Naturförskola : lärande för hållbar utveckling

Naturförskola : lärande för hållbar utveckling

Författare: Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl Författarna har med naturen som utgångspunkt utvecklat ett arbetssätt för att nå målen i förskolans läroplan. Genom att arbeta tema- och ämnesövergripande med språk, matematik, naturvetenskap och teknik får barnen uppleva sin närmiljö på ett nytt sätt. Lärandet sker i växelspel med naturen och blir meningsfullt och lustfyllt, något som gynnar både barn och förskollärare. Och detta arbetssätt ger resultat barnen skaffar sig större ämneskunskaper jämfört med tidigare. De får möjligheter att utveckla ett varsamt förhållningssätt till naturen och närmiljön, som i sin tur leder till en hållbar utveckling i ett längre perspektiv. Med konkreta exempel och bilder, pedagogisk dokumentation, noteringar och analys visar författarna hur de arbetar. Boken vill inspirera andra förskollärare att våga förändra och utforma sin egen verksamhet. Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl fick våren 2009 Ulla-Britta Bruunstipendiet för sitt arbetssätt. Innehåll: FÖRORD PROLOG KAPITEL 1. Med naturen som lärmiljö Fördelar med lärande utomhus Utemiljöns betydelse Vikten av föräldrarnas medvetenhet KAPITEL 2. Djurkyrkogården KAPITEL 3. Utforskande arbetssätt Material för utforskande lärande Gruppsammansättningar Arbetslagets roll KAPITEL 4. Kunskapsområdet språk Verksamhetens betydelse för språkutveckling Att använda dator Främmande språk i verksamheten KAPITEL 5. Kunskapsområdet matematik Vad är matematik? Olika material och tekniker Tillåtande miljö Vilka delar inom matematiken och varför? KAPITEL 6. Kunskapsområdena naturvetenskap och teknik Luftexperiment Utforskande material Kemiexperiment KAPITEL 7. Dokumentation Fokus på lärandesituationer Noteringar Fokusintervjuer med barnen KAPITEL 8. Samarbete med skolan och det övriga samhället Åldersintegrerat öppnar möjligheter Samarbete med samhället EFTERORD REFERENSER

Läs mer om Naturförskola : lärande för hållbar utveckling

Naturförskola : lärande för hållbar utveckling

Psykologi & Pedagogik

Hitta Naturförskola : lärande för hållbar utveckling även hos:
Rulla till toppen