Idealistas förlag

Inkludera

Inkludera

?Inkludera ? jämställdhet och hbtq i organisationen? handlar om rättighetsarbete i ideella organisationer och fokuserar på inkludering utifrån jämställdhet könsidentitet ochsexualitet och utgår från normer och hur de välkomnar eller utesluter människor från verksamheten.Läsaren introduceras till bakgrund olika inriktningar och fakta om ämnen som heteronormer kön genus jämställdhet feminism och hbtq.Genomgående finns tips på hur …

Inkludera Läs mer »

Inkludera


Ideologi i rörelse

Ideologi i rörelse

Utgångspunkten för denna bok är föreställningen att ideologi utgör en central och positiv särart för ideella organisationer. Det vill säga att existensen av ideologi är ett av de sätt med vilka ideella organisationer markerar skillnad och distans från exempelvis offentliga eller privata organisationer. Även andra aktörer är beroende av att föreställningen om ideella organisationers särart …

Ideologi i rörelse Läs mer »

Ideologi i rörelse


Distansmöten : Effektivitet tillgänglighet & kreativitet

Distansmöten : Effektivitet tillgänglighet & kreativitet

Det blir allt vanligare med möten där deltagarna inte befinner sig på samma fysiska plats. Med teknikens hjälp skapar deltagarna i stället ett digitalt mötesrum. För många är det dock en utmaning att göra dessa möten kreativa och inkluderande på samma sätt som i fysiska rum. Boken ger verktyg för att förbereda genomföra leda och …

Distansmöten : Effektivitet tillgänglighet & kreativitet Läs mer »

Distansmöten : Effektivitet tillgänglighet & kreativitet


GILLA! dela engagemang passion och idéer via sociala medier

GILLA! dela engagemang passion och idéer via sociala medier

Det här är en bok om kommunikation i en digital samtid som vänder sig till alla som arbetar med förändring och försöker att skapa ett bättre samhälle. ”Gilla! – Dela engagemang passion och kunskap i sociala medier” ger konkreta tips om hur organisationer kan arbeta med sociala medier för att nå ut med sina budskap …

GILLA! dela engagemang passion och idéer via sociala medier Läs mer »

GILLA! dela engagemang passion och idéer via sociala medier


Upphandlad: Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg

Upphandlad: Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg

ANTOLOGIN Upphandlad sammanställer ett antal perspektiv på offentlig upphandling av framför allt ideell vård och omsorg utifrån aktuell och existerande forskning. Målsättningen är att bidra till och utveckla den allmänna debatten om hur den svenska välfärden är och bör vara organiserad.Boken riktar sig till politiker praktiker akademiker och studenter som är intresserade av former för …

Upphandlad: Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg Läs mer »

Upphandlad: Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg


Är chefen människa? Om chefens uppdrag utmaningar och möjligheter i civilsamhället

Är chefen människa? Om chefens uppdrag utmaningar och möjligheter i civilsamhället

»Boken för dig som är chef vill bli chef eller önskar förstå chefen och chefsrollen i civilsamhället bättre.«Utifrån aktuell forskning och 40-talet intervjuer med chefer i civilsamhället utvecklar Johan Welander nya insikter modeller och verktyg ? en ovärderlig hjälp för dig som vill bli en bättre chef eller förstå chefsrollen bättre. Visa pris

Är chefen människa? Om chefens uppdrag utmaningar och möjligheter i civilsamhället


Det svenska civilsamhället : en introduktion

Det svenska civilsamhället : en introduktion

Den orangea boken för nyfikna läsareI förordet till denna den andra upplagan av Det svenska civilsamhället – en introduktion kan vi läsa: ”Inte kunde vi ana att denna tämligen anspråkslösa bok skulle användas av så många både inom civilsamhället och universitet- och högskoleutbildningar. Med tiden blev det svårt att få tag i ett exemplar av …

Det svenska civilsamhället : en introduktion Läs mer »

Det svenska civilsamhället : en introduktion


Distansmöten – effektivitet tillgänglighet & kreativitet

Distansmöten – effektivitet tillgänglighet & kreativitet

Det blir allt vanligare med möten där deltagarna inte befinner sig på samma fysiska plats. Med teknikens hjälp skapar deltagarna i stället ett digitalt mötesrum. För många är det dock en utmaning att göra dessa möten kreativa och inkluderande på samma sätt som i fysiska rum. Boken ger verktyg för att förbereda genomföra leda och …

Distansmöten – effektivitet tillgänglighet & kreativitet Läs mer »

Distansmöten – effektivitet tillgänglighet & kreativitet


Motivera ideella – om ledarskap människors behov och drivkrafter

Motivera ideella – om ledarskap människors behov och drivkrafter

»Vad är det som får människor att engagera sig ideellt? Vad får vissa att stanna medan andra hoppar av? Och vilken roll kan ledarskapet spela för att stärka de ideellas engagemang?«Människors drivkrafter ser olika ut. För att öka engagemanget i den egna föreningen och organisationen gäller det att du som ledare eller förtroendevald skapar rätt …

Motivera ideella – om ledarskap människors behov och drivkrafter Läs mer »

Motivera ideella – om ledarskap människors behov och drivkrafter


Idéburen chef – HR-arbete och personalansvar i ideella organisationer

Idéburen chef – HR-arbete och personalansvar i ideella organisationer

Idéburen chef beskriver, ger förslag på lösningar och utvecklar användbara modeller för personalarbete i ideella organisationer. Miljoner förtroendevalda och omkring 150 000 anställda i ideella organisationer i Sverige förtjänar kvalificerade verktyg. I ideella organisationer med anställd personal utgör personalkostnaderna en betydande del, i vissa organisationer en bra bit över 50 procent av totalkostnaderna. Med den …

Idéburen chef – HR-arbete och personalansvar i ideella organisationer Läs mer »

Idéburen chef – HR-arbete och personalansvar i ideella organisationer


Under det blå täcket : En chatt om maskulinitet och att vara ung

Under det blå täcket : En chatt om maskulinitet och att vara ung

Samtal om maskulinitet och att vara ung. Hur påverkar könsnormer relationer? Finns det ett samband mellan könsnormer och psykisk hälsa? Vad innebär heteronormen egentligen? Finns det bara två kön?Under det blå täcket är en bok av ungdomar och för ungdomar. Den är framtagen av organisationen PeaceWorks tillsammans med cirka 90 ungdomar runt om i Sverige. …

Under det blå täcket : En chatt om maskulinitet och att vara ung Läs mer »

Under det blå täcket : En chatt om maskulinitet och att vara ung


GILLA! dela engagemang passion och idéer via sociala medier

GILLA! dela engagemang passion och idéer via sociala medier

Det här är en bok om kommunikation i en digital samtid som vänder sig till alla som arbetar med förändring och försöker att skapa ett bättre samhälle. ”Gilla! – Dela engagemang, passion och kunskap i sociala medier” ger konkreta tips om hur organisationer kan arbeta med sociala medier för att nå ut med sina budskap …

GILLA! dela engagemang passion och idéer via sociala medier Läs mer »

GILLA! dela engagemang passion och idéer via sociala medier


GILLA! – dela engagemang passion och idéer via sociala medier

GILLA! – dela engagemang passion och idéer via sociala medier

Det här är en bok om kommunikation i en digital samtid som vänder sig till alla som arbetar med förändring och försöker att skapa ett bättre samhälle. ”Gilla! – Dela engagemang, passion och kunskap i sociala medier” ger konkreta tips om hur organisationer kan arbeta med sociala medier för att nå ut med sina budskap …

GILLA! – dela engagemang passion och idéer via sociala medier Läs mer »

GILLA! – dela engagemang passion och idéer via sociala medier


Vägar till innanförskap

Vägar till innanförskap

I Vägar till innanförskap samlas berättelser om ledarskap som är visionärt, handlingskraftigt, som präglas av civilkurage och mod. Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt har mött 15 personer som utifrån engagemang, ledarskap och en vilja att skapa ett inkluderande samhälle utvecklat modeller för integration, genom att till exempel skapa arenor för människor att mötas, öppna …

Vägar till innanförskap Läs mer »

Vägar till innanförskap


Motivera ideella – om ledarskap, människors behov och drivkrafter

Motivera ideella – om ledarskap, människors behov och drivkrafter

»Vad är det som får människor att engagera sig ideellt? Vad får vissa att stanna medan andra hoppar av? Och vilken roll kan ledarskapet spela för att stärka de ideellas engagemang?«Människors drivkrafter ser olika ut. För att öka engagemanget i den egna föreningen och organisationen gäller det att du som ledare eller förtroendevald skapar rätt …

Motivera ideella – om ledarskap, människors behov och drivkrafter Läs mer »

Motivera ideella – om ledarskap, människors behov och drivkrafter


Ordning och bereda – handbok för en kompetensbaserad valberedning

Ordning och bereda – handbok för en kompetensbaserad valberedning

Anna Bergkvist och Josefine Qvarfordt har skrivit boken Ordning och bereda som är en handbok för valberedningar som vill arbeta kompetensbaserat. Boken presenterar två modeller, processmodellen och kompetensmodellen, för er att följa över ert verksamhetsår ? från att ni definierar ert uppdrag till dess ni överlämnar arbetet till era efterträdare. Här besvaras frågor om förankringsarbete, …

Ordning och bereda – handbok för en kompetensbaserad valberedning Läs mer »

Ordning och bereda – handbok för en kompetensbaserad valberedning


Till dig som är politiker och vill skapa ett fritt och starkt civilsamhälle – en hälsning från svenskt föreningsliv

Till dig som är politiker och vill skapa ett fritt och starkt civilsamhälle – en hälsning från svenskt föreningsliv

»Hej politiker – försök nu föreställa dig ett Sverige utan föreningsliv«Det finns ca 200 000 ideella föreningar i Sverige. De flesta av oss som bor här är eller har varit aktiva i en förening: som styrelseledamot, ledare eller som deltagare i de olika föreningarnas verksamhet. Svenskt föreningsliv lär barn och unga demokratins spelregler och ger …

Till dig som är politiker och vill skapa ett fritt och starkt civilsamhälle – en hälsning från svenskt föreningsliv Läs mer »

Till dig som är politiker och vill skapa ett fritt och starkt civilsamhälle – en hälsning från svenskt föreningsliv


Juridikboken för ideella föreningar

Juridikboken för ideella föreningar

Juridikboken för ideella föreningar tar upp de juridiska begränsningar och möjligheter föreningen som organisationsform innebär.  Stadgarnas funktion, styrelsens ansvar, juridiska bestämmelser kring ekonomi i ideella föreningar och arbetsrätt är några av de huvudteman som berörs.Eftersom det inte finns en lag för ideella föreningar kan det vara svårt att hålla reda på alla lagar och regler …

Juridikboken för ideella föreningar Läs mer »

Juridikboken för ideella föreningar


Bättre offentlig upphandling – en facklig handbok

Bättre offentlig upphandling – en facklig handbok

Bättre offentlig upphandling – en facklig handbok är tänkt som stöd till dig som är facklig företrädare under en upphandlingsprocess.Med handboken vill vi visa på de möjligheter du har ? både när det gäller vilka krav du kan ställa och hur de kan utformas. Facken har en viktig roll när det gäller offentliga upphandlingar och …

Bättre offentlig upphandling – en facklig handbok Läs mer »

Bättre offentlig upphandling – en facklig handbok


Idéburen innovation : nyskapande lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov

Idéburen innovation : nyskapande lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov

Under historiens gång har idéburna organisationer ständigt utvecklat nya lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov, vilka i många fall kommit att permanenteras som en del i samhällets ordinarie utbud av varor, tjänster och verksamheter. Samtidigt omnämns detta sällan i termer av innovation eftersom begreppet främst förknippats med teknisk utveckling, privata företag och enskilda uppfinnare. Genom att lansera begreppet idéburen innovation bidrar boken till att …

Idéburen innovation : nyskapande lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov Läs mer »

Idéburen innovation : nyskapande lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov


Samarbetskontraktet

Samarbetskontraktet

Samarbetskontraktet ? tillit och dialog mellan chefer och förtroendevalda handlar om rollfördelning i politiskt styrda organisationer, i både kommuner och idéburna organisationer. Oavsett om personkemin stämmer och oavsett vilka personer som har rollerna behöver organisationerna ett fungerande samarbete i ledningen. Ibland är samarbetet bra och fördelningen blir närmast självklar, men med dagens förändringsarbete och mer komplexa …

Samarbetskontraktet Läs mer »

Samarbetskontraktet


Rulla till toppen