RehabAnsvar Lagregler – Kommentarer – Rättsfall

RehabAnsvar Lagregler – Kommentarer – Rättsfall

REHABANSVAR beskriver på ett lättfattligt sätt samspelet mellan de tre lagar – socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen och anställningsskyddslagen – vilka i olika avseenden närmare bestämmer arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Den reviderade 7:e utgåvan av RehabAnsvar är uppdaterad med senaste lagändringar som t.ex. avskaffandet av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen från den 1 februari 2016 samt med nya rättsfall. REHABANSVAR är främst tänkt som en vägledning om rättsläget för personalhandläggare och rehabiliteringsansvariga i företag, myndigheter och förvaltningar samt för fackliga förtroendemän och skyddsombud som arbetar med rehabilitering. REHABANSVAR svarar bland annat på frågor om: • Vad innebär rehabiliteringsansvaret? • Var går gränsen för arbetsgivarens ansvar? • Vilket ansvar har arbetstagaren? • Vad betyder rehabiliteringsansvaret för anställningsskyddet enligt LAS? Kortreferat av 63 AD-domar där tvister om rehabiliteringsansvaret har prövats. Aktuella lagtexter per den 1 juli 2016 i bilaga. Boken, som är på 80 sidor, lämpar sig väl som referenslitteratur för utbildningar/konferenser i rehabiliteringsfrågor.

Läs mer om RehabAnsvar Lagregler – Kommentarer – Rättsfall

RehabAnsvar Lagregler – Kommentarer – Rättsfall

Juridik

Hitta RehabAnsvar Lagregler – Kommentarer – Rättsfall även hos:
Rulla till toppen