Arbetsrätt 2019 – Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar

Arbetsrätt 2019 – Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar

Arbetsrätt 2019 – 1 januari, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna: • Medbestämmandelagen (MBL) • Utstationeringslagen • Lagen om anställningsskydd (LAS) • Uthyrningslagen • Främjandelagen • Visselblåsarlagen • Förtroendemannalagen • Arbetstidslagen • Semesterlagen • Studieledighetslagen • Föräldraledighetslagen • Lagen om ledighet för näringsverksamhet • Lagen om ledighet av trängande familjeskäl • Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete • Diskrimineringslagen • Lagen mot diskriminering av deltid/visstid • Sjuklönelagen • Kvittningslagen • Lagen om offentlig anställning (LOA) • Lagen om rättegången i arbetstvister (LRA) Arbetsrätt 2019 innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar. Fr o m 1 september 2018: • Föräldraledighetslagen ändras så för att sambor får lika ledighet vid adoption som gifta par. Dessutom tas ett undantag bort vid adoption av eget barn. Fr o m 1 januari 2019: • Ändringar i sjuklönelagen som innebär att den tidigare karensdagen i sjukförsäkringen ersätts av ett karensavdrag som motsvarar 20 % av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. • Följdändring i utstationeringslagen pga den nya lagen om entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen. • Ändringar i föräldraledighetslagen vid ledighet för mödravårdsbesök och inskolning samt för föräldrar till barn med omvårdnadsbidrag. Med Arbetsrätt 2019 får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 140 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.

Läs mer om Arbetsrätt 2019 – Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar

Arbetsrätt 2019 – Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar

Ekonomi & Juridik

Hitta Arbetsrätt 2019 – Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar även hos:
Rulla till toppen