Arbetsrätt 2018 – Aktuella lagtexter 1 juli 2018 – Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar

Arbetsrätt 2018 – Aktuella lagtexter 1 juli 2018 – Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
Arbetsrätt 2018 – Aktuella lagtexter 1 juli 2018 – Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
Beskrivning av Arbetsrätt 2018 – Aktuella lagtexter 1 juli 2018 – Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar

Arbetsrätt 2018 – 1 juli, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna: • Medbestämmandelagen (MBL) • Utstationeringslagen • Lagen om anställningsskydd (LAS) • Uthyrningslagen • Främjandelagen • Visselblåsarlagen • Förtroendemannalagen • Arbetstidslagen • Semesterlagen • Studieledighetslagen • Föräldraledighetslagen • Lagen om ledighet för näringsverksamhet • Lagen om ledighet av trängande familjeskäl • Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete • Diskrimineringslagen • Lagen mot diskriminering av deltid/visstid • Sjuklönelagen • Kvittningslagen • Lagen om offentlig anställning (LOA) • Lagen om rättegången i arbetstvister (LRA) Arbetsrätt 2018 innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar. Fr o m 1 januari 2018: • Mindre ändringar i diskrimineringslagen och lagen om rättegången i arbetstvister Fr o m 1 maj 2018: • Skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet utvidgas genom att även företag som sysselsätter mindre än tio arbetstagare omfattas av förbudet. Fr o m 1 juli 2018: • Följdändring i sjuklönelagen beroende på att taket vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst höjs från 7,5 till 8,0 prisbasbelopp. Fr o m 1 juli 2018: • AD:s domar ska numera kunna skrivas under elektroniskt. Dessutom införs ett förtydligande av vem som ska vara ordförande och hur mål ska fördelas i AD. Fr o m 1 januari 2019: • Ändringar i sjuklönelagen som innebär att den nuvarande karensdagen i sjukförsäkringen ersätts av ett karensavdrag som motsvarar 20 % av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. Med Arbetsrätt 2018 får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 140 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.

Läs mer om Arbetsrätt 2018 – Aktuella lagtexter 1 juli 2018 – Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar...


Sök bästa pris på Arbetsrätt 2018 – Aktuella lagtexter 1 juli 2018 – Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar hos: