Att bryta mönster : relationer, normer och barns rätt

Att bryta mönster : relationer, normer och barns rätt

I antologin Att bryta mönster relationer, normer och barns rätt lyfts olika aspekter i arbetet mot diskriminering och kränkningar i förskola och förskoleklass. Redaktören Margareta Öhman är psykolog och har tidigare skrivit flera böcker med relationellt perspektiv. Här har hon samlat praktiker och forskare från Sverige, Norge och Danmark för att ge en bild av hur mönster för samvaro byggs upp och hur normer för makt och mångfald kan analyseras och förändras. Det sociala klimatet i en barngrupp är alltid vuxnas ansvar, konstaterar Margareta Öhman. Varje pedagog måste våga och kunna se det som sker i verksamheten det ingår i det pedagogiska uppdraget. Dessutom måste hen arbeta förebyggande och ha beredskap att möta varje kränkande handling med en insats. Om vi inte möter barnen medvetet och guidar dem konsekvent kan kränkningar utvecklas till negativa sociala mönster. Mönster som måste brytas , som Margareta Öhman skriver. I den här boken delar hon och hennes medförfattare med sig av sina erfarenheter, tankar och konkreta verktyg på hur det kan gå till. Innehåll Perspektiv och mönster styr våra tankar Margareta Öhman Gränsen går när man slutar skratta Lisa Hellström De yngsta barnen empati och omtanke Anne Margrethe Larsen Att synliggöra och förändra normer Karin Salmson Att skapa en inkluderande förskola Kristina Szönyi Ibland är Bo också snäll Ditte Dalum Christoffersen Konkreta verktyg inga hyllvärmare Theres Normark Från utanförskap till gemenskap Kari Pape Fånga ögonblick skapa tanketid Camilla Lindgren & Tuula Torro Relationerna kommer alltid först Margareta Öhman

Läs mer om Att bryta mönster : relationer, normer och barns rätt

Att bryta mönster : relationer, normer och barns rätt

Psykologi & Pedagogik

Hitta Att bryta mönster : relationer, normer och barns rätt även hos:
Rulla till toppen