Kunskap, språk och identitet : att undervisa flerspråkiga elever i F-6

Kunskap, språk och identitet : att undervisa flerspråkiga elever i F-6

Kunskap, språk och identitet att undervisa flerspråkiga elever i F 6 Lena Vestlin (red). Mjuka pärmar, 160 sidor, ett fyrtiotal färgbilder. Hur kan skolan stötta, så att fler elever når målen? Lgr 11 visar att lärare behöver arbeta språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen, men hur gör man det i praktiken? Att förändra sitt arbetssätt kräver kompetensutveckling och är inte gjort i en handvändning. Men många forskare och skolor kan berätta om förhållningssätt som fungerar och som även gynnar elever med svenska som modersmål. I den här reportageboken delar lärare, skolledare, forskare och experter med sig av sin kunskap och erfarenhet. För att visa hur grunden kan läggas i de tidiga skolåren är de flesta exempel hämtade från årskurs F 6, men förhållningssätten är lika relevanta för andra årskurser och skolformer. Anna Kaya, lärare i svenska som andraspråk och medarbetare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk, har medverkat som rådgivare. Boken vänder sig till alla lärare, speciallärare, specialpedagoger, skolledare och lärarstudenter som möter flerspråkiga elever. Innehåll: Förord Inledning: Språk är nyckeln till skolframgång / Anna Kaya Annas bilder utvecklar begreppen / Lena Vestlin De hittar språket med sin egen modell / Tora Villanueva Gran Genrepedagogiken fångar upp eleverna / Karin Björkman Mallad matematik / Linus Hellerstedt Börja tidigt med NO-texter / Karin Björkman Vidgade perspektiv viktiga för elevens självbild / Lena Vestlin Dialogmöten och samarbetsläxor engagerade föräldrarna / Lena Vestlin Landningar ska ge barnen bästa möjliga start / Annika Claesdotter Pedagogisk kartläggning fångar upp förmågor / Lena Vestlin Modersmål på distans / Annika Claesdotter Bedömning för lärande på flera plan / Lena Vestlin Ett steg i taget / Tora Villanueva Gran Inkluderande språkutveckling visar vägen / Lena Vestlin Kommunen som satsat på språkutveckling / Lena Vestlin Prata först och läsa sedan / Helene Lumholdt Bloggar ger eleverna makt över språket / Tora Villanueva Gran Fotografer: Andy Prhat, Joakim Roos, Camilla Lundberg, Christian Andersson, Johannes Frandsen, Henrik Witt, Marc Femenia, Britt Mattsson, Frida Sjögren, Marie Bonnevier, Pelle Hybbinette, Ulla-Carin Ekblom, Sandra Qvist.

Läs mer om Kunskap, språk och identitet : att undervisa flerspråkiga elever i F-6

Kunskap, språk och identitet : att undervisa flerspråkiga elever i F-6

Ordböcker & Språk

Hitta Kunskap, språk och identitet : att undervisa flerspråkiga elever i F-6 även hos:
Rulla till toppen