Hur man älskar ett barn

Hur man älskar ett barn

Barn har samma värde som vuxna. Ett barns liv i dag är inte mindre värdefullt än det liv det kommer att leva som vuxen. Därför har barnet rätt att bli bemött med tillit och respekt. Hur man älskar ett barn genomsyras av Janusz Korczaks djupt humanistiska livssyn. Med stor ödmjukhet och uppriktig nyfikenhet närmar han sig barnets den lilla människans värld. Janusz Korczak (18781942) var pedagog, barnläkare och författare. Under mellankrigstiden drev han barnhem för föräldralösa och övergivna barn i Warszawa i Polen. Han arbetade också, såväl nationellt som internationellt, för barnets rättigheter. Röster om Janusz Korczak: Janusz Korczaks texter är en ständig inspiration. Trots att de skrevs under första halvan av förra seklet är de fortfarande så brännande aktuella. Hans insikter och tankar var före sin tid och är det i vissa avseenden än i dag. Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter Janusz Korczaks texter har länge hjälpt mig att tolka världen ur ett barnperspektiv. Hans liv och gärning innehåller utöver hans tydliga allvar även en stor respekt för leken och barnet inom oss. Ylva Mårtens, radiojournalist Jag läser Janusz Korczak för att stanna upp, tänka och reflektera över vem barnet är och vad jag har för ansvar för barnet. Mina böcker är nötta av omläsning. Varje gång jag läser syns texterna så nya. Anne-Marie Körling, lärare och författare Han lyckades som få förena det jordnära hantverket som läkare med ett visionärt samhällsengagemang, ett genuint barnrättsperspektiv och ett oförtröttligt pedagogiskt nit. Dessutom hade han modet att leva sina budskap! Lars H Gustafsson, barnläkare och författare Innehåll Förord Inledning Del 1 Barnet i familjen Del 2 Barnhem Del 3 Sommarkolonier Del 4 Barnhemmet för föräldralösa Kommentar till översättningen Efterskrift till den tredje utgåvan Tiden Ett levande arv Barns rättigheter Bilden av Korczak Appendix Kamratdomstolens lagsamling Domstolsbladet nr 1 Litteratur

Läs mer om Hur man älskar ett barn

Hur man älskar ett barn

Psykologi & Pedagogik

Hitta Hur man älskar ett barn även hos:
Rulla till toppen