Digitalt meningsskapande i förskolan

Digitalt meningsskapande i förskolan
Digitalt meningsskapande i förskolan
Beskrivning av Digitalt meningsskapande i förskolan

Utforska skalbaggar göra egen film eller simma i ett projicerat hav. Undervisning med digitala verktyg i förskolan handlar inte om tekniken i sig – datorer lärplattor och olika appar – utan om hur de kan bidra till lärande och meningsskapande. För barnen innebär det en möjlighet att skapa förståelse för omvärlden och att uttrycka sina tankar på många olika sätt. För pedagogen gäller det att ställa de didaktiska frågorna som vad hur och varför. I den här antologin delar förskollärare pedagogistor ateljeristor och forskare med sig av sina erfarenheter kring digitalt meningsskapande i förskolan. Medverkande: Elza Dunkels Emma Lewis Sara Hvit Lindstrand Lena O Magnusson Linda Mjölner Mia Mylesand Maria Pelle-Bäck Erika Kyrk Seger Ingela Åström. Redaktör Erika Kyrk Seger är förskollärare utbildningskonsult och föreläsare med fokus på förskolans digitalisering.   RECENSIONER ’Det är en bok som bjuder på en spännande och inspirerande mix av vad adekvat digital kompetens kan vara i både tanke och praktik. Erika Kyrk Seger & Co reclaimar professionens röst i digitaliseringsdebatten. Här finns argumenten i rätt kontext och det är en fröjd att få en samlad högkompetent överblick över vad digitalisering i förskolan innebär för olika forskare tänkare och praktiker.’ – Katinka Vikingsen Förskola 21 ’För att kunna titta så där noga och kunna se och förstå hur man kan arbeta med digitala verktyg i förskolan inte minst kollaborativt tillsammans med både kollegor och barnen men också deras familjer och samhället i stort för att få till ett meningsskapande så behöver man få se hur andra gör. Digitalt meningsskapande i förskolan bjuder på det och då inte bara för noviser eller för dem med lite erfarenhet utan också för mer erfarna pedagoger och chefer.’ – Maria Herngren Modern Barndom (Reggio Emilia Institutets tidning) ’Har ni några funderingar på hur ni ska uppfylla läroplanens mål för digitala verktyg eller resten av läroplanen för den delen så läs Digitalt meningsskapande i förskola!’ – Linda Linder Pedagogiska Kullerbyttan ’Det handlar om så mycket mer än tekniken i sig. Främst handlar det om syftet hur det digitala kan bidra till lärande och meningsskapande. Läsaren bjuds på många praktiknära exempel forskningsresultat och konkreta handfasta tillvägagångssätt som går att översätta till den egna vardagen.’ – Gunilla Essén BTJ-häftet nr 3 2020 (Bibliotekstjänst) ’Nu har jag läst ut denna fantastiska bok. Jag fick otroligt många tankar och funderingar på hur vi på min förskola kan använda oss av dessa klokheter i vår verksamhet och undervisning. Detta är verkligen en bok jag rekommenderar till alla inom förskolan oavsett hur intresserad man är av det digitala. Jag hoppas även den kommer kunna inspirera mina kollegor.’ – Emilia Sandberg förskollärare (@ems_digitala_forskola på Instagram)     INNEHÅLL Inledn

Läs mer om Digitalt meningsskapande i förskolan...


Sök bästa pris på Digitalt meningsskapande i förskolan hos: