Skolan i en digital omvärld

Skolan i en digital omvärld

Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället är en av de kompetenser skolan ska förse eleverna med. Skolan i en digital omvärld ger en bred och lättillgänglig översikt av de möjligheter och utmaningar som tekniken för med sig. Boken förklarar bakomliggande mekanismer som vi inte alltid ser och beskriver begrepp som filter­bubblor, skräddarsydd marknadsföring och kryptering. De positiva sidorna av teknikutvecklingen samsas med råd om hur vi, vuxna såväl som elever, kan skydda oss mot oönskade effekter och värna vår integritet.   Boken ger viktig grundkunskap om det digitala samhälle som lärare i grundskola och gymnasium förväntas undervisa om. Innehållet fungerar också som ett diskussionsunderlag i både lärarrum och klassrum. Anders Thoresson är teknikjournalist, föreläsare och en av upphovsmännen till podcasten Digitalsamtal .  ’Det är en otroligt bra bok. Borde vara obligatorisk läsning för alla. Reflektionsfrågorna efter varje kapitel får mig att tänka efter: Hur ska jag förhålla mig till det digitala samhället, privat och i undervisningen?’ Karin Nygårds, lärare i svenska och programledare på UR. Innehåll Förord Introduktion  Del 1: Nya krav på grundskolan Denreviderade läroplanen   Del 2: Tekniken Den tekniska grundförståelsen Elevernas teknikvardag   Del 3: Skräddarsytt innehåll och filterbubblor En personanpassad upplevelse Små, små bitar av data Filterbubblan  Del 4: Hur utnyttjas mina digitala fotspår? Så används information om oss Är jag värd att ha som kund? Stora möjligheter med big data  Del 5: Säkerhet och källkritik Därför behöver alla kryptering Molnet är någon annans hårddisk Sakernas internet Digital källkritik  Del 6: En digital självförsvarskurs Grunderna i digitalt självförsvar Säkerhetshåloch hackare Var försiktig, läs användarvillkoren  Del 7: Frågor som behöver ett svar Hur hanterar vi teknikutvecklingen? Hur duktiga måste datorerna bli? Är algoritmer ett problem? Vilka tekniska färdigheter har eleverna? Vilka krav ska vi ställa på beslutsfattare?  Ordlista Länkar till verktyg och fördjupning Källförteckning

Läs mer om Skolan i en digital omvärld

Skolan i en digital omvärld

Psykologi & Pedagogik

Hitta Skolan i en digital omvärld även hos:
Rulla till toppen