Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet

Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet
Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet
Beskrivning av Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet

’Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.’ Så står det i skollagen – och det gäller hela utbildningssystemet från förskola till högskola. Men vad betyder det egentligen? Begreppet beprövad erfarenhet är särskilt otydligt. Den här boken ger perspektiv på när erfarenhet kan anses vara beprövad och hur den kan bidra till att utveckla skolan och lärarprofessionen. Författaren gör en noggrann genomlysning av utredningar, rapporter och aktuell forskning. Hon lyfter också fram goda exempel och möjliga väger framåt. Dessutom diskuteras hur beprövad erfarenhet kan bidra till en jämlik skola.   Innehåll: Inledning Definitioner och tolkningar av beprövad erfarenhet Beprövad erfarenhet i läroplaner och allmänna råd Beprövad erfarenhet i skolmyndigheternas insatser Beprövad erfarenhet i lärarutbildningarna Beprövad erfarenhet på regional nivå Samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten Hur kan beprövad erfarenhet bidra till en jämlik skola? Huvudmännens stöd för professionsutveckling I spänningsfältet mellan olika kunskapssystem Hur tolkas och tillämpas beprövad erfarenhet? Ett gemensamt ansvar Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet    

Läs mer om Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet...


Sök bästa pris på Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet hos: