A cappella : tjugofem körledares röster

A cappella : tjugofem körledares röster

Hur ser dagens körledare och dirigenter på körverksamhet? Varför är det angeläget att hålla på med kör? Hur arbetar man konstnärligt och pedagogiskt för att utveckla kören och sig själv som körledare? Vad är viktigt att satsa på i utbildningen av nya körledare och körsångare? Hur kan körlivet utvecklas i Sverige och hur ser framtiden ut? I denna bok möter vi tjugofem framstående körledare från olika delar av Sverige alla med lång erfarenhet av olika typer av körarbete som ger sin syn på dessa och andra frågor. Tillsammans ger de en kalejdoskopisk bild av vad det innebär att vara körledare idag. Boken vänder sig till körledare och körsångare till musikerstudenter och lärare men också till alla som är engagerade i kultur- och föreningsverksamhet och intresserade av inifrånperspektiv på musikaliskt lärande och skapande. Det här är en viktig bok en bok att ständigt återkomma till i vårt vardagliga arbete med våra körer. Rekommenderas varmt! Kerstin Odeberg KMT Karin Johansson utbildade sig till kyrkomusiker vid Musikhögskolan i Malmö (MHM) och har sedan 1985 varit verksam som kyrkomusiker orgellärare och frilansande organist. Hon disputerade 2008 i musikpedagogik och är professor i konstnärlig forskning i musik vid MHM där hon undervisar handleder och bedriver forskningsprojekt kring improvisation högre musikutbildning och körverksamhet. Tillsammans med Ursula Geisler initierade hon 2009 det internationella körforskningsnätverket Choir in Focus. A cappella är producerad av Lena Ekman Frisk vid Körcentrum Syd Lunds Universitet. Bokens porträttfoton är tagna av Leif Johansson. De medverkande körledarna: Eva Svanholm Bohlin Anders Eby Karin Eklundh Gunnar Eriksson Gunnel Fagius Karin Fagius Per-Henrik Holgersson Lone Larsen Fredrik Malmberg Ingemar Månsson Karin Oldgren Gunno Palmquist Mats Paulson Irene Perdahl Incca Rasmusson Birgitta Rosenquist-Brorson Cecilia Rydinger Alin Johan-Magnus Sjöberg Agneta Sköld Dan-Olof Stenlund Peter Wallin Erik Westberg Jan Yngwe Almaz Yebio Leif Åkesson

Läs mer om A cappella : tjugofem körledares röster

A cappella : tjugofem körledares röster

Konst & Musik

Hitta A cappella : tjugofem körledares röster även hos:
Rulla till toppen