En bra start : om inskolning och föräldrakontakt i förskolan

En bra start : om inskolning och föräldrakontakt i förskolan
En bra start : om inskolning och föräldrakontakt i förskolan
Beskrivning av En bra start : om inskolning och föräldrakontakt i förskolan

Hur blir inskolningen och det nya livet i förskolan så bra som möjligt för både barn och föräldrar? Mycket handlar om pedagogernas inställning, förhållningssätt och lyhördhet, anser Marie Arnesson Eriksson, lärare i förskolan Svejserdalen i Mölndal. I den här boken delar hon med sig av sin mångåriga erfarenhet av arbete med de yngsta barnen och kommunikation med deras föräldrar. Med hjälp av många konkreta exempel ger hon förslag på idéer att använda direkt eller forma om så att de passar den egna förskolan. Dessutom beskriver hon vikten av dokumentation och utvärdering för att hela tiden förbättra både inskolning, föräldrakontakt och resten av verksamheten. En bra start riktar sig främst till pedagoger i förskolan, lärarstudenter och rektorer. Marie Arnesson Eriksson har också skrivit Lärande i sagans värld om temaarbete i förskola och förskoleklass, utgiven på Lärarförbundets Förlag. Innehåll: *Tankar om inskolning Hur använder vi tiden? *Inskolningen kan börja Innan barnet börjar Förberedelser *Inskolning på olika sätt Föräldraaktiv inskolning Begränsad närmiljö Egna reflektioner *Inskolning på Kasperdockan Första dagarna Lockande lekmiljö Föräldrabordet Första avskedet Utomhusmiljön Föräldrarummet Dags för nästa steg *Efter inskolningen Övergången Att ta emot på morgonen Lyhördhet Komma igång med verksamheten Samlingen *Förändringsprocesser och utvärdering Exempel på förädling Lösningsfokus Att formulera utvärderingsbara mål och metoder Hjälp att komma igång *Observation och dokumentation Observationer Portfoliometodik Bilddokumentation av barngruppen *Föräldrasamarbete Det dagliga mötet Information om barnen Vad vi säger och vad föräldern hör Möten och samtal Föräldrabesök och familjevecka Spännande uppdrag Roligheter *Exempel Inskolningsscheman Välkommen-folder Informationsblad Informationsmöte

Läs mer om En bra start : om inskolning och föräldrakontakt i förskolan...


Sök bästa pris på En bra start : om inskolning och föräldrakontakt i förskolan hos: