Effektiv bedömning

Effektiv bedömning

Många menar att skolan på flera sätt svikit eleverna i sitt sätt att organisera undervisning inte minst de eleversom kanske har det lite svårare. Effektiv bedömning ger nya viktiga insikter om hur undervisning och bedömning kan förstås och organiseras. Istället för att utgå från helheten föreslås det att undervisning ska organiseras i mindre kunskapsdelar och tränas som isolerade moment för att tillsammans och slutligen bilda en helhet. Kunskap blir då alltid knuten till ett innehåll vilket är en förutsättning för att utveckla olika förmågor. Metoden innehåller både formativa och summativa bedömningsperspektiv och ett resonemang om vikten att hålla isär dem. Daisy Christodoulou tar avstamp i flera konkretaklassrums- och bedömningssituationer och boken blir etthandfast stöd för blivande såväl som erfarna lärare att lutasig mot. Framför allt är boken mycket professionsnära ochskriven med stor respekt för lärares expertis.

Läs mer om Effektiv bedömning

Effektiv bedömning

Psykologi & Pedagogik

Hitta Effektiv bedömning även hos:
Rulla till toppen