Pedagogisk miljö i tanke och handling

Pedagogisk miljö i tanke och handling

Den pedagogiska miljön i förskolan ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande med plats för lek, kreativitet och barnens egna idéer. Samtidigt ska miljö och material stärka barnens intresse och nyfikenhet att utforska och erövra nya kunskaper och färdigheter. Linda Linder, förskollärare och ateljerista, och hennes medförfattare inspireras av tanken om miljön som den tredje pedagogen , hämtad från den pedagogiska filosofi som vuxit fram i Reggio Emilia. Här delar de med sig av konkreta exempel med teoretiska och praktiska perspektiv på vilken skillnad den pedagogiska miljön kan göra i förskolan. Antologin Pedagogisk miljö i tanke och handling är både en inspiration och en praktisk handledning för alla som vill utveckla förskolan tillsammans med barn och kollegor. Innehåll Förord Inledning av Karin Hultman Rummet som den tredje pedagogen av Linda Linder Synen på barnet påverkar miljön av Christian Eidevald & Agneta Wallander Förskolan som barnens arena av Eleonor Andersson & Lina Svensson Torget trend, matsal eller mötesplats av Christina Nilsson Att resa mellan öar är att lära av Maria Fabien, Lovisa Gustafsson, Anna Larsén & Erika Lewis ’Den gör så att en lampa lyser!’ av Carina Lindblad & Anna-Karin Jansson Vi har ett rum och vad gör vi då? av Pia Franzén Det offentliga rummet som plats för lek av Cristian Fabbi Se miljön utifrån alla barns perspektiv av Ann Kronberg Larsson En likvärdig förskola i hela kommunen av Helena Olsson & Martin Gråfors Att bygga för relationer och lärande av Anna-Maria Andersson Delakulturens betydelse för utveckling av Markus Bergenord & Linda Linder

Läs mer om Pedagogisk miljö i tanke och handling

Pedagogisk miljö i tanke och handling

Psykologi & Pedagogik

Hitta Pedagogisk miljö i tanke och handling även hos:
Rulla till toppen