Konsten att leda en skola : att göra det omöjliga

Konsten att leda en skola : att göra det omöjliga
Konsten att leda en skola : att göra det omöjliga
Beskrivning av Konsten att leda en skola : att göra det omöjliga

En rektors ledarskap handlar om att kanalisera den kollektiva kraften. Lärarnas samlade erfarenhet och elevernas framtidsdrömmar måste omsättas i en lärande organisation. Rektors uppgift är att skapa förutsättningar för pedagogisk utveckling. Det kräver uthållighet och ett tydligt fokus. Konsten att leda en skola innehåller två dimensioner av ledarskapsfrågor. En mer teoretisk som handlar om ledarskapets psykologi, hur man får med sig människor och skapar sammanhang. Och en mer handfast del om hur man exempelvis hanterar svåra samtal eller arbetar med elevdemokrati. Alf Solander som är rektor och tidigare gymnasiechef har skrivit en starkt personlig och samtidigt strikt professionell betraktelse över rektorskapets utmaningar. INNEHÅLL Förord Inledning Tålamod och delaktighet Hur hanteras motstånd Tid och kontinuitet Rökstrecket Att tänka utifrån helheten Allt rektor gör är prejudicerande Gå ronden Sammanhang ger mening Att hantera rykten och ryktesspridare Schemat är ingen teknisk bisak Agera för elevernas skull Den viktiga konsten att se Elevdemokrati sker bäst i decentralisering Rektor som designer Om arbetsmiljö orsak och verkan Att sätta rätt lön Chefa och delegera Subgrupper och andra kulturer Problem nyckeln till utveckling Improviserat ledarskap Svara samtal Vid dodsfall och svara olyckor Om konsten att fatta beslut Karlek pa jobbet ett problem? Din chef Alla organisationer ar unika Nar tarningen ar kastad Kan du inte vinna spelet andra reglerna DNA varje skolas unika identitet Skolans utveckling ar inte linjar Politik och namnder Skolan, rummet och riterna Vagra mala in dig i ett horn Fokus nyckeln till framgang Regler och forhallningssatt Kalibrera din skola For barnen och de ungas skull Forandringar ar inte osynliga Efterord och nagra lastips

Läs mer om Konsten att leda en skola : att göra det omöjliga...


Sök bästa pris på Konsten att leda en skola : att göra det omöjliga hos: