyder majoritetsstyrelse men hur gör man när ingen har majoritet? Frågan överrumplade Sverige – och hela Europa – när den allmänna och lika rösträtten skulle börja tillämpas för hundra år sedan. I denna essä visar Leif Lewin hur politiken utformades genom improvisationer kompromisser och konstitutionell fantasi där ’majoritetsdemokratin’ ställdes mot ’samarbetsdemokratin’. Han analyserar ingående …

Konsten att bilda regering när ingen har majoritet Läs mer »

Konsten att bilda regering när ingen har majoritet


Att se saker med Arendt : konst estetik politik

Att se saker med Arendt : konst estetik politik

Hannah Arendt är en av nittonhundratalets mest framträdande politiska filosofer. Hennes tankar om ondska och totalitarism och om hur människan i grunden är en politisk varelse har nått breda läsekretsar i årtionden. Idag är hon mer aktuell än någonsin. Cecilia Sjöholms bok fyller en lucka i den stora forskning som finns kring Arendt. Vilken roll …

Att se saker med Arendt : konst estetik politik Läs mer »

Att se saker med Arendt : konst estetik politik


Till Europas försvar : värden att värna

Till Europas försvar : värden att värna

Ensam är inte stark. Det är bara – poängterar Emily von Sydow i denna essä om EU – med gemensamma krafter som européerna kan försvara de humanistiska och demokratiska värden som länge har uppfattats som självklara men som nu hotas av populistiska och auktoritära strömningar i länder inom och utanför EU. En ökad europeisk federalism …

Till Europas försvar : värden att värna Läs mer »

Till Europas försvar : värden att värna


Den öppna staden : en etik för byggande och boende

Den öppna staden : en etik för byggande och boende

Den som bor i en stad bor på sätt och vis i två olika slags städer på samma gång: en uppbyggd miljö och en social sådan. Sociologen och stadsplaneraren Richard Sennett använder sig i ’Den öppna staden’ av franskans båda ord för stad ’ville’ och ’cité’ för att ringa in denna dynamik mellan staden som …

Den öppna staden : en etik för byggande och boende Läs mer »

Den öppna staden : en etik för byggande och boende


Om kärlekskonsten : essä om älskog begär njutning kön och identitet

Om kärlekskonsten : essä om älskog begär njutning kön och identitet

Vad innebär egentligen kärlek? Själva ordet rymmer ett brett spektrum av känslor och attityder som ömhet kättja samhörighet och vilja till uppoffring. Och kärleken påverkar vår dagliga tillvaro och våra föreställningar om oss själva och varandra på alla möjliga vis – att försöka tänka bort kärlekstemat från litteratur- och filmhistorien går nästan inte det finns …

Om kärlekskonsten : essä om älskog begär njutning kön och identitet Läs mer »

Om kärlekskonsten : essä om älskog begär njutning kön och identitet


Nerväxt

Nerväxt

Ordet ”tillväxt” fungerar närmast som en besvärjelse i vårt samhälle – tillväxt betraktas ju som en ovillkorlig förutsättning för välfärd och samhällsutveckling. Decennier av forskarvarningar om global uppvärmning ohållbar resursanvändning och degraderade ekosystem har visserligen lett till omfattande diskussioner om ”grön” eller ”hållbar” tillväxt men ännu inte i ett större politiskt och ekonomiskt sammanhang till …

Nerväxt Läs mer »

Nerväxt


Hermeneutik som metod : en historisk introduktion

Hermeneutik som metod : en historisk introduktion

Hermeneutik handlar om tolkning. Hermeneutiska frågor börjar med en upplevelse av att vi inte förstår eller kanske missförstår. Om allt vore klart och begripligt skulle det inte finnas något behov av hermeneutik. Det hermeneutiska tolkningsarbetet syftar till att blottlägga ett underliggande sammanhang eller en djupare mening hos handlingar texter konstverk historiska källor eller liknande kulturella …

Hermeneutik som metod : en historisk introduktion Läs mer »

Hermeneutik som metod : en historisk introduktion


Samlade schizofrenier : essäer

Samlade schizofrenier : essäer

EN AV 2019 ÅRS BÄSTA BÖCKER ENLIGT TIME MAGAZINE »Wang etablerar sig som en modig röst i det allt bredare samtalet om mental ohälsa.»/TIME Best Books of 2019 »Med forskningsrapporternas populärkulturens och de egna erfarenheternas hjälp belyser Esmé Weijun Wang en grupp diagnoser som drabbar fem procent av den amerikanska befolkningen; skildringen av Cotards syndrom …

Samlade schizofrenier : essäer Läs mer »

Samlade schizofrenier : essäer


Antikapitalism : strategier och möjligheter i det tjugoförsta århundradet

Antikapitalism : strategier och möjligheter i det tjugoförsta århundradet

»Erik Olin Wright förtjänar en bred läsekrets. På drygt etthundrafemtio sidor belyser han kapitalismens brister visar vad som skulle kunna förbättras och ger förslag till praktiska åtgärder. Boken har en ovanlig potential att nå både de övertygade och de skeptiska. Du kan ge den i present till en klentrogen morbror eller en militant kusin: här …

Antikapitalism : strategier och möjligheter i det tjugoförsta århundradet Läs mer »

Antikapitalism : strategier och möjligheter i det tjugoförsta århundradet


Perfektionisterna : precision ingenjörskonst och den moderna världens tillkomst

Perfektionisterna : precision ingenjörskonst och den moderna världens tillkomst

NOMINERAD TILL ROYAL SOCIETY SCIENCE BOOK PRICE 2018 »Prosan är elegant och historien om precision är berättad med stor skicklighet. … Överlag är detta en strålande bok som förtjänas att läsas av alla med intresse för hur teknik och vetenskap danat vårt samhälle. Helhetsbetyg: 5/5.» /Bibliotekstjänst »Boken är intressant informativ spännande … Och är man …

Perfektionisterna : precision ingenjörskonst och den moderna världens tillkomst Läs mer »

Perfektionisterna : precision ingenjörskonst och den moderna världens tillkomst


Rulla till toppen