Lars Åhnberg AB

Löneindrivning och konkurs en facklig handledning

Löneindrivning och konkurs en facklig handledning

Att driva in lön till arbetstagare är en viktig uppgift för fackliga företrädare. Löneindrivning måste ske med hänsyn till att arbetsgivaren förr eller senare kan komma att försättas i konkurs. Frågan måste handläggas rätt och inom de tidsfrister som gäller. Löneindrivning och konkurs ger en vägledning i de komplicerade reglerna kring en arbetstagares löneskydd. Steg …

Löneindrivning och konkurs en facklig handledning Läs mer »

Löneindrivning och konkurs en facklig handledning


Arbetsmiljö för socialtjänst kommunal vård och omsorgsverksamhet – Med praktiska typfall

Arbetsmiljö för socialtjänst kommunal vård och omsorgsverksamhet – Med praktiska typfall

Den nya boken Arbetsmiljö för socialtjänst kommunal vård och omsorgsverksamhet som är en tredje reviderad upplaga av Omsorgernas arbetsmiljö är tänkt att användas som ett praktiskt redskap för framför allt chefer arbetsledare skyddsombud och fackligt förtroendevalda inom kommunernas omsorg och socialtjänst. Boken är uppbyggd som en handbok med typfall och konkreta exempel som till stor …

Arbetsmiljö för socialtjänst kommunal vård och omsorgsverksamhet – Med praktiska typfall Läs mer »

Arbetsmiljö för socialtjänst kommunal vård och omsorgsverksamhet – Med praktiska typfall


Arbetsmiljö för sjukvården : med praktiska typfall

Arbetsmiljö för sjukvården : med praktiska typfall

Den nya boken ’Arbetsmiljö för sjukvården’ som är en andra reviderad upplaga av Sjukvårdens arbetsmiljö är tänkt att användas som ett praktiskt redskap för framför allt chefer arbetsledare skyddsombud och fackligt förtroendevalda inom den landstingskommunala sjukvården. Boken är uppbyggd som en handbok med typfall och konkreta exempel som till stor del bygger på verkliga ärenden. …

Arbetsmiljö för sjukvården : med praktiska typfall Läs mer »

Arbetsmiljö för sjukvården : med praktiska typfall


LAS-handboken 2017 Lagtext kommentarer AD-domar

LAS-handboken 2017 Lagtext kommentarer AD-domar

Den nya utgåvan av välkända ”LAS-Handboken” är en utförlig paragrafvis kommentar till lagen om anställningsskydd (LAS) i aktuell lydelse den 1 juli 2017. Författarna beskriver ingående den praktiska tillämpningen av anställningsskyddslagen. Boken är väl lämpad som handbok för jurister advokater fackliga ombudsmän och personalhandläggare samt som prisvärt referensmaterial vid utbildning. Från den utförliga innehållsförteckningen hittar …

LAS-handboken 2017 Lagtext kommentarer AD-domar Läs mer »

LAS-handboken 2017 Lagtext kommentarer AD-domar


RehabAnsvar : lagregler kommentarer rättsfall

RehabAnsvar : lagregler kommentarer rättsfall

REHABANSVAR beskriver på ett lättfattligt sätt samspelet mellan de tre lagar – socialförsäkringsbalken arbetsmiljölagen och anställningsskyddslagen – vilka i olika avseenden närmare bestämmer arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. I den 8:e utgåvan av RehabAnsvar har lagtexter kommentarer och rättsfallsredovisning uppdaterats främst med anledning av skyldigheten för arbetsgivare att från den 1 juli 2018 upprätta en plan för arbetstagares …

RehabAnsvar : lagregler kommentarer rättsfall Läs mer »

RehabAnsvar : lagregler kommentarer rättsfall


Arbetsrätt för chefer fackliga företrädare och kvalitetsansvariga

Arbetsrätt för chefer fackliga företrädare och kvalitetsansvariga

Boken hjälper chefer fackliga företrädare och kvalitetsansvariga som står mitt i produktionen att agera rätt inom det arbetsrättsliga området. Chefer och kvalitetsansvariga har arbetsrättsligt ansvar bara som en uppgift bland många andra. Vikten av bra relationer och aktiv kommunikation betonas särskilt. Det är den enda arbetsrättsliga handboken som presenterar arbetsrätten i en flödesmodell sammanflätad med …

Arbetsrätt för chefer fackliga företrädare och kvalitetsansvariga Läs mer »

Arbetsrätt för chefer fackliga företrädare och kvalitetsansvariga


LAS-handboken 2020 – Lagtext kommentarer AD-domar

LAS-handboken 2020 – Lagtext kommentarer AD-domar

Den nya utgåvan av välkända ”LAS-Handboken” är en utförlig paragrafvis kommentar till lagen om anställningsskydd (LAS) i aktuell lydelse den 1 januari 2020.Författarna beskriver ingående den praktiska tillämpningen av anställningsskyddslagen. Boken är väl lämpad som handbok för jurister advokater fackliga ombudsmän och personalhandläggare samt som prisvärt referensmaterial vid utbildning.Från den utförliga innehållsförteckningen hittar du lätt …

LAS-handboken 2020 – Lagtext kommentarer AD-domar Läs mer »

LAS-handboken 2020 – Lagtext kommentarer AD-domar


Arbetsrättens begrepp A-Ö 2020 Arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö

Arbetsrättens begrepp A-Ö 2020 Arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö

Arbetsrättens begrepp A-Ö är en arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö. Det är en lättillgänglig bok om arbetsrätt som kan användas av alla som på ett smidigt sätt vill få inblick i en specifik fråga. Författarna förklarar ca 400 arbetsrättsliga ord och uttryck och sätter in dem i rätt sammanhang. Boken är uppdaterad …

Arbetsrättens begrepp A-Ö 2020 Arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö Läs mer »

Arbetsrättens begrepp A-Ö 2020 Arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö


Arbetsmiljö 2020 : Aktuella författningar 1 januari 2020

Arbetsmiljö 2020 : Aktuella författningar 1 januari 2020

Arbetsmiljö 2020 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse den 1 januari 2020.Under 2019 har en ny arbetsmiljöföreskrift beslutats ”Medicinska kontroller i arbetslivet” (AFS 2019:3) som gäller fr o m 1 november 2019.Ändringar har bl a gjorts fr o m 2 september 2019 i ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” (AFS 2017:3) samt fr …

Arbetsmiljö 2020 : Aktuella författningar 1 januari 2020 Läs mer »

Arbetsmiljö 2020 : Aktuella författningar 1 januari 2020


Arbetsrätt 2020 – Aktuella lagtexter 1 juli 2020 : Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar

Arbetsrätt 2020 – Aktuella lagtexter 1 juli 2020 : Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar

Fr o m 1 april 2020:• Följdändring i lag om offentlig anställning (LOA) beroende på att riksdagen i fortsättningen skall välja en enda riksrevisor och en ställföreträdande riksrevisor med titeln riksrevisionsdirektör. Fr o m 7 april 2020:• Med anledning av coronaviruset ändras sjuklönelagen så att regeringen ges möjlighet att meddela undantag från reglerna om arbetsgivares …

Arbetsrätt 2020 – Aktuella lagtexter 1 juli 2020 : Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar Läs mer »

Arbetsrätt 2020 – Aktuella lagtexter 1 juli 2020 : Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar


Arbetsrättens begrepp A-Ö 2019 Arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö

Arbetsrättens begrepp A-Ö 2019 Arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö

Arbetsrättens begrepp A-Ö är en arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö. Det är en lättillgänglig bok om arbetsrätt som kan användas av alla som på ett smidigt sätt vill få inblick i en specifik fråga. Författarna förklarar ca 400 arbetsrättsliga ord och uttryck och sätter in dem i rätt sammanhang. Boken är uppdaterad …

Arbetsrättens begrepp A-Ö 2019 Arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö Läs mer »

Arbetsrättens begrepp A-Ö 2019 Arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö


Arbetsrätt för chefer, fackliga företrädare och kvalitetsansvariga

Arbetsrätt för chefer, fackliga företrädare och kvalitetsansvariga

Boken hjälper chefer, fackliga företrädare och kvalitetsansvariga som står mitt i produktionen att agera rätt inom det arbetsrättsliga området. Chefer och kvalitetsansvariga har arbetsrättsligt ansvar bara som en uppgift bland många andra. Vikten av bra relationer och aktiv kommunikation betonas särskilt. Det är den enda arbetsrättsliga handboken som presenterar arbetsrätten i en flödesmodell sammanflätad med …

Arbetsrätt för chefer, fackliga företrädare och kvalitetsansvariga Läs mer »

Arbetsrätt för chefer, fackliga företrädare och kvalitetsansvariga


Ledighetslagarna : om semester, föräldraledighet, sjukledighet, studieledighet och andra ledigheter : med kommentarer och rättsfall

Ledighetslagarna : om semester, föräldraledighet, sjukledighet, studieledighet och andra ledigheter : med kommentarer och rättsfall

Med kommentarer och rättsfall Det finns en omfattande lagstiftning om rätten att vara ledig från arbetet i olika situationer. De flesta lagarna är av arbetsrättslig natur och ger ofta inte bara rätt till ledighet utan också rätt till ekonomisk ersättning under frånvaron. Regelverket är omfattande, svåröverskådligt och någon egentlig samordning av de olika lagarna har …

Ledighetslagarna : om semester, föräldraledighet, sjukledighet, studieledighet och andra ledigheter : med kommentarer och rättsfall Läs mer »

Ledighetslagarna : om semester, föräldraledighet, sjukledighet, studieledighet och andra ledigheter : med kommentarer och rättsfall


RehabAnsvar Lagregler – Kommentarer – Rättsfall

RehabAnsvar Lagregler – Kommentarer – Rättsfall

REHABANSVAR beskriver på ett lättfattligt sätt samspelet mellan de tre lagar – socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen och anställningsskyddslagen – vilka i olika avseenden närmare bestämmer arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Den reviderade 7:e utgåvan av RehabAnsvar är uppdaterad med senaste lagändringar som t.ex. avskaffandet av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen från den 1 februari 2016 samt med nya rättsfall. REHABANSVAR …

RehabAnsvar Lagregler – Kommentarer – Rättsfall Läs mer »

RehabAnsvar Lagregler – Kommentarer – Rättsfall


AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande

AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande

Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om när man kan säga upp en arbetstagare med alkoholism? Vilken nivå brukar det så kallade allmänna skadeståndet ligga på när arbetsgivaren sagt upp någon utan saklig grund eller utan att följa procedurreglerna vid uppsägning? Svaren på dessa och många andra frågor om uppsägning av personliga skäl och avskedande av …

AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande Läs mer »

AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande


Allt om lönekriterier …och lite till : om val, utformning och tillämpning av lönekriterier

Allt om lönekriterier …och lite till : om val, utformning och tillämpning av lönekriterier

Lönekriterier är en central del i all form av lönesättning. Utan genomarbetade lönekriterier är det svårt att få en acceptens för arbetsgivarens lönebildning och lönesättningen kommer att ifrågasättas. Ett annat problem som kan uppstå är stora svårigheter för chefer att motivera löner för sina anställda i lönesamtalen. Dessutom finns risken att lönesättningen leder till diskriminering. …

Allt om lönekriterier …och lite till : om val, utformning och tillämpning av lönekriterier Läs mer »

Allt om lönekriterier …och lite till : om val, utformning och tillämpning av lönekriterier


AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt

AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt

Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om fingerad arbetsbrist när arbetsgivaren också har personliga skäl för en arbetsbristuppsägning? Var går gränserna för turordningskretsen? Måste arbetsgivaren erbjuda lediga arbeten i turordning? Svaren på dessa och många andra frågor om uppsägning på grund av arbetsbrist, turordning och företrädesrätt finns i denna bok. Boken presenterar reglerna såsom AD själv …

AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt Läs mer »

AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt


Arbetsrätt och förhandling : förhandlingskunskap för lokala förhandlare

Arbetsrätt och förhandling : förhandlingskunskap för lokala förhandlare

En introduktion till arbetsrättens grundregler om förhandlingar och avtal – med förhandlingstips och råd. Arbetsrätt och Förhandling förmedlar på ett överskådligt och lättfattligt sätt en grundläggande förhandlingskunskap i första hand till dem som har – eller kommer att ha – uppdrag i fackliga förhandlingar på lokal nivå i företag, myndigheter och förvaltningar. Den kan användas …

Arbetsrätt och förhandling : förhandlingskunskap för lokala förhandlare Läs mer »

Arbetsrätt och förhandling : förhandlingskunskap för lokala förhandlare


AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS

AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS

Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om skadestånd till den som pressats att säga upp sig själv? Vilka skadeståndsnivåer gäller vid oriktiga uppsägningar och avskedanden? Har jag någon möjlighet att få ut skadestånd eller lön trots att kravet är preskriberat? Svaren på dessa och många andra frågor om skadestånd, lön och preskription enligt anställningsskyddslagen (LAS) finns …

AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS Läs mer »

AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS


LAS-handboken 2017 Lagtext, kommentarer, AD-domar

LAS-handboken 2017 Lagtext, kommentarer, AD-domar

Den nya utgåvan av välkända ”LAS-Handboken” är en utförlig paragrafvis kommentar till lagen om anställningsskydd (LAS) i aktuell lydelse den 1 juli 2017. Författarna beskriver ingående den praktiska tillämpningen av anställningsskyddslagen. Boken är väl lämpad som handbok för jurister, advokater, fackliga ombudsmän och personalhandläggare samt som prisvärt referensmaterial vid utbildning. Från den utförliga innehållsförteckningen hittar …

LAS-handboken 2017 Lagtext, kommentarer, AD-domar Läs mer »

LAS-handboken 2017 Lagtext, kommentarer, AD-domar


Arbetsmiljö 2019 – Aktuella författningar 1 januari 2019

Arbetsmiljö 2019 – Aktuella författningar 1 januari 2019

Arbetsmiljö 2019 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse den 1 januari 2019. Under 2018 har två nya arbetsmiljöföreskrifter beslutats ”Hygieniska gränsvärden” (AFS 2018:1) och ”Smittrisker” (AFS 2018:4) som gäller fr o m 21 augusti resp 19 november 2018. Ändringar har bl a gjorts fr o m 21 augusti 2018 i ”Kemiska arbetsmiljörisker” (AFS …

Arbetsmiljö 2019 – Aktuella författningar 1 januari 2019 Läs mer »

Arbetsmiljö 2019 – Aktuella författningar 1 januari 2019


Arbetsrätt 2019 – Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar

Arbetsrätt 2019 – Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar

Arbetsrätt 2019 – 1 januari, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna: • Medbestämmandelagen (MBL) • Utstationeringslagen • Lagen om anställningsskydd (LAS) • Uthyrningslagen • Främjandelagen • Visselblåsarlagen • Förtroendemannalagen • Arbetstidslagen • Semesterlagen • Studieledighetslagen • Föräldraledighetslagen • Lagen om ledighet för näringsverksamhet • Lagen om ledighet av trängande familjeskäl • Lagen …

Arbetsrätt 2019 – Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar Läs mer »

Arbetsrätt 2019 – Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar


Arbetsrätt 2018 – Aktuella lagtexter 1 juli 2018 – Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar

Arbetsrätt 2018 – Aktuella lagtexter 1 juli 2018 – Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar

Arbetsrätt 2018 – 1 juli, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna: • Medbestämmandelagen (MBL) • Utstationeringslagen • Lagen om anställningsskydd (LAS) • Uthyrningslagen • Främjandelagen • Visselblåsarlagen • Förtroendemannalagen • Arbetstidslagen • Semesterlagen • Studieledighetslagen • Föräldraledighetslagen • Lagen om ledighet för näringsverksamhet • Lagen om ledighet av trängande familjeskäl • Lagen …

Arbetsrätt 2018 – Aktuella lagtexter 1 juli 2018 – Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar Läs mer »

Arbetsrätt 2018 – Aktuella lagtexter 1 juli 2018 – Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar


Rulla till toppen