Musik i förskolan : inspiration och lärande i sagans värld

Musik i förskolan : inspiration och lärande i sagans värld

På Svejserdalens förskola i Mölndal är sång och musik en del av barnens helhetsupplevelse i ett årslångt tema i sagans värld. Det ger pedagogerna möjlighet att låta barnen uppleva lärande med så många sinnen som möjligt och är en hjälp att uppfylla målen i läroplanen. I mitt yrke har jag observerat hur sång och musik gynnar bland annat barnens språk, fantasi, lek, sociala kompetens och förmåga att kommunicera. Dessutom skapas gemenskap och glädje, säger förskollärare Marie Eriksson. Här beskriver hon sitt arbete med sång och musik, både med de yngsta barnen på sin avdelning och med åldersindelade grupper i hela förskolan. Med många praktiska exempel och bilder vill hon inspirera andra pedagoger att hitta nya användningsområden för sång, musik och rörelse i förskolan. Boken vänder sig till verksamma pedagoger och rektorer i förskola och förskoleklass, samt till lärarstudenter. Förhoppningen är att även lärare i grundskolan ska inspireras att använda sig mer av sång och musik som ett redskap för barnens lärande. Marie Eriksson har tidigare givit ut böckerna Lärande i sagans värld och En bra start på Lärarförbundets Förlag.på Lärarförbundets Förlag. Innehåll: Förord Terminsstart med sång och fantasi Sagotema i Lackarebäcks förskolor Musiken i Tre droppar regn Gemensam temainspiration Musik en väg att nå målen Läroplan, musik och estetik Begrepp och definitioner Musik i vardagen Spontansång och kommunikation Inspiration till sång Sång som uttrycksmedel Musik på avdelningen Musik under inskolningen Musiksamlingar Processarbete i basgrupper Tid för fest Sångsamling för hela förskolan Idéer och inspiration Skapande samarbete över gränserna Aktivitetspedagoger Aktivitetspedagog i musik Instrument i musikaktiviteten Inledning och avslutning Musikaktivitet utifrån sagotemat Exempel på olika musikaktiviteter Musikaktivitet utifrån andra sagor Temainspiration Värma upp rösten Rörelse utifrån sagotemat Barnens perspektiv Musik lockar till rörelse Snigeldramatik Nya ögon på materialet Ringlande avslutning Uppföljning på avdelningen Att arbeta med saga som tema Att välja saga Sagotema som metod Handdockan som pedagogiskt redskap Musik, gemenskap och glädje Spontant besök som start och avslutning Förskolans dag Tack och adjö Inspiration och material Sånger och ramsor Referenser Foto och illustrationer

Läs mer om Musik i förskolan : inspiration och lärande i sagans värld

Musik i förskolan : inspiration och lärande i sagans värld

Konst & Musik

Hitta Musik i förskolan : inspiration och lärande i sagans värld även hos:
Rulla till toppen