Sverige i världen

Sverige i världen

I den här boken studeras svensk utrikespolitik vid en tidpunkt i historien som kännetecknas av en dragkamp mellan internationellt samarbete och unilateralt agerande. Dagens globala värld är full av gränsöverskridande utmaningar, som exempelvis terrorism, miljöhot och svält. För att möta dessa utmaningar söker stater ofta internationellt samarbete. Internationella förhandlingar, beslut om överenskommelser och skapandet av nya globala normer är bara några exempel på staters försök att skapa förutsägbarhet i en global värld. Samtidigt ser vi idag tendenser till att en del stater förkastar gamla samarbetsformer. Boken tar sin utgångspunkt i analysinriktningen utrikespolitisk analys och inkluderar olika analysnivåer, från individer till det internationella systemet. Författarna beskriver huvuddragen i den svenska utrikespolitiken och ett antal faktorer som kan antas påverka den. Här beskrivs även de arenor där Sverige agerar, till exempel FN och EU, samt innehållet i den svenska utrikespolitiken i olika sammanhang. Bland bokens olika teman ryms diskussioner om utrikespolitiska idéer, normer, roller och identiteter, om ickestatliga aktörer, internationell ekonomi, opinionens betydelse, säkerhetspolitik, miljöpolitik och utvecklingsbistånd. I denna tredje upplaga har ett nytt kapitel om Sverige i den globala ekonomin tillkommit och bokens övriga kapitel har genomgått en grundlig genomarbetning och uppdatering. Samtliga författare i boken har ett etablerat forskningsintresse kring utrikespolitiska frågeställningar. Douglas Brommesson (red.) är docent i statsvetenskap vid Lunds universitet. Ann-Marie Ekengren (red.) är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Rikard Bengtsson är docent i statsvetenskap vid Lunds universitet. Daniel Berlin är fil.dr i statsvetenskap och har tidigare arbetat som forskare och lärare vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Ulf Bjereld är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Marie Demker är professor i statsvetenskap och dekan för Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet. Ulrika Möller är universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Bertil Odén är fil.lic. i freds- och utvecklingsforskning och har lång erfarenhet av biståndsarbete på Sida, UD och i afrikanska länder. Mathias Zannakis är fil.dr i statsvetenskap och verksam vid Institutionen för individ och samhälle vid Högskolan Väst.

Läs mer om Sverige i världen

Sverige i världen

Samhälle & Politik

Hitta Sverige i världen även hos:
Rulla till toppen