Föra tanken vidare : reflekterande arbetssätt i skolan

Föra tanken vidare : reflekterande arbetssätt i skolan

Det här är en bok om reflektionens betydelse för lärande och utveckling. Den handlar om hur du kan utveckla ett förhållningssätt i undervisningen så att eleverna blir mer delaktiga, samtidigt som dina egna möjligheter att vara en medveten och reflekterande lärare förstärks. Ulla Wiklund beskriver två metoder att använda som verktyg för att utveckla ett nytt arbetssätt i klassrummet, och du får möta flera lärare som prövat metoderna. Genom deras beskrivningar av sin egen utveckling, och elevers egna ord om sitt lärande, får du inblickar i bokens huvudtema: att reflektera mera. Boken vänder sig främst till lärare i förskoleklass och grundskola, men kan användas i alla grupper som behöver omfatta och utveckla ny kunskap. Ulla Wiklund är rytmiklärare, forskare samt skolutvecklare inom pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling. Hon har tidigare skrivit bland annat Den lydiga kreativiteten och Kulturen knackar på skolans dörr (på annat förlag). Innehåll: Intro Reflektion i vardagen Röd tråd i läroplanen Intervju: Hon följer läroplanen i stället för läroböckerna (av Annika Claesdotter) Fröken, jag är klar nu, vad ska jag göra sen? Det demokratiska klassrummet Intervju: Elevnära arbete med talutrymme (av Annika Claesdotter) Känner du igen en process när du ser den? Föra tanken vidare ett reflekterande arbetssätt Den lärande kabarén Praktik och praxis Intervju: Alla barn ska känna att de behövs i skolan (av Annika Claesdotter) Intervju: »Det blir på riktigt« (av Annika Claesdotter) Framtidskompetens och bedömning Portföljen som verktyg Det farliga skapandet Coda Litteratur Bilaga 1 Elevens portfölj Bilaga 2 Lärarens portfölj Bilaga 3 Sammanställning av portföljen Mullrande, bullrande, virvlande, brusande vågor Foto och illustrationer Redaktör Annika Claesdotter Omslag och illustrationer i boken är målade höstterminen 2011 av elever i årskurs 2 i Svedjeskolan i Luleå. Boken innehåller också fotografier av Erik Holmstedt och Jan E Svensson.

Läs mer om Föra tanken vidare : reflekterande arbetssätt i skolan

Föra tanken vidare : reflekterande arbetssätt i skolan

Psykologi & Pedagogik

Hitta Föra tanken vidare : reflekterande arbetssätt i skolan även hos:
Rulla till toppen